Ny Antologi: Kulturell hållbarhet ‑ vad är det?

Tis 16 jun 2020 09:08

I dagarna publiceras en ny antologi där 18 författare djupdyker i frågan om kulturell hållbarhet, utan förutbestämd definition och utan ambition att förklara begreppet. Flera av författarna är forskare med anknytning till Mittuniversitetet och Forum för genusvetenskap

Kulturell hållbahet

Kulturell hållbarhet är ett värdeladdat begrepp som är svårdefinierat och otydligt, men samtidigt erbjuder det utrymme för både fördjupning och fria tankar. I en nyutgiven bok utforskar 18 författare utifrån sin egen bakgrund hur begreppen förhåller sig till varandra, och vad som ryms där i mellan.  Flera av dem är forskare från Mittuniversitetet med anknytning till Forum för genusvetenskap, men där finns också författare som tar avstamp i sin egen bakgrund och egna erfarenheter.

- Vi ville gräva lite i begreppet kulturell hållbarhet och vad det kan innebära. Många gånger kan det uppfattas som oklart och hotfullt men det erbjuder samtidigt utrymme för nya ordningar, säger Sara Nyhlén, en av bokens tre redaktörer.

I boken publiceras bidrag från forskare inom flera olika vetenskapliga fält som exempelvis litteraturvetenskap, sociologi, genusvetenskap, statsvetenskap, biologi och etnologi. Förhoppningen är att den breda ansatsen tilltalar många olika läsare från olika fält. Boken kan läsas som en helhet från pärm till pärm, eller bara ett kapitel här eller där. Precis som begreppen kultur och hållbarhet så drar boken åt många olika håll.

- I antologin ställer vi inte begreppen kulturell och hållbar mot varandra, vi prövar istället olika sätt att sätta dem samman utifrån författarnas bakgrund. Grunden till boken är frågan; Vad händer med kulturen om vi sätter den samman med hållbarhet, vad händer med hållbarheten om vi sätter den samman med kultur, säger Peter Degerman, också han redaktör för boken.

Boken ges ut av Makadam förlag och publicerades i början av juni 2020.

I boken medverkar dessa 18 författare

 • Helene Asklund, fil.dr i litteraturvetenskap, Mittuniversitetet
 • Jerker Bexeelius, åejvie/verksamhetschef för den samiska stiftelsen Gaatije
 • Rozalie E. Böge, masterstudent visuell kommunikation, universitetet i Wien
 • Cecilia Dahlbäck, fil.mag i sociologi, Mittuniversitetet
 • Peter Degerman (redaktör), docent i litteraturvetenskap, Mittuniversitetet
 • Katarina Giritli Nygren (redaktör), professor i sociologi, Mittuniversitetet
 • Karin Jarnkvist, lektor i sociologi, Mittuniversitetet
 • Anders E. Johansson, professor i litteraturvetenskap, Mittuniversitetet
 • Sven Anders Johansson, professor i litteraturvetenskap, Mittuniversitetet
 • Bengt Gunnar Jonsson, professor i biologi, Mittuniversitetet
 • Ulrika Lif, adjunkt och doktorand i litteraturvetenskap, Mittuniversitetet och Åbo akademi.
 • Minna Lundgren, lektor i sociologi, Mittuniversitetet
 • Carola Nordbäck, docent och lektor i historia, Mittuniversitetet
 • Eva Nordlinder, lektor i litteraturvetenskap, Mittuniversitetet
 • Sara Nyhlén (redaktör), fil dr i statsvetenskap,. Föreståndare för Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet
 • Magdalena Petersson McIntyre, docent i etnologi och föreståndare för Centrum för konsumtionsforskning, Göteborgs universitet
 • Angelika Sjöstedt, docent i genusvetenskap, Mittuniversitetet
 • Elisabeth Wollin, lektor i etnologi, Södertörns högskola

Har du frågor om boken? Kontakta någon av redaktörerna:

Peter Degerman
Katarina Giritli Nygren
Sara Nyhlén

 

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-01-28