sensorer
Forskargruppen är inriktad på inbäddad implementering av IoT-noder, med fokus på dataintensiva applikationer och med en helhetssyn på vart databehandling görs i IoT system.

Pågående forskningsprojekt

NIIT - Nästa generations Industriella IoT

Forskningsprogrammet NIIT har ett industriellt fokus på nästa generations IoT-teknik och metoder som stöder omvandlingen av processindustrin. Forskningen bedrivs i nära samarbete med industripartne...

Sidan uppdaterades 2022-08-19