Ekokemi-gruppens huvudsakliga forskningsintressen är biokatalys, bioremediering samt syntes, extraktion och analys av naturprodukter.

FSCN
Foto: Emmelie Hedenström

Gruppens forskning behandlar bioremediering av fiberbankar och biokatalytisk transformering av skogens restmaterial till mervärdesprodukter samt om semiokemikalier som används för kemisk kommunikation av skadedjur på skog och grödor.

Forskningen inom Ekokemi vid Mittuniversitetet är fokuserad mot följande forskningsområden:

  • Biokatalytisk transformering av skogens restmaterial till produkter såsom biokemikalier, biodrivmedel, köttersättning, djurfoder mm
  • Bioremediering av fiberbankar med hjälp av jäst, bakterier, svampar och växter
  • Analys, syntes och extraktion av naturprodukter samt deras bioaktivitet och användning som miljövänligt skydd av skog och växter från insekter, klövvilt och rötande svampar
  • Design och syntes av miljövänliga organiska föreningar med önskad funktion

Forskningsgruppen har tillgång till laboratorier som är välutrustade för modernt forskningsarbete inom våra fokusområden.  Nämnas kan bioreaktorer, inkubatorer, klimatskåp, autoklaver, cellräknare, PCR-utrustning, växthus och analysinstrument som 500 MHz NMR(HRMAS), 250 MHz NMR(CPMAS), GC-FTIR, GC-ECD, GC/GC-MS/MS-ion trap med PFC, SQ GCGC-MS, SQ GC-MS, SQ-GCMS-EAD (HES), 3 GC-FID, LC-QTOF, LC-RID, LC-DAD, LC-ICPMS, ICP-OES mm.

Pågående forskningsprojekt

BioRem Fiber

Inom forskningsprojektet BioRem Fiber är målet att utveckla marknadsanpassad miljöteknik för att sanera fiberbankar längs Västernorrlands kust med hjälp av svamp, växter och bakterier, så kallad...