Vi fokuserar på forskningsfrågor såsom: 

  • Vad är digitalisering?
  • Hur kan vi förstå digitalisering?
  • Bra digitalisering och farlig digitalisering
  • Vem har makt att bestämma?
  • Vilka utmaningar kommer som en effekt av digitalisering?

Några av de områden vi forskar inom: 

Spelbaserat och kollaborativt lärande, risk och krishantering, arkiv, välfärdsteknologi, it-infrastruktur, verksamhetsutveckling, digitaliseringsprocesser, normkritisk innovation, digitalisering som diskurs, kulturarv, hållbar informationsförvaltning, klimathotet, migration, folkhälsa, skola och kriser. Vi är dedikerade att bidra till, belysa och förstå dessa områden i kombination med digitalisering.

Vi är ett multivetenskapligt forum där ämnena informatik, arkiv- och informationsvetenskap och industriell ekonomi utgör vår grund. Samverkan sker brett med ämnen inom exempelvis humaniora, statsvetenskap, logistik, beslutsteori.

Pågående forskningsprojekt

DIGIKON – Digitala informationsvärden i konkurs

Företagskonkurser är allmänt förenade med stora förluster och samhällskostnader där coronakrisen medför en samhällsutmaning med en tydlig ökning av antalet konkursbeslut. Vid konkurser förloras sto...

Rapids and backwaters

Detta projekt kommer att undersöka hur digitalisering har påverkat värdeskapande för konst och kultur. Den kommer att undersöka hur reglering, upphovsrätt och kulturpolitik har anpassats till digit...