Greta Wiklund Lind

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

Bakgrund

Utbildning
Master of Education, Luleå tekniska universitet 2004
Inriktining Idrott och hälsa med friluftsprofil för verksamhet i förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan, Medie- och kommunikationsvetenskap för undervisning i förskola, grundskola och gymnasieskolan.

Pedagogik D, 30 hp, Mittuniversitetet 2008

Träningslära, 7,5 hp, Mittuniversitetet 2012

Yogaträning, 7,5 hp, Karolinska Institutet, 2018

Forskningsområden

HAND in HAND forskningsprojekt finansierat av ERASMUS+ I projektet fokuseras på hur utveckling av socialt och emotionellt lärande samt ökad medvetenhet om mångfald i skola och samhälle kan bidra till att stärka lärare i sin yrkesroll i samhällen som präglas av mångfald.

Konferensbidrag ECER 2019
https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/24/contribution/48086/

https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/24/contribution/49327/

https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/24/contribution/49308/

Forskning

Jag ingår i forskargruppen i projektet Hand in Hand: Empowering teachers. Det är ett tre-årigt Erasmus + projekt som involverar sju olika länder i Europa. Förutom Sverige (MIUN) ingår Slovenien, Kroatien, Tyskland, Danmark, Portugal och Österrike i samarbetet. Projektet bygger på lärdomar från det avslutade projektet: Hand in Hand: Social and emotional skills for tolerant and non-discriminative societies som genomfördes 2015–2018.

I projektet fokuseras hur utveckling av socialt och emotionellt lärande samt ökad medvetenhet om mångfald i skola och samhälle kan bidra till att stärka lärare i sin yrkesroll i samhällen som präglas av mångfald. Projektet kommer att genomföras som en kvasiexperimentell studie där lärare från de olika länderna deltar i ett program som bygger på socialt och emotionellt lärande samt att öka medvetenheten om betydelsen av mångfald i skola och samhälle. Mittuniversitetet ansvarar för delen som berör ökad medvetenhet om mångfald i skola och samhälle.

Undervisning

Undervisar i pedagogik inom lärarutbildningen.

Extra kontaktinformation

Populärvetenskapliga arbeten

 

Wiklund Lind, G. (2019) Miun.se/Forskning, Att leva och springa i nuet, hämtad 2020-06-10

Wiklund Lind, G. (2019) Miun.se/Forskning, Goda lärmiljöer börjar med ökad självkännedom, hämtad 2020-01-14 från

Wiklund Lind, G. (2019) Miun.se/Forskning, Träningsdagboken – en framgångsfaktor, hämtad 2020-01-14

Wiklund Lind, G. (2019) Miun.se/Forskning, More is more – vem avgör vad som är lagom? hämtad 2020-01-14

Wiklund Lind, G. (2018) Miun.se, Planera för det oväntade – nya insikter på isländskt utbyte, hämtad 2020-01-14

Wiklund Lind, G. (2017) Miun.se/Forskning, Lyssna på ditt hjärta

Forskningsprojekt

Pågående

HAND in HAND - Empowering teachers

Avslutade

HAND in HAND

Sidan uppdaterades 2023-09-21