CER medverkade i ny universitetssatsning

Mån 08 jun 2020 13:29

I sex interaktiva seminarier lyfte Mittuniversitetet fram aspekter av den prövning som samhället genomgår under den pågående pandemin.

Utbildning_Infomatik_programvaruteknik

Frukostseminarierna genomfördes via Zoom den 15, 16 och 17 juni och var en timme långa. Deltagare bjöds på föreläsningar och panelsamtal.

Den 17 juni presenterade Peter Öhman och Jimmy Jaldemark Mittuniversitetets och CERs arbete för att utveckla en nationell modell för livslångt lärande och berättade om vikten av att på ett klokt sätt sudda ut traditionella gränser mellan formellt och informellt lärande. Betydelsen av denna satsning har blivit allt tydligare genom de permitteringar och uppsägningar som följt i Coronakrisens spår, även om svensk arbetsmarknad inte längre är lika statisk som tidigare och långt mindre statisk än vad många tycks tro.

Se webbinariet i efterhand

Sidan uppdaterades 2020-11-10