Homogeniseringsteori behandlar effektiva egenskaper och mikrovariationer hos heterogena material. Det kan röra sig om värmeledning och elasticitet i kompositmaterial eller strömning av vätska som filtreras genom finfördelade material.

Ytterst handlar det om att upprätta en mekanik för heterogena material baserad på modern funktionalanalys och teori för partiella differentialekvationer i kombination med klassiska naturlagar.

Gruppen består av professor Anders Holmbom, docent Liselott Flodén, docent Marianne Olsson Lindberg, doktorand Tatiana Lobkova och forskarstuderande läraren Pernilla Jonasson.

Arbetet inriktar sig på multiskalemetoder med särskild fördjupning mot paraboliska partiella differentialekvationer med flera skalor i både tid och rum.  Arbete bedrivs även med generaliseringar till metoder som inte behöver vila på strikta periodicitetsantaganden. Fyra doktorsavhandlingar har producerats inom gruppen mellan 2007 och 2012. En licentiatavhandling presenterades 2017 och arbete med att fullfölja fram till disputation pågår.

 

Kontakt

Anders Holmbom

Universitetslektor

010-1428331