Ekokemi-gruppens huvudsakliga forskningsintressen är biokatalys, bioremediering samt syntes, extraktion och analys av naturprodukter.

FSCN
Foto: Emmelie Hedenström

Pågående forskningsprojekt

BioRem Fiber

Projektet BioRem Fiber utvecklar marknadsanpassad miljöteknik för att ta upp och sanera fiberbankar och fiberrika sediment längs Västernorrlands kust. Bioremedieringen sker med hjälp av svamp,...

Sidan uppdaterades 2023-06-26