sensorer
Forskargruppen är inriktad på inbäddad implementering av IoT-noder, med fokus på dataintensiva applikationer och med en helhetssyn på vart databehandling görs i IoT system.

IoT är den teknik som möjliggör inkludering av den fysiska världen i digitaliseringsprocesser. Det vill säga den teknik som möjliggör skörd av data kring saker. Data som används för att producera värde i datadriven verksamhetsutveckling. Datainsamling i IoT-noder inkluderar sensorer, bearbetning och implementering av datakommunikationen för samordning och analys av data. Vår forskning är inriktad på inbäddad implementering av IoT-noder, med fokus på dataintensiva applikationer och med en helhetssyn på vart databehandling görs i IoT system.

  • Implementering av IoT-noder med fokus på dataintensiva IoT-noder
  • Distribuerad IoT-databehandling, inklusive nod-, edge- och molnbaserad databehandling
  • Implementering av datorseende och maskin-/djupinlärningssystem
  • Tillämpningar av maskinin- och djupinlärning

Pågående forskningsprojekt

IoT för Smart Snöröjning

Snöröjning kostar Sveriges kommuner ca 1,5 miljarder per år. Målet för projektet är att samla in data, ta fram analysmetoder och titta på verksamhetsutveckling för att effektivisera och höja...

IoT Testbäddar

I projektet "IoT Testbäddar" ska nationella testbäddar inom smart industri och smarta samhällen etableras samt en tankesmedja inom IoT med målet att öka forskning och utveckling i regionen.

NIIT - Nästa generations Industriella IoT

NIIT är en ny forskningsinriktning vid Mittuniversitetet. Det industriella fokuset ligger på nästa generations IoT-teknik och metoder som stöder omvandlingen av processindustrin. Forskningen bedriv...

Avslutade forskningsprojekt

IoT professionals

Projektet IoT-Professionals (Iprof) kommer att erbjuda avancerade kurser till yrkesverksamma inom teknikområdet IoT. För att stärka konkurrenskraften hos både individer och företagen de arbetar för.

Forskningsledare

Mattias O´Nils

Professor|Professor

010-1428780

Hiba Alqaysi

Doktorand|Doctoral Student

010-1428220

Muhammad Imran

Universitetslektor, Adjungerad|Adjunct Lecturer

Axel Jantsch

Professor, Gäst|Visiting Professor

Adam Lundström

Doktorand|Doctoral Student

Irida Shallari

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-1428350

Faisal Qureshi

Professor, Gäst|Visiting Professor