Läs om nästa generations AI och IoT-teknik.

AI illustration

Pågående forskningsprojekt

AI-kompetens

Projektet ska öka kunskapen, rekrytera och bygga kompetens inom Artificiell Intelligens i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen genom riktade rekryteringsinsatser till Mittuniversitetet och arbete...

IoT Testbäddar

I projektet "IoT Testbäddar" ska nationella testbäddar inom smart industri och smarta samhällen etableras samt en tankesmedja inom IoT med målet att öka forskning och utveckling i regionen.

NIIT - Nästa generations Industriella IoT

NIIT är en ny forskningsinriktning vid Mittuniversitetet. Det industriella fokuset ligger på nästa generations IoT-teknik och metoder som stöder omvandlingen av processindustrin. Forskningen bedriv...

Avslutade forskningsprojekt

Forskargrupp

Jan Lundgren

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428556

Javier Brugés

Doktorand|Doctoral Student

010-1427948

Mazhar Hussain

Universitetsadjunkt

010-1428748

Yali Nie

Doktorand|Doctoral Student

010-1427819

Shahab Pasha

Postdoktor|Postdoc

010-1427873

Thanh Tran

Doktorand|Doctoral Student

010-1428251