Digitaliseringsagenterna - Lektionsmaterial

Här finner du lärarhandledningen som Mittuniversitetet tagit fram tillsammans med Sundsvalls Kommun i forskningsprojektet Digitaliseringsagenterna. Materialet är fritt att ladda ned och omfamnar digitalisering och samhällsförändring för mellanstadiet.

Lektioner Digitaliseringsagenterna

Varsågod att ladda ned och använd fritt i din klass! 

Lärarhandledningen omfamnar digitalisering och samhällsförändring kopplat till lgr11, och har mellanstadiet som målgrupp. Det är fem lektioner. Vi har tagit fram materialet genom ett agilt prototyparbete tillsammans med fyra mellanstadieklasser på tre olika skolor i Sundsvalls kommun. 

Materialet du behöver för de fem lektionerna är fritt att ladda ned, här finns även uppdrag/hemläxor, presentationer och annat som hör till lektionsupplägget.

 

LÄRARHANDLEDNING
(pdf) Digitaliseringsagenterna - Digitalisering och samhällsförändring (version 3.0)
Fem lektioner, anpassade för mellanstadiet, utifrån lgr11.

FÖRBEREDANDE LÄSNING
(pdf) Lilla Digitaliseringsboken: För dig som lärare (ny version 20/12-19)
En 24-sidor kort, inspirerande och lättfattlig liten bok om digitalisering, av Digitaliseringsprofessor Katarina L Gidlunds, Mittuniversitetet. I boken finns plats för dina egna idéer och anteckningar. 

 

LEKTION 1 - Samhällsförändring

(pdf) Mallar för lektion 1, "Förr & Nu", 6 st teman.

Film (1,30 min) "Hjälp en professor - Vad är digitalisering?"

 

LEKTION 2 - Vad är digitalisering? 

(pdf) Mallar för lektion 2, "Dröm & Mardröm", 6 st teman

Film (1,30min) - "Professor introducerar digitalisering = 3S: Saker Sätt och Samhälle"

 

LEKTION 3 - Normmedveten exempelbank

(PowerPoint) Normmedveten exempelbank för digitalisering - För lärare

(PowerPoint) Normmedveten exempelbank för digitalisering - För elever

UPPDRAG lektion 3 (Hemläxa) 

 

LEKTION 4 - "Går det att göra bättre?"

(PowerPoint) Går det att göra bättre?

 

LEKTION 5 - Upplev påverkan!

(pdf) Mall för valaffisch med Digitaliseringsagenternalogotyp.

 

---

DIGGIBOT och valaffischer på instagram

Kika in på Digitaliseringsagenternas instagram, där ser du bla bilder på tidigare elevers valaffischer. 

Hälsa på Diggibot, mjukisroboten med Sundsvallselevers röster om digitalisering, vad mellanstadieelever önskar att beslutsfattare prioriterar då det kommer till digitalisering.

---

OM PROJEKTET

Under 2018-2019 har vi jobbat ihop med skolor inom Sundsvalls kommun: Höglunda skola, Runsviks skola och St:Olofs skola.

Projektets forskningsfråga:
Genom att ta hjälp av en minoritetsgrupp i sammanhanget, i detta fall barn som går på mellanstadiet, för att med samskapande (co-creation) metoder fördjupa och bredda förståelsen av vad digitalisering kan uppfattas vara och tänkas bli.

Spridning av forskning till unga som målgrupp:
Att sprida Mittuniversitetets digitaliseringsforskning genom att inkludera unga människor som traditionellt sett inte ser sig som teknikkompetenta i en tänkbar studentrekryteringsgrupp ser vi som ytterst viktigt. Vi omfamnar universitetets tredje uppgift, att nå ut till allmänheten med vår forskning.

 

Deltagare i projektet Digitaliseringsagenterna:
Katarina L Gidlund, digitaliseringsprofessor
Caroline Wallmark, forskningsingenjör
Lisa Sällvin, adjunkt
Mittuniversitetet, Forum för Digitalisering.