Krönika - Medveten närvaro för att utvecklas

Lärares självkännedom och förmåga till medveten närvaro påverkar inte bara dem själva utan kan även ha betydelse för inkluderande lärmiljöer. Det visar tidigare forskning från Mittuniversitetet. Läs en krönika där Greta Wiklund Lind reflekterar kring sina upplevelser av forskning och iskalla bad.

Greta Wiklund Lind vinterbadar

Många människor i dagens samhälle påverkas av stress och saknar kontakt med naturen och kanske även med sig själva. I forskningsprojektet Hand i Hand (HiH) som bedrivits vid Mittuniversitetet kom forskarteamet fram till att lärares självkännedom och förmåga till medveten närvaro inte bara påverkar dem själva utan även kan ha betydelse för inkluderande lärmiljöer. Mindfulness-baserade interventioner (MBI) kan förbättra de skyddande faktorer som utgör en buffert för lärare att hantera en tillvaro med högt tempo (Klingbeil & Renshaw, 2018).

Adrenalinpåslaget klarnar mina tankar och sinnesintrycken förstärks

Minus 5 grader, rykande andetag och en handduk under armen. Det är en tidig vintermorgon och fortfarande mörkt men månen avslöjar en snötäckt brygga. En doft av vass och trä omfamnar mig. Med knarrande steg närmar jag mig vattnet där isen har lagt sig under natten. På ena sidan bryggan finns en stor spricka som bildar en väg av öppet vatten. Jag sätter mig på bryggkanten för att låta kylan fånga kroppen. Jag andas långa och djupa andetag, fokus på utandning. Adrenalinpåslaget klarnar mina tankar och sinnesintrycken förstärks. Isen sjunger när en ny spricka bildas. Några lösa isflak flyter omkring, de liknar glasskärvor. Jag föser varsamt undan dem och släpper taget. Simmar ut i den öppna fåran, frihetskänslan är total.

Kallbad i naturen kan förebygga stressrelaterade hälsoproblem. Naturen är som multivitamin för oss, den gör oss lugnare och mer harmoniska. Forskning visar att vi får lägre halter av stresshormon i kroppen när vi vistas i skogsmiljöer, liksom lägre puls och blodtryck. Att naturen är viktig för människors hälsa är de flesta forskare överens om, men vilka kroppsliga reaktioner som ligger bakom är mer okänt. Ett tvärvetenskapligt forskarteam kom fram till att multisensoriska stimuli och lukten av natur verkar vara centralt när det handlar om att dämpa stressreaktioner (Hedblom, et al., 2019). I en studie som gjorts på vinterbadare under fyra månader blev slutsatsen att det allmänna välbefinnandet förbättrades markant för alla deltagare. Spänningar, trötthet och nedstämdhet var några av de tillstånd som minskade avsevärt. Efter fyra månader kände sig vinterbadarna mer energiska, aktiva och livliga än kontrollgruppen som inte badat kallt. Möjligen kan vi må psykiskt bättre av något så enkelt som att kylas ner lite grann (Huttunen, Kokko & Ylijukuri, 2004).

Under 2021 inleds forskning i det nya HiH projektet, Empowering teachers, som har som syfte att undersöka hur man kan stärka lärarens roll i olika aspekter. Forskarteamet ska utforma program för lärare som kan bidra till utveckling och lärande inom SEI-kompetenser (social-, emotionell- och interkulturell kompetens). Jag är speciellt intresserad av att få förståelse för hur lärares självkännedom och förmåga till medveten närvaro kan förbättras.

Jag häver mig upp på bryggan och sveper handduken runt kroppen. Blickar ut över sjön och uppmärksammar att solen börjar gå upp. Upplevelsen av att vara ett med naturen och en del av något större inger ett lugn. Det pirrar i huden och andetagen är djupa. Iskristaller bildas längst ut i hårtopparna som gnistrar när de träffas av solens strålar. Visualiserar hur min hjärna i denna stund har en högre andel alfavågor som är ett tecken på att den är i ett vaket men samtidigt avslappnat tillstånd. Jag ser fram emot fler möten med mig själv, naturen och ny forskning för att fortsätta utvecklas i arbetet och livet.

/Greta Wiklund Lind

Referenser

Hedblom, M., Gunnarsson, B., Iravani, B. et al. (2019). Minskning av fysiologisk stress med urbana grönområden i ett multisensoriskt virtuellt experiment. Sci Rep 9, 10113. doi.org/10.1038/s41598-019-46099-7

Huttunen P, Kokko L, Ylijukuri V. (2004). Winter swimming improves general well-being. Int J Circumpolar Health, 63(2):140-4. doi: 10.3402/ijch.v63i2.17700. PMID: 15253480.

Klingbeil DA, Renshaw TL. (2018). Mindfulness-based interventions for teachers: A meta-analysis of the emerging evidence base. Sch Psychol Q, 33(4):501-511. doi: 10.1037/spq0000291. PMID: 30507235.