Mån 06 sep 2021 11:22

Aspia är det senaste företaget att ansluta till CER-nätverket. Samtidigt välkomnar CER två nya medarbetare.

Ekonomi

Aspia, som erbjuder tjänster inom redovisning, lönehantering, affärsrådgivning och skatterådgivning, är det senaste tillskottet i CER och företaget går med i nätverket för åren 2021-2023. Aspias medverkan i CER-nätverket gör att redovisnings- och revisionsområdet stärks ytterligare.

CER expanderar även på personalsidan. Den 1 september påbörjade de nya licentianderna Masoome Abikari och Carl Westergren sina respektive forskarutbildningar vid Mittuniversitetet. De kommer båda att medverka i CERs forskningsverksamhet.

Sidan uppdaterades 2021-09-06