sensorer
Forskargruppen är inriktad på inbäddad implementering av IoT-noder, med fokus på dataintensiva applikationer och med en helhetssyn på vart databehandling görs i IoT system.

Pågående forskningsprojekt

IoT för Smart Snöröjning

Snöröjning kostar Sveriges kommuner ca 1,5 miljarder per år. Målet för projektet är att samla in data, ta fram analysmetoder och titta på verksamhetsutveckling för att effektivisera och höja...

IoT Testbäddar

I projektet "IoT Testbäddar" ska nationella testbäddar inom smart industri och smarta samhällen etableras samt en tankesmedja inom IoT med målet att öka forskning och utveckling i regionen.

NIIT - Nästa generations Industriella IoT

NIIT är en ny forskningsinriktning vid Mittuniversitetet. Det industriella fokuset ligger på nästa generations IoT-teknik och metoder som stöder omvandlingen av processindustrin. Forskningen bedriv...

Avslutade forskningsprojekt

IoT professionals

Projektet IoT-Professionals (Iprof) kommer att erbjuda avancerade kurser till yrkesverksamma inom teknikområdet IoT. För att stärka konkurrenskraften hos både individer och företagen de arbetar för.

Forskningsledare

Mattias O´Nils

Professor|Professor

+46 (0)10-1428780

Hiba Alqaysi

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1428220

Muhammad Imran

Universitetslektor, Adjungerad|Adjunct Lecturer

Axel Jantsch

Professor, Gäst|Visiting Professor

Adam Lundström

Doktorand|Doctoral Student

Irida Shallari

Universitetsadjunkt|Lecturer

+46 (0)10-1428350

Faisal Qureshi

Professor, Gäst|Visiting Professor