Peter Öhman

Professor|Professor

Peter Öhman är professor i och ämnesföreträdare för företagsekonomi vid Mittuniversitetet. Han är också centrumledare för Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER). Hans forskning fokuserar på relations- och beteendefrågor, främst inom redovisning och revision, men även inom bank- och fastighetsbranscherna. Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar i ledande akademiska tidskrifter, exempelvis Contemporary Accounting Research och Behavioral Research in Accounting. Han har publicerat böcker, bokkapitel och rapporter och presenterat papper på internationella konferenser. Han ingår i internationella redaktörsråd, är reviewer för ett stort antal välkända internationella tidskrifter och har flera nationella uppdrag, bland annat som ledamot i Riksrevisionens vetenskapliga råd. Han leder också flera doktorandprojekt.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Dimitrova, I. & Öhman, P. (2024). Flip that coin : Barriers, barrier-breakers, and full-adoption of digital payment methods. Journal of Consumer Behaviour,    

Rahnert, K. & Öhman, P. (2023). Gasa eller bromsa den digitala transformationen?. Balans , vol. 49: 3, ss. 42-43.

Rahnert, K. & Öhman, P. (2023). ”… Men så högt behöfver icke hvarje legitimerad revisors yrkesutöfning sträcka sig” : Ett historiskt perspektiv på kvinnligt företagande inom revisionsbranschen. Organisation & Samhälle, vol. 10: 1, ss. 22-27.

Svanberg, J. , Ardeshiri, T. , Samsten, I. , Öhman, P. , Neidermeyer, P. E. , Rana, T. , Maisano, F. & Danielson, M. (2023). Must social performance ratings be idiosyncratic? : An exploration of social performance ratings with predictive validity. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, vol. 14: 7, ss. 313-348.  

Abikari, M. , Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2023). Negative emotions and consumer behavioural intention to adopt emerging e-banking technology. Journal of Financial Services Marketing, vol. 28: 4, ss. 691-704.  

Nourallah, M. , Öhman, P. & Amin, M. (2023). No trust, no use : how young retail investors build initial trust in financial robo-advisors. Journal of Financial Reporting & Accounting, vol. 21: 1, ss. 60-82.  

Abdul Djalil, M. , Amin, M. , Herjanto, H. , Nourallah, M. & Öhman, P. (2023). The importance of entrepreneurial leadership in fostering bank performance. International Journal of Bank Marketing, vol. 41: 4, ss. 926-948.  

Öhman, P. & Rahnert, K. (2022). Att synliggöra revisorsyrkets attraktionskraft. Balans , vol. 48: 2, ss. 36-37.  

Dimitrova, I. , Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2022). Barriers to bank customers’ intention to fully adopt digital payment methods. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 14: 5, ss. 16-36.    

Svanberg, J. , Ardeshiri, T. , Samsten, I. , Öhman, P. , Neidermeyer, P. E. , Rana, T. , Semenova, N. & Danielson, M. (2022). Corporate governance performance ratings with machine learning. Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, vol. 29: 1, ss. 50-68.  

Svanberg, J. , Ardeshiri, T. , Samsten, I. , Öhman, P. , Rana, T. & Danielson, M. (2022). Prediction of environmental controversies and development of a corporate environmental performance rating methodology. Journal of Cleaner Production, vol. 344  

Nourallah, M. , Strandberg, C. & Öhman, P. (2021). Mobile Bank Applications : Loyalty of Young Bank Customers. Financial Services Review, vol. 29: 2, ss. 147-167.    

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2021). The 2008–2009 global financial crisis and the cost of debt capital among SMEs : Swedish evidence. Journal of economic studies, vol. 48: 6, ss. 1097-1110.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2020). Financial distress determinants among SMEs : empirical evidence from Sweden. Journal of economic studies, vol. 47: 3, ss. 547-560.  

Svanberg, J. , Öhman, P. & Neidermeyer, P. E. (2019). Auditor objectivity as a function of auditor negotiation self-efficacy beliefs. Advances in Accounting, vol. 44: March 2019, ss. 121-131.    

Svanberg, J. & Öhman, P. (2019). Auditors' issue contingency of reduced audit quality acts : Perceptions of managers and partners. International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, vol. 15: 1, ss. 57-88.    

Yazdanfar, D. , Öhman, P. & Homayoun, S. (2019). Financial crisis and SME capital structure : Swedish empirical evidence. Journal of economic studies, vol. 46: 4, ss. 925-941.  

Carrington, T. , Johansson, T. , Johed, G. & Öhman, P. (2019). The Client as a Source of Institutional Conformity for Commitments to Core Values in the Auditing Profession*. Contemporary Accounting Research, vol. 36: 2, ss. 1077-1097.  

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2018). Bank lending and housing prices in Sweden. International Journal of Housing Markets and Analysis, vol. 11: 3, ss. 498-519.  

Svanberg, J. , Öhman, P. & Neidermeyer, P. E. (2018). Client-identified auditor’s initial negotiation tactics : a social-identity perspective. Managerial Auditing Journal, vol. 33: 6/7, ss. 633-654.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2018). Growth and job creation at the firm level : Swedish SME data. Management Research Review, vol. 41: 3, ss. 345-358.  

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2018). Organizational-level profitability determinants in commercial banks : Swedish evidence. Journal of economic studies, vol. 45: 6, ss. 1175-1191.  

Kachlami, H. M. , Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2018). Regional demand and supply factors of social entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, vol. 24: 3, ss. 714-733.  

Svanberg, J. & Öhman, P. (2017). Does charismatic client leadership constrain auditor objectivity?. Behavioral Research in Accounting, vol. 29: 1, ss. 103-118.  

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2017). Short- and long-term debt determinants in Swedish SMEs. Review of Accounting and Finance, vol. 16: 1, ss. 106-124.    

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2017). Substitute or complement? : The use of trade credit as a financing source among SMEs. Management Research Review, vol. 40: 1, ss. 10-27.    

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2017). The nexus between stock market index and apartment and villa prices : Granger causality test of Swedish data. International Journal of Housing Markets and Analysis, vol. 10: 3, ss. 450-467.    

Svanberg, J. , Öhman, P. & Neidermeyer, P. E. (2017). The relationship between transformational client leadership and auditor objectivity. ACCOUNTING AUDITING & ACCOUNTABILITY JOURNAL, vol. 30: 5, ss. 1142-1159.    

Bellman, L. & Öhman, P. (2016). Authorised property appraisers’ perceptions of commercial property valuation. Journal of Property Investment & Finance, vol. 34: 3, ss. 225-248.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2016). Capital structure dynamics among SMEs : Swedish empirical evidence. The Journal of Risk Finance, vol. 17: 2, ss. 245-260.  

֖hman, P. (2016). Den problematiska revisionen. Organisation & Samhälle, vol. 3: 1, ss. 26-31.  

Svanberg, J. & Öhman, P. (2016). Does ethical culture in audit firms support auditor objectivity?. Accounting in Europe, vol. 13: 1, ss. 65-79.  

Bellman, L. , Lind, H. & Öhman, P. (2016). How Does Education from a High-Status University Affect Professional Property Appraisers' Valuation Judgments?. Journal of Real Estate Practice and Education, vol. 19: 2, ss. 99-124.

Wahlberg, O. , Öhman, P. & Strandberg, C. (2016). How personal advisors make a difference in serving “almost rich” bank customers. International Journal of Bank Marketing, vol. 34: 6, ss. 904-923.  

Svanberg, J. & Öhman, P. (2016). The effects of time budget pressure, organizational–professional conflict, and organizational commitment on dysfunctional auditor behavior. International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, vol. 12: 2, ss. 131-150.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2016). The impact of trade credit use on firm profitability : Empirical evidence from Sweden. Journal of Advances in Management Research, vol. 13: 2, ss. 116-129.  

Svanberg, J. & Öhman, P. (2015). Auditors’ identification with their clients : Effects on audit quality. The British Accounting Review, vol. 47: 4, ss. 395-408.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Debt financing and firm performance: an empirical study based on Swedish data. The Journal of Risk Finance, vol. 16: 1, ss. 102-118.  

Strandberg, C. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2015). Effects of commitment on intentional loyalty at the person-to-person and person-to-firm levels. Journal of Financial Services Marketing, vol. 20: 3, ss. 191-207.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Firm-level determinants of job creation by SMEs : Swedish empirical evidence. Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 22: 4, ss. 666-679.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). The growth-profitability nexus among Swedish SMEs. International Journal of Managerial Finance, vol. 11: 4, ss. 531-547.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). The impact of credit supply on sales growth : Swedish evidence. International Journal of Managerial Finance, vol. 11: 3, ss. 329-340.  

Tagesson, T. & Öhman, P. (2015). To be or not to be - Auditors' ability to signal going concern problems. Journal of Accouting & Organizational Change, vol. 11: 2, ss. 175-192.  

Rad, A. , Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2014). Female and male risk aversion : An empirical study of loan officers’ assessment of SME loan applications. International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 6: 2, ss. 121-141.    

Öhman, P. , Söderberg, B. & Westerdahl, S. (2014). Hur ”Vasakronan” blev ”Vasakronan” – en stor fastighetsaffär skärskådad. Fastighetsnytt, vol. 21: 1, ss. 129-131.

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2014). Life cycle and performance among SMEs : Swedish empirical evidence. The Journal of Risk Finance, vol. 15: 5, ss. 555-571.    

Svanberg, J. & Öhman, P. (2014). Lost revenues associated with going concern modified opinions in the Swedish audit market. Journal of Applied Accounting Research, vol. 15: 2, ss. 197-214.    

Wallerstedt, E. & Öhman, P. (2014). Pionjärerna som sållades bort. Balans , vol. 40: 6, ss. 40-44.

Wallerstedt, E. & Öhman, P. (2014). Systrarna Svensson auktoriserades. Balans , vol. 40: 7, ss. 46-50.

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2014). The impact of cash conversion cycle on firm profitability : An empirical study based on Swedish data. International Journal of Managerial Finance, vol. 10: 4, ss. 442-452.    

Lundberg, H. , Öhman, P. & Sjodin, U. (2014). Transaction convenience in the payment stage : the retailers' perspective. MANAGING SERVICE QUALITY, vol. 24: 5, ss. 434-454.    

Carrington, T. , Johansson, T. , Johed, G. & Öhman, P. (2013). An empirical test of the hierarchical construct of professionalism and managerialism in the accounting profession. Behavioral Research in Accounting, vol. 25: 2, ss. 1-20.  

Svanberg, J. & Öhman, P. (2013). Auditors' time pressure : Does ethical culture support audit quality?. Managerial Auditing Journal, vol. 28: 7, ss. 572-591.  

Rad, A. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2013). How Lending Officers Construe Assessments of Small and Medium-Sized Enterprise Loan Applications : A Repertory Grid Study. Journal of constructivist psychology, vol. 26: 4, ss. 262-279.    

Öhman, P. , Söderberg, B. & Westerdahl, S. (2013). Property investor behaviour : Qualitative analysis of a very large transaction. Journal of Property Investment & Finance, vol. 31: 6, ss. 522-544.  

Öhman, P. , Söderberg, B. & Uhlin, O. (2012). Accuracy of Swedish property appraisers' forecasts of net operating income. Journal of Property Research, vol. 29: 2, ss. 103-122.  

֖hman, P. & Wallerstedt, E. (2012). Audit regulation and the development of the auditing profession : The case of Sweden. Accounting History, vol. 17: 2, ss. 241-257.  

Nilsson, A. & Öhman, P. (2012). Better safe than sorry : Defensive loan assessment behaviour in a changing bank environment. Qualitative Research in Accounting & Management/Emerald, vol. 9: 2, ss. 146-167.  

Strandberg, C. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2012). Challenges in serving the mass affluent segment : bank customer perceptions of service quality. Managing Service Quality, vol. 22: 4, ss. 359-385.  

Öhman, P. , Häckner, E. & Sörbom, D. (2012). Client satisfaction and usefulness to external stakeholders from an audit client perspective. Managerial Auditing Journal, vol. 27: 5, ss. 477-499.  

Carrington, T. , Johed, G. & Öhman, P. (2012). Svenska revisorer i undersökning om profession och kommersialism. Balans , vol. 38: 1, ss. 40-41.

Grönlund, A. , Svärdsten, F. & Öhman, P. (2011). Value for money and rule of law: The (new) performance audit in Sweden. International Journal of Public Sector Management, vol. 24: 2, ss. 107-121.  

Wallerstedt, E. & Öhman, P. (2011). Visst är kvinnorna på frammarsch. Balans , : 8/9, ss. 56-57.

Jansson, A. & Öhman, P. (2010). Ett efterfrågat utbud av kvalitetsstämplar?. Balans , : 1, ss. 46-46.

Öhman, P. (2007). Mer information i revisionsberättelsen : ett senfärdigt steg i rätt riktning. Balans, vol. 33: 12, ss. 6-7.

Öhman, P. (2007). Motstridiga intressen hot mot revisionens möjligheter. Balans, vol. 33: 4, ss. 41-43.

Öhman, P. (2006). Revisionen når inte sin potential. . Intern revision, vol. 6: 3, ss. 30-31.

Öhman, P. , Häckner, E. , Jansson, A. & Tschudi, F. (2006). Swedish auditors' view of auditing : Doing things right versus doing the right things. European Accounting Review, vol. 15: 1, ss. 89-114.  

Öhman, P. & Ohlsson, G. (2003). Väsentlighetsbegreppet vid revisorns rapportering.. Balans:tidskrift, vol. 29: 6/7, ss. 24-26.

Böcker

Hellman, N. , Tagesson, T. , Öhman, P. & Grönlund, A. (2020). Principle-based Accounting. Lund : Studentlitteratur AB

Hellman, N. , Tagesson, T. , Öhman, P. & Grönlund, A. (2019). Principbaserad redovisning . Lund : Studentlitteratur AB

Hellman, N. , Tagesson, T. , Öhman, P. & Grönlund, A. (2019). Principbaserad redovisning : Övningsbok. Lund : Studentlitteratur AB

Tagesson, T. & Öhman, P. (2017). Redovisning i ett nötskal. Lund : Studentlitteratur AB

Abrahamsson, L. , Bengtsson, L. , Gremyr, I. , Kowalkowski, C. , Lindahl, M. , Nilsson, A. , Rehn, A. , Segerstedt, A. & et al. (2015). Industriell ekonomi och organisering. Stockholm : Liber

Grönlund, A. , Tagesson, T. & Öhman, P. (2013). Principbaserad redovisning. Studentlitteratur AB

Tagesson, T. & Öhman, P. (2010). Redovisning i ett nötskal. Lund : Studentlitteratur

Doktorsavhandlingar

Öhman, P. (2007). Perspektiv på revision : tankemönster, förväntningsgap och dilemman. Diss. Sundsvall : Mid Sweden Univ, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 14)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Jaldemark, J. , Mozelius, P. & Öhman, P. (2024). Applying Community of Inquiry in designing higher education lifelong learning courses : The case of the BUFFL-project. I The design of digital learning environments : Online and blended applications of the community of inquiry. New York : Routledge. S. 193-214.  

Svanberg, J. , Öhman, P. , Samsten, I. , Neidermeyer, P. , Rana, T. & Berg, N. (2024). Predictive machine learning in assessing materiality : The global reporting initiative standard and beyond. I Artificial intelligence for sustainability innovations in business and financial services. Cham : Palgrave Macmillan. S. 105-131.  

Öhman, P. , Svanberg, J. & Samsten, I. (2023). Assessment of double materiality : The development of predictively valid materiality assessments with artificial intelligence. I Auditing Transformation : Regulation, Digitalisation and Sustainability. Taylor & Francis. S. 205-227.  

Marton, J. , Nilsson, F. & Öhman, P. (2023). Auditing in transformation : An introduction. I Auditing Transformation : Regulation, Digitalisation and Sustainability. Taylor & Francis. S. 1-15.  

Rahnert, K. & Öhman, P. (2023). Avslutande tankar om revision i går, i dag och i morgon. I Revision – i går, i dag, i morgon. Stockholm : Ekerlids förlag. S. 466-471.

Marton, J. , Nilsson, F. & Öhman, P. (2023). Concluding remarks. I Auditing Transformation : Regulation, Digitalisation and Sustainability. Taylor & Francis. S. 379-385.  

Öhman, P. (2023). Den svenska revisorsprofessionens framväxt och fortsatta utveckling. I Revision – i går, i dag, i morgon. Stockholm : Ekerlids förlag. S. 26-63.

Öhman, P. (2023). Hur jämställd är revisionsbranschen?. I Revision – i går, i dag, i morgon. Stockholm : Ekerlids förlag. S. 265-294.

Öhman, P. & Rahnert, K. (2023). Inledning och utgångspunkter. I Revision – i går, i dag, i morgon. Stockholm : Ekerlids förlag. S. 14-24.

Rana, T. , Svanberg, J. , Öhman, P. & Lowe, A. (2023). Introduction : Analytics in Accounting and Auditing. I Handbook of Big Data and Analytics in Accounting and Auditing. Springer Nature. S. 1-13.  

Svanberg, J. , Ardeshiri, T. , Samsten, I. , Öhman, P. & Neidermeyer, P. (2023). Prediction of Controversies and Estimation of ESG Performance : An Experimental Investigation Using Machine Learning. I Handbook of Big Data and Analytics in Accounting and Auditing. Springer Nature. S. 65-87.  

Kronblad, C. , Rahnert, K. & Öhman, P. (2023). Revision i en digital kontext. I Revision – i går, i dag, i morgon. Stockholm : Ekerlids förlag. S. 354-376.

Öhman, P. , Svanberg, J. & Jansson, A. (2023). Revisorers lojalitet och revisionsbranschens marknadskoncentration. I Revision – i går, i dag, i morgon. Stockholm : Ekerlids förlag. S. 327-353.

Carrington, T. , Johansson-Berg, T. , Johed, G. & Öhman, P. (2023). The average professional : On the selection and socialisation of auditors. I Auditing Transformation : Regulation, Digitalisation and Sustainability. Taylor & Francis. S. 275-293.  

Öhman, P. (2022). Om (o)möjligheten att förena olika hållbarhetsdimensioner i skogsbranschen. I Skogens värden : forskares reflektioner. Sundsvall : Mittuniversitetet. S. 84-85.

Öhman, P. (2022). Påtaglig comeback för ekonomifrågorna i årets valrörelse. I Snabbtänkt 2.0 22 : Reflektioner från valet 2022 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University (DEMICOM rapport). S. 31-31.

Dimitrova, I. & Öhman, P. (2022). Usefulness of Netnography in the digital banking context. I Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a Digital Society. USA : IGI Global. S. 280-294.  

Dimitrova, I. & Öhman, P. (2021). Digital Banking and the Impersonalisation Barrier. I Impact of Globalization and Advanced Technologies on Online Business Models. IGI Global. S. 120-133.  

Nourallah, M. & Öhman, P. (2021). Impact of Advanced Technologies on Consumer Finance and Retail Investment : Mobile Bank Applications and Robo-Financial Advisors. I Impact of Globalization and Advanced Technologies on Online Business Models. USA : IGI Global.  

Öhman, P. & Florin Samuelsson, E. (2020). Agency theory. I Theories and perspectives in business administration. Studentlitteratur AB. S. 33-56.

Stockenstrand, A. , Söderström, R. & Öhman, P. (2019). Avslutning. I Finansiell reglering och tillsyn. Lund : Studentlitteratur AB. S. 305-311.

Öhman, P. (2019). Finansiella risker och risker i finansiella system. I Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 117-135.

Stockenstrand, A. & Öhman, P. (2019). Introduktion. I Finansiell reglering och tillsyn. Lund : Studentlitteratur AB. S. 23-35.

Öhman, P. & Johanson, L. (2019). Reglering, riskhantering och affärer i finansiella företag. I Finansiell reglering och tillsyn. Lund : Studentlitteratur AB. S. 137-154.

Arwinge, O. , Lindholm, C. & Öhman, P. (2018). Risk och riskhantering. I Controllerhandboken. Stockholm : Liber. S. 429-469.

Carlman, I. & Öhman, P. (2017). Att hantera spänningar och undvikadysfunktionell styrning. I Mitt, ditt och vårt universitet : Att förstå något gemensamt. Mid Sweden University. S. 73-84.

Öhman, P. (2017). CER – ett forskningscentrum med stark regional förankring. I Mitt, ditt och vårt universitet : Att förstå något gemensamt. Mid Sweden University. S. 134-139.

Giritli Nygren, K. & Öhman, P. (2017). Framåtblickande förändringsorienterade fantasier. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 132-133.  

Jonsson, C. & Öhman, P. (2017). För- eller efterklok? : Om klimatförändring och försäkringar.. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 30-38.  

Öhman, P. (2017). Långsiktigt värdeskapande. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 135-135.  

Öhman, P. (2017). The behavioral impact of external and internal factors on SME loan assessments. I Bank Regulation : Effects on Strategy, Financial Accounting and Management Control. Routledge (Routledge Studies in Accounting). S. 334-354.

Giritli Nygren, K. & Öhman, P. (2017). Ömtålighetshållbar, långtänkt,ibland-lösningar…. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 142-143.  

Öhman, P. (2015). Reflektioner, slutsatser och utblickar. I Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer. Lund : Studentlitteratur. S. 239-250.

Öhman, P. , Nilsson, A. & Tagesson, T. (2015). Riskbedömningar inom bank och revision relaterade till två typfel. I Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer. Lund : Studentlitteratur. S. 145-166.

Öhman, P. (2015). Särskilda utmaningar för revisorer, fastighetsvärderare och andra yrkesverksamma med dubbla lojaliteter. I Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer. Lund : Studentlitteratur. S. 55-74.

Westerdahl, S. & Öhman, P. (2014). Gröna hus - en forskningsöversikt. I Perspektiv på fastigheter. Malmö : Malmö Högskola (Malmö University Publications in Urban Studies). S. 75-93.

Öhman, P. (2014). Performance auditing in the public sector. I Public sector accounting. London : Routledge. S. 177-189.

Wallerstedt, E. & Öhman, P. (2011). Kvinnornas intåg i revisionsbranschen. I Aktörer och marknader i omvandling. Uppsala : Uppsala universitet (Uppsala Studies in Economic History). S. 215-224.

Öhman, P. (2005). Är det viktigare för revisorer att göra saker rätt än att göra rätt saker?. I Uppdrag revision : revisorsprofessionen i takt med förväntningarn. Stockholm : SNS förlag. S. 61-79.

Konferensbidrag

Jaldemark, J. , Håkansson Lindqvist, M. , Mozelius, P. & Öhman, P. (2024). Building hybrids between higher education and society : Applying a networked work-integrated learning framework in a business administration program. I Proceedings of the Fourteenth International Conference on Networked Learning 2024. Aalborg : . S. 1--4.    

Jaldemark, J. , Håkansson Lindqvist, M. , Mozelius, P. & Öhman, P. (2023). Bringing work to school : Transforming higher education through a lifelong and work-integrated learning approach. I ICERI2023 Proceedings. Sevilla, Spain : . S. 1543--1550.  

Nourallah, M. , Öhman, P. & Hamati, S. (2023). Financial capability and financial technology : A study on the European Union. Paper presented at the The 2023 Conference of the Academy of Financial Services Advanced Research in Financial Planning by Academy of Financial Services and Financial Planning Association, Phoenix, USA, September 26-27, 2023

Dimitrova, I. & Öhman, P. (2023). Play and pay? Metaverse users’ behaviour and their real-world intention to fully adopt digital payment methods. Paper presented at the Netnocon23, 26-28 July 2023, Manchester, England.

Nourallah, M. & Öhman, P. (2023). Sustainable Use of Technology : A Closer Look at The European Union. Paper presented at the The Entrepreneurship for Sustainability & Impact (ESI) 6th International Conference at Qatar University, Doha, Qatar, October 17-19, 2023

Dimitrova, I. & Öhman, P. (2022). Barriers to full-adoption of digital payment methods : The mediating role of barrier-breakers. I Proceedings of the 4th edition of AIRSI2022.  

Öhman, P. & Jaldemark, J. (2022). Barriers to organisational development in higher education lifelong learning initiatives . Paper presented at the 13th International Conference on Networked Learning 2022, Sundsvall, Sweden, May 16-18, 2022.    

Nourallah, M. & Öhman, P. (2022). Financial capability, financial technology, and saving tendency : A study on the European Union. Paper presented at the 1st Annual Meeting of the International Society for the Advancement of Financial Economics (ISAFE-2022), Ho Chi Minh City, Vietnam, 05-06 December, 2022

Carrington, T. , Johansson, T. , Johed, G. & Öhman, P. (2022). The average professional : On the selection and socialization of auditors. Paper presented at the Den 8:e nationella redovisningskonferensen, Lund, 1-2 december 2022

Rahnert, K. & Öhman, P. (2022). ”Är det rättvist att utestänga henne?” : Statistik och narrativ kring hur den kvinnliga revisorn konstituerades i Sverige, 1912-2022. Paper presented at the Den 5:e nationella konferensen för genusforskning i Sverige, Karlstad.

Håkansson Lindqvist, M. , Mozelius, P. , Sundgren, M. , Jaldemark, J. & Öhman, P. (2020). Building a network for collaborative support in professional development . I NETWORKED LEARNING 2020 : PROCEEDINGS FOR THE TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NETWORKED LEARNING. Kolding, Denmark : . S. 108--111.    

Jaldemark, J. & Öhman, P. (2020). Developing a hybrid and networked educational approach to lifelong learning for organisations and employees . I NETWORKED LEARNING 2020 : Proceedings for the Twelfth International Conference on Networked Learning. Kolding, Denmark : . S. 47--50.    

Nourallah, M. , Öhman, P. , Ho Chan, R. & Amin, M. (2020). Robo financial advisers: risk, information, decision style and initial trust. Paper presented at the The Academy of Financial Services 34th Annual Meeting, September 30 - October 2, 2020, Virtual Conference

Mozelius, P. , Håkansson Lindqvist, M. , Jaldemark, J. & Öhman, P. (2020). Towards a Support Model for Work Integrated Professional Development : a first evaluation of the CHIM steps. I 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation.. S. 64--69.

Dimitrova, I. , Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2019). Challenges in the Limited Choice of Payment Methods in Terms of Cashless Society: Bank Customers' Perspective (work in progress). I ICEEG 2019 Proceedings of the 2019 3rd International Conference on E-commerce, E-Business and E-Government.. S. 45--48.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2019). The global economic crisis and financial distress : Empirical evidence from Sweden. I Proceedings.

Nourallah, M. , Strandberg, C. & Öhman, P. (2019). Understanding the Relationship between Trust and Satisfaction on Mobile Bank Application. I ICEEG 2019 Proceedings of the 2019 3rd International Conference on E-commerce, E-Business and E-Government. Lyon : . S. 58--61.  

Roxenhall, T. , Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2018). CSR commitment as window dressing strategy driven by dissatisfied customer. I 2018 ANZMAC Conference Proceedings.

Nourallah, M. , Strandberg, C. & Öhman, P. (2018). Mobile bank application : An empirical study of young bank customers. I 10th Nordic Workshop on Relationship Dynamics-NoRD2018, Karlstad, Sweden. September 19-21, 2018.

Svanberg, J. , Öhman, P. & Neidermeyer, P. (2017). Auditor objectivity as a function of auditornegotiation self‐efficacy beliefs. Paper presented at the Den 6:e nationella redovisningskonferensen, 23‐24 november 2017, Uppsala, Sverige.

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2017). Bank lending and property prices in Sweden. I Book of Proceedings : 6th Malmö Real Estate Research Conference.  

Carrington, T. , Johansson, T. , Johed, G. & Öhman, P. (2017). The client as a source of institutional conformity for commitments to professional values in the auditing profession. Paper presented at the Den 6:e nationella redovisningskonferensen, 23‐24 november 2017, Uppsala, Sverige.

Andresen, E. , Lundberg, H. & Öhman, P. (2016). Coopetition in a public/private context : A study of drivers, dynamics and outcomes in value-creation. Paper presented at the 32nd annual IMP conference, Poznan, Polen, 30 augusti-3 september, 2016

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2016). Growth and job creation at the firm level : Empirical evidence from Sweden. Paper presented at the ISBE international entrepreneurship conference, 26-28 October 2016, Paris, Frankrike

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2016). The nexus between stock market index and apartment and villa prices : Granger causality test of Swedish data. Paper presented at the 5th Real Estate Research Workshop, 9-10 maj 2016, Malmö, Sverige  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Debt financing among new birth and young small businesses. Paper presented at the The 60th annual ICSB world conference, Dubai, Förenade Arabemiraten.

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Determinants of capital structure of Swedish SMEs. Paper presented at the ISBE international entrepreneurship conference, Glasgow, Skottland

Carrington, T. , Johansson, T. , Johed, G. & Öhman, P. (2015). Exploring compliance and convergence of auditor commitments to professional values : A contextual analysis. I Proceedings.

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Firm-level determinants of trade credit demand : Empirical evidence from Swedish SMEs,. Paper presented at the ISBE international entrepreneurship conference, Glasgow, Skottland

Bellman, L. & Öhman, P. (2015). How authorized property appraisers perceive information for valuation of commercial properties. Paper presented at the The ERES Conference, 24-27 June 2015, Istanbul, Turkey  

Bellman, L. & Öhman, P. (2015). How authorized property appraisers perceive information for valuation of commercial properties : A repertory grid study. Paper presented at the The 4th annual real estate workshop, 23-24 April 2015 Malmö

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2014). The growth–profitability nexus among Swedish SMEs. Paper presented at the ISBE Conference, Manchester, 5-6 November 2014

Öhman, P. (2014). The impact of increased regulation on bank loan assessments. Paper presented at the Workshop on research in the banking sector, 11-12 February 2014, Uppsala, Sweden

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2014). The life cycle of performance path : Empirical study based on Swedish data. Paper presented at the Institute for Small Business and Entrepreneurship (ISBE) conference, Manchester, 5-6 November 2014

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2013). Firm level determinants of labor demand. Paper presented at the ISBE International Entrepreneurship Conference, 12-13 November 2013, Cardiff, England.

Sjödin, U. , Lundberg, H. & Öhman, P. (2013). Towards a cash free society in Europe : Retailers’ perspective on cash and cards as payments means. Paper presented at the Forskningskonferensen Europeisk integration i svensk ekonomisk forskning, 21-24 Maj 2013, Mölle, Sweden.

Svärdsten, F. , Catasús, B. & Öhman, P. (2013). What is "good" performance? Performing independent performance auditing. Paper presented at the The 36th EAA Annual Congress, 6-8 May 2013, Paris, France.

Öhman, P. & Nilsson, A. (2012). Pre-bankrupt going concern warnings : prediction accuracy, extent and degree of wording ambiguity and phrasing patterns in Sweden. Paper presented at the The Nordic Accounting Conference, 15-16 November 2012, Köpenhamn, Danmark.

Öhman, P. , Söderberg, B. & Westerdahl, S. (2012). Property investor behaviour : qualitative analysis of a very large transaction. Paper presented at the The ERES conference, 13-16 Juni 2012, Edinburgh, Skottland.

Nilsson, A. & Öhman, P. (2011). Better safe than sorry : defensive loan assessment behaviour in a changing bank environment. Paper presented at the The 6th conference on performance measurement and management control, 7-9 September 2011, Nice, Frankrike.

Carrington, T. , Johansson, T. , Johed, G. & Öhman, P. (2011). Professional and commercial tension in the accounting profession. Paper presented at the 21st NFF Conference, Stockholm. 22-24 Aug 2011.

Carrington, T. , Johed, G. & Öhman, P. (2011). The organisational context of professionalism in auditing. Paper presented at the The critical perspectives on accounting conference, 10-12 July 2011, Florida, USA.

Öhman, P. , Söderberg, B. & Uhlin, O. (2010). Accuracy of appraiser forecasts. Paper presented at the Nordiskt seminarium om bostads- och urbanforskning (NSBB), 22-24 September 2010, Gävle, Sverige

Tagesson, T. & Öhman, P. (2010). Auditors’ ability and willingness to predict bankruptcy : an empirical study of Swedish companies. Paper presented at the The American accounting association, 2010 annual meeting, 31 July-4 Augusti 2010, San Francisco, USA.

Tagesson, T. & Öhman, P. (2010). Auditors' ability and willingness to signal going concern problems : a study of bankrupt companies in Sweden. Paper presented at the The 33rd EAA annual congress, 18-21 Maj 2010, Istanbul, Turkey

Öhman, P. & Wallerstedt, E. (2010). The development of audit regulation and the strengthening of the position of the profession. Paper presented at the The 6th accounting history international conference, 18-20 Augusti 2010, Wellington, Nya Zeeland

Rad, A. , Häckner, E. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2009). Reconsideration of the Bank Credit Assessments : Theoretical and Practical Issues. Paper presented at the 16th Annual European Real Estate Society

Grönlund, A. , Svärdsten, F. & Öhman, P. (2009). Value for money and the rule of law : the (new) performance audit in Sweden. Paper presented at the Research symposium on public management in the 21st century, 5-6 Maj 2009, Nottingham, England.

Öhman, P. , Häckner, E. , Jansson, A. & Tschudi, F. (2004). Auditors on auditing. Paper presented at the Workshop on auditing in action, London school of economics and political science, 12-13 Februari 2004, London, England.

Öhman, P. , Wahlberg, O. & Häckner, E. (2004). How the context of auditing distorts auditingpractices. Paper presented at the The 32nd annual ASAC conference, 5-8 Juni 2004, Quebec, Kanada.

Öhman, P. , Häckner, E. , Jansson, A. & Tschudi, F. (2003). Accountability from auditor perspectives. Paper presented at the Nordisk företagsekonomisk forskningskonferens, 13-16 Augusti 2003, Reykjavik, Island.

Öhman, P. , Häckner, E. , Jansson, A. & Tschudi, F. (2003). Auditor perspectives on auditing issues - anempirical study. Paper presented at the Workshop on auditing and financial accounting research, 10-11 April 2003, Vasa, Finland.

Licentiatavhandlingar

Öhman, P. (2004). Revisorers perspektiv på revision : En fråga om att följa upptrampade stigar. Lic.-avh. Luleå : , 2004 (Licentiate thesis / Luleå University of Technology : 9)

Rapporter

Öhman, P. (2023). En revisionsverksamhet i omvandling. Sundsvall : Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2023:1).  

Jaldemark, J. , Öhman, P. & Mozelius, P. (2023). Livslångt lärande och strategiskt styrd kompetensutveckling : Möjligheter och utmaningar. Sundsvall : Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2023:4).  

Abikari, M. , Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2023). Negativa känslor och användningen av e-banktjänster. Sundsvall : Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2023:2).  

Dimitrova, I. , Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2022). Barriärer för att fullt ut välja digitala betalningsmetoder. Sundsvall : Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2022:5).  

Nourallah, M. & Öhman, P. (2022). Unga investerares initiala förtroende för finansiella Robo-rådgivare. Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2022:6).  

Nourallah, M. & Öhman, P. (2021). Mobila bankapplikationer och unga bankkunders lojalitet. Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 5).    

Öhman, P. (2020). Den framtida revisionen : Förstärkt professionalisering eller avprofessionalisering?. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2020:1).  

Öhman, P. & Svanberg, J. (2020). Kopplingen mellan kvalitetsförsämrade handlingar och etik i revisionsbranschen. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2020:2).  

Öhman, P. , Carrington, T. , Johansson, T. & Johed, G. (2020). Revisionsklienter som en institutionell utgångspunkt för revisionens kärnvärden. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2020:3).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2020). Vad kan förklara finansiell stress i små och medelstora företag?. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2020:7).    

Giritli Nygren, K. , Nyhlén, S. & Öhman, P. (2019). Hållbart Samhällsbyggande (HåSa) : Om (o)möjligheten att förena olika hållbarhetsdimensioner. Sundsvall : Mittuniversitetet  

Bellman, L. , Hemmingsson, O. , Olofsson, A. & Öhman, P. (2019). Konsekvenser av bostadsägares riskuppfattningar, betalningsförmåga och riskbeteende för försäkringsbranschen i ljuset av klimatrisker : Delrapport 1. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2019:1).  

Elliot, V. , Marton, J. , Öhman, P. , Stockenstrand, A. , Söderström, R. & Wendschlag, M. (2019). National implications of EU harmonization : the case of banks' reporting requirements in Sweden.  

Öhman, P. (2019). Revisionens kvalitet och revisorers oberoende. Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2019:2).  

Öhman, P. & Svanberg, J. (2019). Revisorers förhandlingar med klienter. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2019:1).  

Öhman, P. (2019). Risker i det finansiella systemet. Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2019:4).  

Giritli Nygren, K. , Hemmingsson, O. , Jarnkvist, K. , Olofsson, A. & Öhman, P. (2018). Försäkringsbranschen och klimatförändringen - Kort- och långsiktiga konsekvenser av småhusägares riskuppfattningar, betalningsförmåga och riskbeteende för försäkringsbranschen : Slutrapport. Sundsvall/Östersund :

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2018). Lägenhets- och villapriser, börsindex och banklån. Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2018:1).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2018). Sysselsättningen i små och medelstora företag. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2018:3).  

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2018). Vad påverkar bankers lönsamhet?. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2018:6).  

Bellman, L. & Öhman, P. (2017). Auktoriserade fastighetsvärderare: utbildning och praktik. Sundsvall : (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2017:3).  

Öhman, P. , Giritli Nygren, K. , Hörnberg, E. , Lidén, G. , Nyhlén, S. , Sjöberg, I. & Wahlberg, O. (2017). Förstärkt stadsmiljö i Sundvall. Sundsvall : Mid Sweden University  

Öhman, P. (2017). Förtroendet för finanssektorn efter finanskrisen. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 6).  

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2017). Kapitalstrukturen i små och medelstora företag. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2017:1).  

Öhman, P. & Svanberg, J. (2017). Äventyras revisorers oberoende av karismatiska klienter?. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2017:4).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2016). Affärskrediter i små och medelstora företag. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2016:3).  

Bellman, L. , Ekholm, S. , Giritli Nygren, K. , Hemmingsson, O. , Jarnkvist, K. , Kvarnlöf, L. , Lundgren, M. , Olofsson, A. & et al. (2016). Climate Change, Insurance, and Households : A Literature Review. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2016:2).  

Wahlberg, O. , Öhman, P. & Strandberg, C. (2016). Kunders tillfredsställelse med personliga rådgivare och banken. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2016:2).  

Öhman, P. & Svanberg, J. (2016). Sambandet mellan etisk kultur och revisorers oberoende. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2016:1).  

Bellman, L. , Gebert-Persson, S. , Öhman, P. , Giritli Nygren, K. , Nyhlén, S. , Olofsdotter, G. , Kvarnlöf, L. , Lidén, G. & et al. (2015). Att vända det onda till gott : möjligheter till nytänkande i mellersta Norrland till följd av den demografiska förändringen. Sundsvall : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:1).  

Strandberg, C. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2015). Bankkunders engagemang och framtida lojalitet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:3).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Lönsamhet och tillväxt i små och medelstora företag. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:5).  

Öhman, P. & Svanberg, J. (2015). Påverkar en identifiering med klienterna revisorers oberoende?. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:6).  

Öhman, P. (2015). Revisorers fortlevnadsbedömningar. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:1).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Sambandet mellan rörelsekapitalcykel och lönsamhet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:2).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Skuldfinansiering och företags lönsamhet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:8).  

Rad, A. , Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2014). Kvinnliga och manliga kreditgivares riskbenägenhet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2014:4).  

Öhman, P. , Carrington, T. , Johansson, T. & Johed, G. (2014). Professionalism och kommersialism bland revisorer. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2014:1).  

Öhman, P. & Wallerstedt, E. (2014). Sveriges första kvinnliga auktoriserade revisorer. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2014:5).  

Lundberg, H. , Öhman, P. & Sjödin, U. (2014). Transaktionsbekvämlighet i betalningsskedet – handlarnas perspektiv. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2014:7).  

Bellman, L. & Öhman, P. (2013). Fastighetspriser för hyreshus i Västernorrland. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:13).  

Westerdahl, S. & Öhman, P. (2013). Gröna hus - en forskningsöversikt. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:4).  

Öhman, P. , Söderberg, B. & Westerdahl, S. (2013). Investeringar i stora fastighetsbestånd. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:11).  

Öhman, P. , Häckner, E. & Sörbom, D. (2013). Klienters syn på revisorers kompetens, skepsis och relationer. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:1).  

Berglund, J. & Öhman, P. (2013). Klienters upplevelser av servicekvalitet i revisionsbranschen. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:6).  

Rad, A. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2013). Kreditgivares bedömningar av låneansökningar. Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:12).  

Nilsson, A. & Öhman, P. (2013). Kreditgivning i bank efter en finansiell kris. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:3).  

Öhman, P. (2013). Nystartade bolags intresse för revision efter revisionspliktens avskaffande. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:7).  

Öhman, P. & Svanberg, J. (2013). Tidspress, etisk kultur och revisionskvalitet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:8).  

Strandberg, C. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2012). Bankkunders upplevelser av servicekvalitet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:7).  

Wallerstedt, E. & Öhman, P. (2012). Kvinnornas intåg i revisionsbranschen. Östersund : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:1).  

Öhman, P. & Wallerstedt, E. (2012). Revisorsprofessionens framväxt i Sverige. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:6).  

Öhman, P. , Grönlund, A. & Svärdsten, F. (2012). Svensk effektivitetsrevision i Riksrevisionens regi. Östersund : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:2).  

Öhman, P. & Söderberg, B. (2012). Träffsäkerheten i fastighetsvärderares bedömningar. Östersund : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:4).  

Bellman, L. & Öhman, P. (2012). Värdering av kommersiella fastigheter. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:8).  

Öhman, P. , Grönlund, A. , Skærbæk, P. , Montgomery, P. & Svärdsten, F. (2008). Riksrevisionen - effektivitetens, rättssäkerhetens och demokratins väktare. En studie av effektivitetsrevisioner 2003 – 2007.. Stockholm : Akademin för ekonomistyrning i staten (Rapportserien för Akademin för ekonomistyrning i staten 2008:1).

Wahlberg, O. , Öhman, P. & Dalin, R. (2006). Hamnarenan i Sundsvall : En studie av dess förutsättningar. Sundsvall : Mittuniversitetet

Wahlberg, O. , Öhman, P. & Hemming, M. (1999). Direkta regionala sysselsättningseffekter i spåren av projekt Höga Kusten.

Samlingsverk (redaktör)

Marton, J. (ed.) , Nilsson, F. (ed.) & Öhman, P. (ed.) (2023). Auditing transformation : Regulation, digitalisation and sustainability. Taylor & Francis  

Rana, T. (ed.) , Svanberg, J. (ed.) , Öhman, P. (ed.) & Lowe, A. (ed.) (2023). Handbook of Big Data and Analytics in Accounting and Auditing. Springer Nature  

Rahnert, K. (ed.) & Öhman, P. (ed.) (2023). Revision – i går, i dag, i morgon. Stockholm : Ekerlids förlag

Johansson, C. (ed.) , Nilsson, H. (ed.) , Öhman, P. (ed.) , Jonsson, B. (ed.) , Engberg, B. A. (ed.) , Englund, O. (ed.) , Simonsson, P. (ed.) & Axbrink, I. (ed.) (2022). Skogens värden : forskares reflektioner. Sundsvall : Mittuniversitetet  

Stockenstrand, A. (ed.) , Söderström, R. (ed.) & Öhman, P. (ed.) (2019). Finansiell reglering och tillsyn. Studentlitteratur AB

Öhman, P. (ed.) & Lundberg, H. (ed.) (2015). Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer. Lund : Studentlitteratur

Övrigt

Öhman, P. & Rahnert, K. (2022). Kvinnor vill bli läkare och präst – varför inte auktoriserad revisor?. Stockholm : Hammarström Media AB..

Sidan uppdaterades 2023-09-21