Läs om hur nya installationstekniker och verktyg för att förbättra fiberanslutningarnas effektivitet.

Motor STC

Pågående forskningsprojekt

Snabb reglerkraft från vattenkraft

Förnyelsebar energi ökar behovet av bättre reglerteknik i elnätet. Vattenkraft har potential att kunna kompensera för svängningar i elnätet men är idag långsamt och belastas hårt. Inom projektet sk...

Sidan uppdaterades 2022-06-08