Ekokemi-gruppens huvudsakliga forskningsintressen är biokatalys, bioremediering samt syntes, extraktion och analys av naturprodukter.

FSCN
Foto: Emmelie Hedenström

Pågående forskningsprojekt

Sidan uppdaterades 2023-06-26