Forskargruppen AMIR har fokus på att förbättra metoder för att identifiera symtom på psykisk ohälsa främst bland flyktingar.

Gruppbild på forskargruppen AMIR, Elisabet Rondung, Jennifer Meurling, Anna Leiler, Anna Bjärtå och Elisabet Wasteson
Från vänster till höger: Elisabet Rondung, Jennifer Meurling, Anna Leiler, Anna Bjärtå och Elisabet Wasteson. Foto: Pelle Fredriksson.

Pågående forskningsprojekt

AMIR - forskningsprojekt

Forskningsprojektet AMIR (assessment of mental health and early intervention for refugees) syftar till att utveckla och utvärdera metoder för bedömning och intervention av psykisk ohälsa bland...

SAHA

Utveckling och utvärdering av internetbaserade metoder för bedömning och behandling av psykisk ohälsa bland personer med flyktingbakgrund. Arbetet sker i samarbete med LiU och KI.

Sidan uppdaterades 2023-06-26