Krönika ‑ Medveten närvaro för att utvecklas

Lärares självkännedom och förmåga till medveten närvaro påverkar inte bara dem själva utan kan även ha betydelse för inkluderande lärmiljöer. Det visar tidigare forskning från Mittuniversitetet. Läs en krönika där Greta Wiklund Lind reflekterar kring sina upplevelser av forskning och iskalla bad.

Greta Wiklund Lind vinterbadar

Sidan uppdaterades 2021-01-19