Elevhälsoarbetet; elevers hälsa och lärande i anpassad grundskola

Barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar är en utsatt grupp och har inte samma förutsättningar till lärande som andra barn. Detta kan leda till fysisk, psykisk, social ohälsa, utanförskap i skolan och i samhället som skapar problem med lärandet.

Sidan uppdaterades 2024-03-05