Forskningen vid Realistic 3D handlar om flerdimensionell avbildning och visualisering med fokus på multiskopisk 3D-infångst, kodning och visualisering.

Realistic3D

Pågående forskningsprojekt

InfoViz

Detta projekt fokuserar på att förstärka och förnya kompetensen inom informationsvisualisering och Visual Analytics.

PLENOPTIMA – Plenoptic Imaging

Plenoptima är ett europeiskt samarbete med forskargrupper och partnerorganisationer. Samarbetet ska arbeta mot att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till plenoptisk avbildning.

Avslutade forskningsprojekt

FIBER

I detta forskningsprojekt kommer forskare, i samarbete med den regionala fiberindustrin, att utveckla nya installationstekniker och verktyg för att förbättra fiberanslutningarnas effektivitet.

QoEAT

I detta projekt kommer forskare att undersöka Quality of Experience (QoE) för Augmented Telepresence. Augmented Telepresence

Partners

Alumner

Sidan uppdaterades 2021-02-12