Forskargruppen utbildningsledarskap och skolutveckling (ULS)

I forskargruppen Utbildningsledarskap och skolutveckling (ULS) finns intresseområden som ledarskap, ledning, styrning och skolutveckling i sammanhanget utbildning och arbetsplatslärande.

Rektor med medarbetare

Pågående forskningsprojekt

Sidan uppdaterades 2023-05-08