Snabb reglerkraft från vattenkraft

Förnyelsebar energi ökar behovet av bättre reglerteknik i elnätet. Vattenkraft har potential att kunna kompensera för svängningar i elnätet men är idag långsamt och belastas hårt. Inom projektet ska ny teknik för energilagring utvecklas byggt av superkondensatorer med tillhörande kraftelektronik.

Sollefteåforsen

Finansiärer

Energimyndigheten Energidalen

Sidan uppdaterades 2021-11-10