Snabb reglerkraft från vattenkraft

Förnyelsebar energi ökar behovet av bättre reglerteknik i elnätet. Vattenkraft har potential att kunna kompensera för svängningar i elnätet men är idag långsamt och belastas hårt. Inom projektet ska ny teknik för energilagring utvecklas byggt av superkondensatorer med tillhörande kraftelektronik.

Sollefteåforsen
Med utbyggnaden av förnyelsebara energislag ökar behovet av reglerkraft i elnätet. Vattenkraften är den största producenten av elkraft och kan kompensera för den intermittenta produktionen långsamma svängningar. De stora massorna som ska sättas i rörelse begränsar hur snabba förändringar vattenkraften kan kompensera och ökar slitage och underhållskostnader. För att kunna bistå med snabb reglerkraft (FFR) avses teknik utvecklas för att använda ett energilager byggt av superkondensatorer istället för batterier med tillhörande kraftelektronik. Superkondensatorer är i många fall en dyrare lösning än batterier men dess högre effekttäthet och klarar många fler cyklar än batterier blir det en billigare lösning om man vill åstadkomma snabb reglerkraft och möjliggöra mjukare drift av kraftverket. Projektet kommer studera effekter och konsekvenser för en möjlig implementation vid Sollefteåforsens kraftverk men utvecklad tekniken är generisk och skulle kunna användas vid godtyckliga kraftverk.

Finansiärer

Energimyndigheten Energidalen