Informatik och samverkan i team

I detta område studeras vårdorganisationen, vårdkedjan och digital kompetens betydelse för vårdens kvalitet. Forskningen inbegriper vidare effekter av gott ledarskap och teamarbete i olika kontext.

sjukvård, vård, säng, sköterska, sjukhus

Pågående forskningsprojekt

Sidan uppdaterades 2023-01-10