Peter Öhman

Professor|Professor

Peter Öhman är professor i och ämnesföreträdare för företagsekonomi vid Mittuniversitetet. Han är också centrumledare för Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER). Hans forskning fokuserar på relations- och beteendefrågor, främst inom redovisning och revision, men även inom bank- och fastighetsbranscherna. Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar i ledande akademiska tidskrifter, exempelvis Contemporary Accounting Research och Behavioral Research in Accounting. Han har publicerat böcker, bokkapitel och rapporter och presenterat papper på internationella konferenser. Han ingår i internationella redaktörsråd, är reviewer för ett stort antal välkända internationella tidskrifter och har flera nationella uppdrag, bland annat som ledamot i Riksrevisionens vetenskapliga råd. Han leder också flera doktorandprojekt.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Svanberg, J. , Ardeshiri, T. , Samsten, I. , Öhman, P. , Neidermeyer, P. E. , Rana, T. , Maisano, F. & Danielson, M. (2023). Must social performance ratings be idiosyncratic? : An exploration of social performance ratings with predictive validity. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, vol. 14: 7, ss. 313-348.  

Nourallah, M. , Öhman, P. & Amin, M. (2023). No trust, no use : how young retail investors build initial trust in financial robo-advisors. Journal of Financial Reporting & Accounting, vol. 21: 1, ss. 60-82.  

Abdul Djalil, M. , Amin, M. , Herjanto, H. , Nourallah, M. & Öhman, P. (2023). The importance of entrepreneurial leadership in fostering bank performance. International Journal of Bank Marketing, vol. 41: 4, ss. 926-948.  

Öhman, P. & Rahnert, K. (2022). Att synliggöra revisorsyrkets attraktivitet. Balans , vol. 48: 2, ss. 36-37.  

Dimitrova, I. , Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2022). Barriers to bank customers’ intention to fully adopt digital payment methods. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 14: 5, ss. 16-36.    

Svanberg, J. , Ardeshiri, T. , Samsten, I. , Öhman, P. , Neidermeyer, P. E. , Rana, T. , Semenova, N. & Danielson, M. (2022). Corporate governance performance ratings with machine learning. Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, vol. 29: 1, ss. 50-68.  

Abikari, M. , Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2022). Negative emotions and consumer behavioural intention to adopt emerging e-banking technology. Journal of Financial Services Marketing,  

Svanberg, J. , Ardeshiri, T. , Samsten, I. , Öhman, P. , Rana, T. & Danielson, M. (2022). Prediction of environmental controversies and development of a corporate environmental performance rating methodology. Journal of Cleaner Production, vol. 344  

Nourallah, M. , Strandberg, C. & Öhman, P. (2021). Mobile Bank Applications : Loyalty of Young Bank Customers. Financial Services Review, vol. 29: 2, ss. 147-167.    

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2021). The 2008–2009 global financial crisis and the cost of debt capital among SMEs : Swedish evidence. Journal of economic studies, vol. 48: 6, ss. 1097-1110.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2020). Financial distress determinants among SMEs : empirical evidence from Sweden. Journal of economic studies, vol. 47: 3, ss. 547-560.  

Svanberg, J. , Öhman, P. & Neidermeyer, P. E. (2019). Auditor objectivity as a function of auditor negotiation self-efficacy beliefs. Advances in Accounting, vol. 44: March 2019, ss. 121-131.    

Svanberg, J. & Öhman, P. (2019). Auditors' issue contingency of reduced audit quality acts : Perceptions of managers and partners. International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, vol. 15: 1, ss. 57-88.    

Yazdanfar, D. , Öhman, P. & Homayoun, S. (2019). Financial crisis and SME capital structure : Swedish empirical evidence. Journal of economic studies, vol. 46: 4, ss. 925-941.  

Carrington, T. , Johansson, T. , Johed, G. & Öhman, P. (2019). The Client as a Source of Institutional Conformity for Commitments to Core Values in the Auditing Profession*. Contemporary Accounting Research, vol. 36: 2, ss. 1077-1097.  

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2018). Bank lending and housing prices in Sweden. International Journal of Housing Markets and Analysis, vol. 11: 3, ss. 498-519.  

Svanberg, J. , Öhman, P. & Neidermeyer, P. E. (2018). Client-identified auditor’s initial negotiation tactics : a social-identity perspective. Managerial Auditing Journal, vol. 33: 6/7, ss. 633-654.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2018). Growth and job creation at the firm level : Swedish SME data. Management Research Review, vol. 41: 3, ss. 345-358.  

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2018). Organizational-level profitability determinants in commercial banks : Swedish evidence. Journal of economic studies, vol. 45: 6, ss. 1175-1191.  

Kachlami, H. M. , Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2018). Regional demand and supply factors of social entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, vol. 24: 3, ss. 714-733.  

Svanberg, J. & Öhman, P. (2017). Does charismatic client leadership constrain auditor objectivity?. Behavioral Research in Accounting, vol. 29: 1, ss. 103-118.  

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2017). Short- and long-term debt determinants in Swedish SMEs. Review of Accounting and Finance, vol. 16: 1, ss. 106-124.    

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2017). Substitute or complement? : The use of trade credit as a financing source among SMEs. Management Research Review, vol. 40: 1, ss. 10-27.    

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2017). The nexus between stock market index and apartment and villa prices : Granger causality test of Swedish data. International Journal of Housing Markets and Analysis, vol. 10: 3, ss. 450-467.    

Svanberg, J. , Öhman, P. & Neidermeyer, P. E. (2017). The relationship between transformational client leadership and auditor objectivity. ACCOUNTING AUDITING & ACCOUNTABILITY JOURNAL, vol. 30: 5, ss. 1142-1159.    

Bellman, L. & Öhman, P. (2016). Authorised property appraisers’ perceptions of commercial property valuation. Journal of Property Investment & Finance, vol. 34: 3, ss. 225-248.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2016). Capital structure dynamics among SMEs : Swedish empirical evidence. The Journal of Risk Finance, vol. 17: 2, ss. 245-260.  

֖hman, P. (2016). Den problematiska revisionen. Organisation & Samhälle, vol. 3: 1, ss. 26-31.  

Svanberg, J. & Öhman, P. (2016). Does ethical culture in audit firms support auditor objectivity?. Accounting in Europe, vol. 13: 1, ss. 65-79.  

Bellman, L. , Lind, H. & Öhman, P. (2016). How Does Education from a High-Status University Affect Professional Property Appraisers' Valuation Judgments?. Journal of Real Estate Practice and Education, vol. 19: 2, ss. 99-124.

Wahlberg, O. , Öhman, P. & Strandberg, C. (2016). How personal advisors make a difference in serving “almost rich” bank customers. International Journal of Bank Marketing, vol. 34: 6, ss. 904-923.  

Svanberg, J. & Öhman, P. (2016). The effects of time budget pressure, organizational–professional conflict, and organizational commitment on dysfunctional auditor behavior. International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, vol. 12: 2, ss. 131-150.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2016). The impact of trade credit use on firm profitability : Empirical evidence from Sweden. Journal of Advances in Management Research, vol. 13: 2, ss. 116-129.  

Svanberg, J. & Öhman, P. (2015). Auditors’ identification with their clients : Effects on audit quality. The British Accounting Review, vol. 47: 4, ss. 395-408.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Debt financing and firm performance: an empirical study based on Swedish data. The Journal of Risk Finance, vol. 16: 1, ss. 102-118.  

Strandberg, C. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2015). Effects of commitment on intentional loyalty at the person-to-person and person-to-firm levels. Journal of Financial Services Marketing, vol. 20: 3, ss. 191-207.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Firm-level determinants of job creation by SMEs : Swedish empirical evidence. Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 22: 4, ss. 666-679.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). The growth-profitability nexus among Swedish SMEs. International Journal of Managerial Finance, vol. 11: 4, ss. 531-547.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). The impact of credit supply on sales growth : Swedish evidence. International Journal of Managerial Finance, vol. 11: 3, ss. 329-340.  

Tagesson, T. & Öhman, P. (2015). To be or not to be - Auditors' ability to signal going concern problems. Journal of Accouting & Organizational Change, vol. 11: 2, ss. 175-192.  

Rad, A. , Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2014). Female and male risk aversion : An empirical study of loan officers’ assessment of SME loan applications. International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 6: 2, ss. 121-141.    

Öhman, P. , Söderberg, B. & Westerdahl, S. (2014). Hur ”Vasakronan” blev ”Vasakronan” – en stor fastighetsaffär skärskådad. Fastighetsnytt, vol. 21: 1, ss. 129-131.

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2014). Life cycle and performance among SMEs : Swedish empirical evidence. The Journal of Risk Finance, vol. 15: 5, ss. 555-571.    

Svanberg, J. & Öhman, P. (2014). Lost revenues associated with going concern modified opinions in the Swedish audit market. Journal of Applied Accounting Research, vol. 15: 2, ss. 197-214.    

Wallerstedt, E. & Öhman, P. (2014). Pionjärerna som sållades bort. Balans , vol. 40: 6, ss. 40-44.

Wallerstedt, E. & Öhman, P. (2014). Systrarna Svensson auktoriserades. Balans , vol. 40: 7, ss. 46-50.

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2014). The impact of cash conversion cycle on firm profitability : An empirical study based on Swedish data. International Journal of Managerial Finance, vol. 10: 4, ss. 442-452.    

Lundberg, H. , Öhman, P. & Sjodin, U. (2014). Transaction convenience in the payment stage : the retailers' perspective. MANAGING SERVICE QUALITY, vol. 24: 5, ss. 434-454.    

Carrington, T. , Johansson, T. , Johed, G. & Öhman, P. (2013). An empirical test of the hierarchical construct of professionalism and managerialism in the accounting profession. Behavioral Research in Accounting, vol. 25: 2, ss. 1-20.  

Svanberg, J. & Öhman, P. (2013). Auditors' time pressure : Does ethical culture support audit quality?. Managerial Auditing Journal, vol. 28: 7, ss. 572-591.  

Rad, A. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2013). How Lending Officers Construe Assessments of Small and Medium-Sized Enterprise Loan Applications : A Repertory Grid Study. Journal of constructivist psychology, vol. 26: 4, ss. 262-279.    

Öhman, P. , Söderberg, B. & Westerdahl, S. (2013). Property investor behaviour : Qualitative analysis of a very large transaction. Journal of Property Investment & Finance, vol. 31: 6, ss. 522-544.  

Öhman, P. , Söderberg, B. & Uhlin, O. (2012). Accuracy of Swedish property appraisers' forecasts of net operating income. Journal of Property Research, vol. 29: 2, ss. 103-122.  

֖hman, P. & Wallerstedt, E. (2012). Audit regulation and the development of the auditing profession : The case of Sweden. Accounting History, vol. 17: 2, ss. 241-257.  

Nilsson, A. & Öhman, P. (2012). Better safe than sorry : Defensive loan assessment behaviour in a changing bank environment. Qualitative Research in Accounting & Management/Emerald, vol. 9: 2, ss. 146-167.  

Strandberg, C. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2012). Challenges in serving the mass affluent segment : bank customer perceptions of service quality. Managing Service Quality, vol. 22: 4, ss. 359-385.  

Öhman, P. , Häckner, E. & Sörbom, D. (2012). Client satisfaction and usefulness to external stakeholders from an audit client perspective. Managerial Auditing Journal, vol. 27: 5, ss. 477-499.  

Carrington, T. , Johed, G. & Öhman, P. (2012). Svenska revisorer i undersökning om profession och kommersialism. Balans , vol. 38: 1, ss. 40-41.

Grönlund, A. , Svärdsten, F. & Öhman, P. (2011). Value for money and rule of law: The (new) performance audit in Sweden. International Journal of Public Sector Management, vol. 24: 2, ss. 107-121.  

Wallerstedt, E. & Öhman, P. (2011). Visst är kvinnorna på frammarsch. Balans , : 8/9, ss. 56-57.

Jansson, A. & Öhman, P. (2010). Ett efterfrågat utbud av kvalitetsstämplar?. Balans , : 1, ss. 46-46.

Öhman, P. (2007). Mer information i revisionsberättelsen : ett senfärdigt steg i rätt riktning. Balans, vol. 33: 12, ss. 6-7.

Öhman, P. (2007). Motstridiga intressen hot mot revisionens möjligheter. Balans, vol. 33: 4, ss. 41-43.

Öhman, P. (2006). Revisionen når inte sin potential. . Intern revision, vol. 6: 3, ss. 30-31.

Öhman, P. , Häckner, E. , Jansson, A. & Tschudi, F. (2006). Swedish auditors' view of auditing : Doing things right versus doing the right things. European Accounting Review, vol. 15: 1, ss. 89-114.  

Öhman, P. & Ohlsson, G. (2003). Väsentlighetsbegreppet vid revisorns rapportering.. Balans:tidskrift, vol. 29: 6/7, ss. 24-26.

Böcker

Hellman, N. , Tagesson, T. , Öhman, P. & Grönlund, A. (2020). Principle-based Accounting. Lund : Studentlitteratur AB

Hellman, N. , Tagesson, T. , Öhman, P. & Grönlund, A. (2019). Principbaserad redovisning . Lund : Studentlitteratur AB

Hellman, N. , Tagesson, T. , Öhman, P. & Grönlund, A. (2019). Principbaserad redovisning : Övningsbok. Lund : Studentlitteratur AB

Tagesson, T. & Öhman, P. (2017). Redovisning i ett nötskal. Lund : Studentlitteratur AB

Abrahamsson, L. , Bengtsson, L. , Gremyr, I. , Kowalkowski, C. , Lindahl, M. , Nilsson, A. , Rehn, A. , Segerstedt, A. & et al. (2015). Industriell ekonomi och organisering. Stockholm : Liber

Grönlund, A. , Tagesson, T. & Öhman, P. (2013). Principbaserad redovisning. Studentlitteratur AB

Tagesson, T. & Öhman, P. (2010). Redovisning i ett nötskal. Lund : Studentlitteratur

Doktorsavhandlingar

Öhman, P. (2007). Perspektiv på revision : tankemönster, förväntningsgap och dilemman. Diss. Sundsvall : Mid Sweden Univ, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 14)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Öhman, P. , Svanberg, J. & Samsten, I. (2023). Assessment of double materiality : The development of predictively valid materiality assessments with artificial intelligence. I Auditing Transformation : Regulation, Digitalisation and Sustainability. Taylor & Francis. S. 205-227.  

Marton, J. , Nilsson, F. & Öhman, P. (2023). Auditing in transformation : An introduction. I Auditing Transformation : Regulation, Digitalisation and Sustainability. Taylor & Francis. S. 1-15.  

Marton, J. , Nilsson, F. & Öhman, P. (2023). Concluding remarks. I Auditing Transformation : Regulation, Digitalisation and Sustainability. Taylor & Francis. S. 379-385.  

Rana, T. , Svanberg, J. , Öhman, P. & Lowe, A. (2023). Introduction : Analytics in Accounting and Auditing. I Handbook of Big Data and Analytics in Accounting and Auditing. Springer Nature. S. 1-13.  

Svanberg, J. , Ardeshiri, T. , Samsten, I. , Öhman, P. & Neidermeyer, P. (2023). Prediction of Controversies and Estimation of ESG Performance : An Experimental Investigation Using Machine Learning. I Handbook of Big Data and Analytics in Accounting and Auditing. Springer Nature. S. 65-87.  

Carrington, T. , Johansson-Berg, T. , Johed, G. & Öhman, P. (2023). The average professional : On the selection and socialisation of auditors. I Auditing Transformation : Regulation, Digitalisation and Sustainability. Taylor & Francis. S. 275-293.  

Öhman, P. (2022). Om (o)möjligheten att förena olika hållbarhetsdimensioner i skogsbranschen. I Skogens värden : forskares reflektioner. Sundsvall : Mittuniversitetet. S. 84-85.

Öhman, P. (2022). Påtaglig comeback för ekonomifrågorna i årets valrörelse. I Snabbtänkt 2.0 22 : Reflektioner från valet 2022 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University (DEMICOM rapport). S. 31-31.

Dimitrova, I. & Öhman, P. (2022). Usefulness of Netnography in the digital banking context. I Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a Digital Society. USA : IGI Global. S. 280-294.  

Dimitrova, I. & Öhman, P. (2021). Digital Banking and the Impersonalisation Barrier. I Impact of Globalization and Advanced Technologies on Online Business Models. IGI Global. S. 120-133.  

Nourallah, M. & Öhman, P. (2021). Impact of Advanced Technologies on Consumer Finance and Retail Investment : Mobile Bank Applications and Robo-Financial Advisors. I Impact of Globalization and Advanced Technologies on Online Business Models. USA : IGI Global.  

Öhman, P. & Florin Samuelsson, E. (2020). Agency theory. I Theories and perspectives in business administration. Studentlitteratur AB. S. 33-56.

Stockenstrand, A. , Söderström, R. & Öhman, P. (2019). Avslutning. I Finansiell reglering och tillsyn. Lund : Studentlitteratur AB. S. 305-311.

Öhman, P. (2019). Finansiella risker och risker i finansiella system. I Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 117-135.

Stockenstrand, A. & Öhman, P. (2019). Introduktion. I Finansiell reglering och tillsyn. Lund : Studentlitteratur AB. S. 23-35.

Öhman, P. & Johanson, L. (2019). Reglering, riskhantering och affärer i finansiella företag. I Finansiell reglering och tillsyn. Lund : Studentlitteratur AB. S. 137-154.

Arwinge, O. , Lindholm, C. & Öhman, P. (2018). Risk och riskhantering. I Controllerhandboken. Stockholm : Liber. S. 429-469.

Carlman, I. & Öhman, P. (2017). Att hantera spänningar och undvikadysfunktionell styrning. I Mitt, ditt och vårt universitet : Att förstå något gemensamt. Mid Sweden University. S. 73-84.

Öhman, P. (2017). CER – ett forskningscentrum med stark regional förankring. I Mitt, ditt och vårt universitet : Att förstå något gemensamt. Mid Sweden University. S. 134-139.

Giritli Nygren, K. & Öhman, P. (2017). Framåtblickande förändringsorienterade fantasier. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 132-133.  

Jonsson, C. & Öhman, P. (2017). För- eller efterklok? : Om klimatförändring och försäkringar.. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 30-38.  

Öhman, P. (2017). Långsiktigt värdeskapande. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 135-135.  

Öhman, P. (2017). The behavioral impact of external and internal factors on SME loan assessments. I Bank Regulation : Effects on Strategy, Financial Accounting and Management Control. Routledge (Routledge Studies in Accounting). S. 334-354.

Giritli Nygren, K. & Öhman, P. (2017). Ömtålighetshållbar, långtänkt,ibland-lösningar…. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 142-143.  

Öhman, P. (2015). Reflektioner, slutsatser och utblickar. I Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer. Lund : Studentlitteratur. S. 239-250.

Öhman, P. , Nilsson, A. & Tagesson, T. (2015). Riskbedömningar inom bank och revision relaterade till två typfel. I Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer. Lund : Studentlitteratur. S. 145-166.

Öhman, P. (2015). Särskilda utmaningar för revisorer, fastighetsvärderare och andra yrkesverksamma med dubbla lojaliteter. I Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer. Lund : Studentlitteratur. S. 55-74.

Westerdahl, S. & Öhman, P. (2014). Gröna hus - en forskningsöversikt. I Perspektiv på fastigheter. Malmö : Malmö Högskola (Malmö University Publications in Urban Studies). S. 75-93.

Öhman, P. (2014). Performance auditing in the public sector. I Public sector accounting. London : Routledge. S. 177-189.

Wallerstedt, E. & Öhman, P. (2011). Kvinnornas intåg i revisionsbranschen. I Aktörer och marknader i omvandling. Uppsala : Uppsala universitet (Uppsala Studies in Economic History). S. 215-224.

Öhman, P. (2005). Är det viktigare för revisorer att göra saker rätt än att göra rätt saker?. I Uppdrag revision : revisorsprofessionen i takt med förväntningarn. Stockholm : SNS förlag. S. 61-79.

Konferensbidrag

Jaldemark, J. , Håkansson Lindqvist, M. , Mozelius, P. & Öhman, P. (2023). Bringing work to school : Transforming higher education through a lifelong and work-integrated learning approach. I ICERI2023 Proceedings. Sevilla, Spain : . S. 1--8.

Öhman, P. & Jaldemark, J. (2022). Barriers to organisational development in higher education lifelong learning initiatives . Paper presented at the 13th International Conference on Networked Learning 2022, Sundsvall, Sweden, May 16-18, 2022.    

Carrington, T. , Johansson, T. , Johed, G. & Öhman, P. (2022). The average professional : On the selection and socialization of auditors. Paper presented at the Den 8:e nationella redovisningskonferensen, Lund, 1-2 december 2022

Rahnert, K. & Öhman, P. (2022). ”Är det rättvist att utestänga henne?” : Statistik och narrativ kring hur den kvinnliga revisorn konstituerades i Sverige, 1912-2022. Paper presented at the Den 5:e nationella konferensen för genusforskning i Sverige, Karlstad.

Håkansson Lindqvist, M. , Mozelius, P. , Sundgren, M. , Jaldemark, J. & Öhman, P. (2020). Building a network for collaborative support in professional development . I NETWORKED LEARNING 2020 : PROCEEDINGS FOR THE TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NETWORKED LEARNING. Kolding, Denmark : . S. 108--111.    

Jaldemark, J. & Öhman, P. (2020). Developing a hybrid and networked educational approach to lifelong learning for organisations and employees . I NETWORKED LEARNING 2020 : Proceedings for the Twelfth International Conference on Networked Learning. Kolding, Denmark : . S. 47--50.    

Nourallah, M. , Öhman, P. , Ho Chan, R. & Amin, M. (2020). Robo financial advisers: risk, information, decision style and initial trust. Paper presented at the The Academy of Financial Services 34th Annual Meeting, September 30 - October 2, 2020, Virtual Conference

Mozelius, P. , Håkansson Lindqvist, M. , Jaldemark, J. & Öhman, P. (2020). Towards a Support Model for Work Integrated Professional Development : a first evaluation of the CHIM steps. I 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation.. S. 64--69.

Dimitrova, I. , Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2019). Challenges in the Limited Choice of Payment Methods in Terms of Cashless Society: Bank Customers' Perspective (work in progress). I ICEEG 2019 Proceedings of the 2019 3rd International Conference on E-commerce, E-Business and E-Government.. S. 45--48.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2019). The global economic crisis and financial distress : Empirical evidence from Sweden. I Proceedings.

Nourallah, M. , Strandberg, C. & Öhman, P. (2019). Understanding the Relationship between Trust and Satisfaction on Mobile Bank Application. I ICEEG 2019 Proceedings of the 2019 3rd International Conference on E-commerce, E-Business and E-Government. Lyon : . S. 58--61.  

Roxenhall, T. , Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2018). CSR commitment as window dressing strategy driven by dissatisfied customer. I 2018 ANZMAC Conference Proceedings.

Nourallah, M. , Strandberg, C. & Öhman, P. (2018). Mobile bank application : An empirical study of young bank customers. I 10th Nordic Workshop on Relationship Dynamics-NoRD2018, Karlstad, Sweden. September 19-21, 2018.

Svanberg, J. , Öhman, P. & Neidermeyer, P. (2017). Auditor objectivity as a function of auditornegotiation self‐efficacy beliefs. Paper presented at the Den 6:e nationella redovisningskonferensen, 23‐24 november 2017, Uppsala, Sverige.

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2017). Bank lending and property prices in Sweden. I Book of Proceedings : 6th Malmö Real Estate Research Conference.  

Carrington, T. , Johansson, T. , Johed, G. & Öhman, P. (2017). The client as a source of institutional conformity for commitments to professional values in the auditing profession. Paper presented at the Den 6:e nationella redovisningskonferensen, 23‐24 november 2017, Uppsala, Sverige.

Andresen, E. , Lundberg, H. & Öhman, P. (2016). Coopetition in a public/private context : A study of drivers, dynamics and outcomes in value-creation. Paper presented at the 32nd annual IMP conference, Poznan, Polen, 30 augusti-3 september, 2016

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2016). Growth and job creation at the firm level : Empirical evidence from Sweden. Paper presented at the ISBE international entrepreneurship conference, 26-28 October 2016, Paris, Frankrike

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2016). The nexus between stock market index and apartment and villa prices : Granger causality test of Swedish data. Paper presented at the 5th Real Estate Research Workshop, 9-10 maj 2016, Malmö, Sverige  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Debt financing among new birth and young small businesses. Paper presented at the The 60th annual ICSB world conference, Dubai, Förenade Arabemiraten.

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Determinants of capital structure of Swedish SMEs. Paper presented at the ISBE international entrepreneurship conference, Glasgow, Skottland

Carrington, T. , Johansson, T. , Johed, G. & Öhman, P. (2015). Exploring compliance and convergence of auditor commitments to professional values : A contextual analysis. I Proceedings.

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Firm-level determinants of trade credit demand : Empirical evidence from Swedish SMEs,. Paper presented at the ISBE international entrepreneurship conference, Glasgow, Skottland

Bellman, L. & Öhman, P. (2015). How authorized property appraisers perceive information for valuation of commercial properties. Paper presented at the The ERES Conference, 24-27 June 2015, Istanbul, Turkey  

Bellman, L. & Öhman, P. (2015). How authorized property appraisers perceive information for valuation of commercial properties : A repertory grid study. Paper presented at the The 4th annual real estate workshop, 23-24 April 2015 Malmö

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2014). The growth–profitability nexus among Swedish SMEs. Paper presented at the ISBE Conference, Manchester, 5-6 November 2014

Öhman, P. (2014). The impact of increased regulation on bank loan assessments. Paper presented at the Workshop on research in the banking sector, 11-12 February 2014, Uppsala, Sweden

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2014). The life cycle of performance path : Empirical study based on Swedish data. Paper presented at the Institute for Small Business and Entrepreneurship (ISBE) conference, Manchester, 5-6 November 2014

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2013). Firm level determinants of labor demand. Paper presented at the ISBE International Entrepreneurship Conference, 12-13 November 2013, Cardiff, England.

Sjödin, U. , Lundberg, H. & Öhman, P. (2013). Towards a cash free society in Europe : Retailers’ perspective on cash and cards as payments means. Paper presented at the Forskningskonferensen Europeisk integration i svensk ekonomisk forskning, 21-24 Maj 2013, Mölle, Sweden.

Svärdsten, F. , Catasús, B. & Öhman, P. (2013). What is "good" performance? Performing independent performance auditing. Paper presented at the The 36th EAA Annual Congress, 6-8 May 2013, Paris, France.

Öhman, P. & Nilsson, A. (2012). Pre-bankrupt going concern warnings : prediction accuracy, extent and degree of wording ambiguity and phrasing patterns in Sweden. Paper presented at the The Nordic Accounting Conference, 15-16 November 2012, Köpenhamn, Danmark.

Öhman, P. , Söderberg, B. & Westerdahl, S. (2012). Property investor behaviour : qualitative analysis of a very large transaction. Paper presented at the The ERES conference, 13-16 Juni 2012, Edinburgh, Skottland.

Nilsson, A. & Öhman, P. (2011). Better safe than sorry : defensive loan assessment behaviour in a changing bank environment. Paper presented at the The 6th conference on performance measurement and management control, 7-9 September 2011, Nice, Frankrike.

Carrington, T. , Johansson, T. , Johed, G. & Öhman, P. (2011). Professional and commercial tension in the accounting profession. Paper presented at the 21st NFF Conference, Stockholm. 22-24 Aug 2011.

Carrington, T. , Johed, G. & Öhman, P. (2011). The organisational context of professionalism in auditing. Paper presented at the The critical perspectives on accounting conference, 10-12 July 2011, Florida, USA.

Öhman, P. , Söderberg, B. & Uhlin, O. (2010). Accuracy of appraiser forecasts. Paper presented at the Nordiskt seminarium om bostads- och urbanforskning (NSBB), 22-24 September 2010, Gävle, Sverige

Tagesson, T. & Öhman, P. (2010). Auditors’ ability and willingness to predict bankruptcy : an empirical study of Swedish companies. Paper presented at the The American accounting association, 2010 annual meeting, 31 July-4 Augusti 2010, San Francisco, USA.

Tagesson, T. & Öhman, P. (2010). Auditors' ability and willingness to signal going concern problems : a study of bankrupt companies in Sweden. Paper presented at the The 33rd EAA annual congress, 18-21 Maj 2010, Istanbul, Turkey

Öhman, P. & Wallerstedt, E. (2010). The development of audit regulation and the strengthening of the position of the profession. Paper presented at the The 6th accounting history international conference, 18-20 Augusti 2010, Wellington, Nya Zeeland

Rad, A. , Häckner, E. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2009). Reconsideration of the Bank Credit Assessments : Theoretical and Practical Issues. Paper presented at the 16th Annual European Real Estate Society

Grönlund, A. , Svärdsten, F. & Öhman, P. (2009). Value for money and the rule of law : the (new) performance audit in Sweden. Paper presented at the Research symposium on public management in the 21st century, 5-6 Maj 2009, Nottingham, England.

Öhman, P. , Häckner, E. , Jansson, A. & Tschudi, F. (2004). Auditors on auditing. Paper presented at the Workshop on auditing in action, London school of economics and political science, 12-13 Februari 2004, London, England.

Öhman, P. , Wahlberg, O. & Häckner, E. (2004). How the context of auditing distorts auditingpractices. Paper presented at the The 32nd annual ASAC conference, 5-8 Juni 2004, Quebec, Kanada.

Öhman, P. , Häckner, E. , Jansson, A. & Tschudi, F. (2003). Accountability from auditor perspectives. Paper presented at the Nordisk företagsekonomisk forskningskonferens, 13-16 Augusti 2003, Reykjavik, Island.

Öhman, P. , Häckner, E. , Jansson, A. & Tschudi, F. (2003). Auditor perspectives on auditing issues - anempirical study. Paper presented at the Workshop on auditing and financial accounting research, 10-11 April 2003, Vasa, Finland.

Licentiatavhandlingar

Öhman, P. (2004). Revisorers perspektiv på revision : En fråga om att följa upptrampade stigar. Lic.-avh. Luleå : , 2004 (Licentiate thesis / Luleå University of Technology : 9)

Rapporter

Dimitrova, I. , Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2022). Barriärer för att fullt ut välja digitala betalningsmetoder. Sundsvall : Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2022:5).  

Nourallah, M. & Öhman, P. (2022). Unga investerares initiala förtroende för finansiella Robo-rådgivare. Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2022:6).  

Nourallah, M. & Öhman, P. (2021). Mobila bankapplikationer och unga bankkunders lojalitet. Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 5).    

Öhman, P. (2020). Den framtida revisionen : Förstärkt professionalisering eller avprofessionalisering?. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2020:1).  

Öhman, P. & Svanberg, J. (2020). Kopplingen mellan kvalitetsförsämrade handlingar och etik i revisionsbranschen. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2020:2).  

Öhman, P. , Carrington, T. , Johansson, T. & Johed, G. (2020). Revisionsklienter som en institutionell utgångspunkt för revisionens kärnvärden. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2020:3).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2020). Vad kan förklara finansiell stress i små och medelstora företag?. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2020:7).    

Giritli Nygren, K. , Nyhlén, S. & Öhman, P. (2019). Hållbart Samhällsbyggande (HåSa) : Om (o)möjligheten att förena olika hållbarhetsdimensioner. Sundsvall : Mittuniversitetet  

Bellman, L. , Hemmingsson, O. , Olofsson, A. & Öhman, P. (2019). Konsekvenser av bostadsägares riskuppfattningar, betalningsförmåga och riskbeteende för försäkringsbranschen i ljuset av klimatrisker : Delrapport 1. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2019:1).  

Elliot, V. , Marton, J. , Öhman, P. , Stockenstrand, A. , Söderström, R. & Wendschlag, M. (2019). National implications of EU harmonization : the case of banks' reporting requirements in Sweden.  

Öhman, P. (2019). Revisionens kvalitet och revisorers oberoende. Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2019:2).  

Öhman, P. & Svanberg, J. (2019). Revisorers förhandlingar med klienter. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2019:1).  

Öhman, P. (2019). Risker i det finansiella systemet. Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2019:4).  

Giritli Nygren, K. , Hemmingsson, O. , Jarnkvist, K. , Olofsson, A. & Öhman, P. (2018). Försäkringsbranschen och klimatförändringen - Kort- och långsiktiga konsekvenser av småhusägares riskuppfattningar, betalningsförmåga och riskbeteende för försäkringsbranschen : Slutrapport. Sundsvall/Östersund :

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2018). Lägenhets- och villapriser, börsindex och banklån. Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2018:1).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2018). Sysselsättningen i små och medelstora företag. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2018:3).  

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2018). Vad påverkar bankers lönsamhet?. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2018:6).  

Bellman, L. & Öhman, P. (2017). Auktoriserade fastighetsvärderare: utbildning och praktik. Sundsvall : (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2017:3).  

Öhman, P. , Giritli Nygren, K. , Hörnberg, E. , Lidén, G. , Nyhlén, S. , Sjöberg, I. & Wahlberg, O. (2017). Förstärkt stadsmiljö i Sundvall. Sundsvall : Mid Sweden University  

Öhman, P. (2017). Förtroendet för finanssektorn efter finanskrisen. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 6).  

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2017). Kapitalstrukturen i små och medelstora företag. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2017:1).  

Öhman, P. & Svanberg, J. (2017). Äventyras revisorers oberoende av karismatiska klienter?. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2017:4).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2016). Affärskrediter i små och medelstora företag. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2016:3).  

Bellman, L. , Ekholm, S. , Giritli Nygren, K. , Hemmingsson, O. , Jarnkvist, K. , Kvarnlöf, L. , Lundgren, M. , Olofsson, A. & et al. (2016). Climate Change, Insurance, and Households : A Literature Review. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2016:2).  

Wahlberg, O. , Öhman, P. & Strandberg, C. (2016). Kunders tillfredsställelse med personliga rådgivare och banken. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2016:2).  

Öhman, P. & Svanberg, J. (2016). Sambandet mellan etisk kultur och revisorers oberoende. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2016:1).  

Bellman, L. , Gebert-Persson, S. , Öhman, P. , Giritli Nygren, K. , Nyhlén, S. , Olofsdotter, G. , Kvarnlöf, L. , Lidén, G. & et al. (2015). Att vända det onda till gott : möjligheter till nytänkande i mellersta Norrland till följd av den demografiska förändringen. Sundsvall : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:1).  

Strandberg, C. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2015). Bankkunders engagemang och framtida lojalitet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:3).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Lönsamhet och tillväxt i små och medelstora företag. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:5).  

Öhman, P. & Svanberg, J. (2015). Påverkar en identifiering med klienterna revisorers oberoende?. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:6).  

Öhman, P. (2015). Revisorers fortlevnadsbedömningar. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:1).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Sambandet mellan rörelsekapitalcykel och lönsamhet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:2).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Skuldfinansiering och företags lönsamhet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:8).  

Rad, A. , Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2014). Kvinnliga och manliga kreditgivares riskbenägenhet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2014:4).  

Öhman, P. , Carrington, T. , Johansson, T. & Johed, G. (2014). Professionalism och kommersialism bland revisorer. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2014:1).  

Öhman, P. & Wallerstedt, E. (2014). Sveriges första kvinnliga auktoriserade revisorer. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2014:5).  

Lundberg, H. , Öhman, P. & Sjödin, U. (2014). Transaktionsbekvämlighet i betalningsskedet – handlarnas perspektiv. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2014:7).  

Bellman, L. & Öhman, P. (2013). Fastighetspriser för hyreshus i Västernorrland. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:13).  

Westerdahl, S. & Öhman, P. (2013). Gröna hus - en forskningsöversikt. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:4).  

Öhman, P. , Söderberg, B. & Westerdahl, S. (2013). Investeringar i stora fastighetsbestånd. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:11).  

Öhman, P. , Häckner, E. & Sörbom, D. (2013). Klienters syn på revisorers kompetens, skepsis och relationer. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:1).  

Berglund, J. & Öhman, P. (2013). Klienters upplevelser av servicekvalitet i revisionsbranschen. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:6).  

Rad, A. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2013). Kreditgivares bedömningar av låneansökningar. Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:12).  

Nilsson, A. & Öhman, P. (2013). Kreditgivning i bank efter en finansiell kris. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:3).  

Öhman, P. (2013). Nystartade bolags intresse för revision efter revisionspliktens avskaffande. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:7).  

Öhman, P. & Svanberg, J. (2013). Tidspress, etisk kultur och revisionskvalitet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:8).  

Strandberg, C. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2012). Bankkunders upplevelser av servicekvalitet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:7).  

Wallerstedt, E. & Öhman, P. (2012). Kvinnornas intåg i revisionsbranschen. Östersund : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:1).  

Öhman, P. & Wallerstedt, E. (2012). Revisorsprofessionens framväxt i Sverige. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:6).  

Öhman, P. , Grönlund, A. & Svärdsten, F. (2012). Svensk effektivitetsrevision i Riksrevisionens regi. Östersund : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:2).  

Öhman, P. & Söderberg, B. (2012). Träffsäkerheten i fastighetsvärderares bedömningar. Östersund : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:4).  

Bellman, L. & Öhman, P. (2012). Värdering av kommersiella fastigheter. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:8).  

Öhman, P. , Grönlund, A. , Skærbæk, P. , Montgomery, P. & Svärdsten, F. (2008). Riksrevisionen - effektivitetens, rättssäkerhetens och demokratins väktare. En studie av effektivitetsrevisioner 2003 – 2007.. Stockholm : Akademin för ekonomistyrning i staten (Rapportserien för Akademin för ekonomistyrning i staten 2008:1).

Wahlberg, O. , Öhman, P. & Dalin, R. (2006). Hamnarenan i Sundsvall : En studie av dess förutsättningar. Sundsvall : Mittuniversitetet

Wahlberg, O. , Öhman, P. & Hemming, M. (1999). Direkta regionala sysselsättningseffekter i spåren av projekt Höga Kusten.

Samlingsverk (redaktör)

Marton, J. (ed.) , Nilsson, F. (ed.) & Öhman, P. (ed.) (2023). Auditing transformation : Regulation, digitalisation and sustainability. Taylor & Francis  

Rana, T. (ed.) , Svanberg, J. (ed.) , Öhman, P. (ed.) & Lowe, A. (ed.) (2023). Handbook of Big Data and Analytics in Accounting and Auditing. Springer Nature  

Johansson, C. (ed.) , Nilsson, H. (ed.) , Öhman, P. (ed.) , Jonsson, B. (ed.) , Engberg, B. A. (ed.) , Englund, O. (ed.) , Simonsson, P. (ed.) & Axbrink, I. (ed.) (2022). Skogens värden : forskares reflektioner. Sundsvall : Mittuniversitetet  

Stockenstrand, A. (ed.) , Söderström, R. (ed.) & Öhman, P. (ed.) (2019). Finansiell reglering och tillsyn. Studentlitteratur AB

Öhman, P. (ed.) & Lundberg, H. (ed.) (2015). Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer. Lund : Studentlitteratur

Sidan uppdaterades 2023-09-21