Forskningen vid Realistic 3D handlar om flerdimensionell avbildning och visualisering med fokus på multiskopisk 3D-infångst, kodning och visualisering.

Realistic3D

Forskargruppen Realistic 3D utvecklar framtidens 3D-visualisering för underhållning och industri, med fokus på att förbättra bildinfångst-, komprimerings- och presentationstekniken genom att använda sofistikerad signal- och bildbehandling.

En riktig upplevelse

Realistisk 3D är en naturlig förlängning i strävan efter en autentisk närvaro. Den presenterar en scen med ett realistiskt djup och en rörelseparallax utan användarbaserade glasögon. Applikationer finns inom områdena digital skyltning, medicinsk diagnostik, produktdesign och konstruktion, spel, 3D-TV, telepresence och mobiltelefoni.

Forskningsfokus

Vi bedriver forskning och relaterad utbildning inom multimediekommunikationssystem som använder realistisk 3D som en del. Våra huvudsakliga forskningsområden är:

  • Syntes och infånga 3D-bilder och video
  • Visa renderingstekniker
  • Modellering av 3D-enheter
  • Kodning av 3D-bilder och video
  • 3D-kvalitetsmått och utvärderingar

Pågående forskningsprojekt

InfoViz

Detta projekt fokuserar på att förstärka och förnya kompetensen inom informationsvisualisering och Visual Analytics.

PLENOPTIMA – Plenoptic Imaging

Plenoptima är ett europeiskt samarbete med forskargrupper och partnerorganisationer. Samarbetet ska arbeta mot att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till plenoptisk avbildning.

Avslutade forskningsprojekt

FIBER

I detta forskningsprojekt kommer forskare, i samarbete med den regionala fiberindustrin, att utveckla nya installationstekniker och verktyg för att förbättra fiberanslutningarnas effektivitet.

QoEAT

I detta projekt kommer forskare att undersöka Quality of Experience (QoE) för Augmented Telepresence. Augmented Telepresence

Partners

Adopticum, Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Linköping, Ericsson Research, Fiber Optic Valley AB, Ikonoskop AB, LC-Tec AB, Länssjukhuset i Sundsvall-Härnösand, NetCorner Europe AB, Nordic Fast Food AB, Observit AB, Optronic AB, Setred AB, Swedish ICT Acreo, University of Valencia, Spain 

Alumner

Yun Li, Ph,D
Suryanarayana Muddala, Ph.D
Mitra Damghanian, Ph.D.
Sebastian Schwarz, Ph.D.
Kun Wang, Tech.Lic.
Rolf Dalin, M.Sc., Researcher
Héctor Navarro, Visitor
Sylvain Tourancheau, Post-doc
Vamsi Adhikarla, M.Sc., Research Eng.
Linda Karlsson, Ph.D.

Forskargruppen