Våld i ungdomars vardag – fortsatt forskning för Sara Skott

Mån 08 jun 2020 10:46

Nu är det klart att Sara Skott, lektor i kriminologi och medlem i Forum för genusvetenskap och RCR, har fått ett post doc-stipendium från Forte för fortsatt forskning om våld i ungdomars vardag.

Sara Skott

Våld är ofta en vanlig del av ungdomars vardag. Tidigare forskning har visat att ungdomar utsätts för våld i en rad olika miljöer, såsom i hemmet, i skolan, offentligt och online. Samtidigt visar forskningen att ungdomar ofta normaliserar våldet och inte ser det som våld överhuvudtaget.

- I denna studie kommer att jag att undersöka våld och våldsutsatthet bland unga människor i deras vardag och skapa förståelse för hur de hanterar detta våld. Målet med forskningen är att öka förståelsen för ungdomarnas vardag, men i förlängningen också att kunna förhindra våldet, säger Sara Skott.

Den fördjupade kunskapen kommer att kunna användas för att skapa strategier för att undvika våld i framtiden. Insikterna om hur våld upplevs på flera olika platser kan bidra med kunskap om hur man planerar och genererar säkra och trygga platser för unga.

Projektet ”Våld i Vardagen - Att förstå och förhindra våldsutsatthet och våldspraktiker bland unga” kommer att pågå under två år och finansieras av Forte med två miljoner kronor.

Sara Skott är lektor i kriminologi och är knuten till både Risk and Crisis Research Centre (RCR)  och Forum för genusvetenskap (FGV). Hon medverkar i antologin ”Genusrelaterat våld, trakasserier och diskriminering” som publiceras inom kort av Forum för genusvetenskap.

Här kan du läsa mer om Sara Skotts forskning.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-11-17