Mårten Sjöström

Professor|Professor

Bakgrund

Jag har en bakgrund som civilingenjör från Linköping (teknisk fysik och elektroteknik, 1992) och jag arbetade i industrin en tid (ABB) 1993-1994. Jag har sedan byggt på min kunskap med en teknisk licentiat från KTH (signalbehandling 1998) och vidare en doktorstitel från Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (modellering av icke-linjära system, 2001). Efter att ha anlänt vid Mitthögskolan (nu Mittuniversitet), har jag uppnått både docentgrad (2008) och nu också professorstitel i signalbehandling (2013). 2013-2020 var jag ämnesföreträdare för Data- och systemvetenskap och sedan 2020 är jag ämnesföreträdare för forskarutbidlningen i Datateknik vid Mittuniversitetet. Jag är också del i institutionsrådet vid institutionen för Informationssystem och teknologi (IST).

Under mina studier och mitt forskningsarbete har jag strävat att lära känna nya miljöer och ta till mig ny kunskap och försökt röra mig mellan ämnesområden och tillämpningar. Därför har jag haft utbyten vid Technische Hochschule Darmstadt (1990-1991), CERN (1991-1992, 1994-1996), University of Maryland (2000), University of Sannio (2003, 2007), Imperial Collage, London, UK (2013), Università degli Studi Roma Tre, Rome, Italy (2016), samt University of Malta, Malta (2017).

Forskningsområden

Mitt huvudsaklinga forskningsormåde är multidimensionell signalbehandling där systemmodellering och -identifiering har varit en stor del. Jag har under senare år tillämpat den på bild- och videobehandling samt multimediekommunikation. Nu fokuserar jag på multiskopisk 3D och ljusfältsteknik: infångning, behandling, kodning och presentation/visualisering.

Forskning

Jag är grundare och vetenskaplig ledare för forskargruppen Realistic 3D och leder dess aktiviter i forskningsprojekt i samarbeten med ett flertal industriparter. Vi koncentrerar vår forskning på

-- Syntetisering och infångning av 3D-bilder och -video
-- Renderingstekniker för virtuella perspektivvyer
-- Modellering av system för 3D-infångning och -presentation
-- Kodning av 3D-bilder och -video
-- Kvalitetsmått och -utvärderingar för 3D-bilder och -video
-- Fjärrkontroll och -mätningar

I tidigare forskning var jag inriktad på systemmodellering och -identifiering tillämpat på överföringsfunktioner för partikelstrålar (CERN), modellering av hysteres i supraledare och system bestående av supraledare (EPFL).´

Utmärkelser
-- Best Paper Award vid MMEDIA 2013
-- Quality Reviewer Award vid ICME 2013
-- Best Paper Award vid QoMEX 2024

Handledning av forskarstuderande
-- Yi-Hsin Li, doktor (2025)
-- Soheib Takhtardeshir, doktor (2025)
-- Manu Gond, doktor (2025)
-- Ali Hassan, doktor (2025, bitr. handledare)
-- Erwan Leria, doktor (2025, bitr. handledare)
-- Shirin Rafiei, doktor (2025)
-- Samuel Willingham, doktor (2025)
-- Meng Jiang, doktor (2025, bitr. handledare)
-- Joakim Edlund, licentiat (2021)
-- Elijs Dima, doktor 2021
-- Waqas Ahmad, doktor 2021
-- Yongwei Li, doktor 2020
-- Yun Li, doktor 2015
-- Suryanarayana Muddala, doktor 2015
-- Mitra Damghanian, licentiat 2013
-- Kun Wang, licentiat 2013
-- Sebastian Schwarz, doktor 2014
-- Linda Karlsson, doktor 2010
-- Roger Olsson, doktor 2008

Undervisning

Jag har undervisat ett stort antal olika kurser på grundutbildning, bland annat, datorarkitektur, digital elektronik, introduktion till datavetenskap, kretsteori, linjär och icke-linjär optimering, programmering i C, reglerteknik, signaler och system, signalteori, styr- och reglerteknik, TCP/IP-nätverk, telekommunikation - teknik, tjänster och trender, tillämpad signalbehandling, samt handlett och examinerat ett antal examensarbeten inom elektroteknik och datateknik, både på kandidat- och master-nivå.

Jag har även givit kurser på doktorandnivå relaterad till vår forskning: signalteori, videobehandling och kommunikation, utvärdering av videokvalitet, och grundprinciper för realistisk 3D. Jag undervisar också Vetenskapligt skrivande och presentation för fakultetens alla doktorander.

Övrigt

Jag är sedan 2013 ämnesföreträdare för forskarutbildningsämnet Data- och systemvetenskap, och sedan 2020 ämnesföreträdare för forskarutbildningsämnet Datateknik.

Extra kontaktinformation

Länkar

Forskargruppen Realistic 3D

Google Scholar

ORCID

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Jiang, M. , Nnonyelu, C. J. , Lundgren, J. , Thungström, G. & Sjöström, M. (2023). A Coherent Wideband Acoustic Source Localization Using a Uniform Circular Array. Sensors, vol. 23: 11  

Gao, S. , Qu, G. , Sjöström, M. & Liu, Y. (2022). A TV regularisation sparse light field reconstruction model based on guided-filtering. Signal processing. Image communication, vol. 109    

Karbalaie, A. , Abtahi, F. & Sjöström, M. (2022). Event detection in surveillance videos : a review. Multimedia tools and applications, vol. 81: 24, ss. 35463-35501.    

Boström, L. & Sjöström, M. (2022). MethodViz : designing and evaluating an interactive learning tool for scientific methods – visual learning support and visualization of research process structure. Education and Information Technologies, vol. 27: 9, ss. 12793-12810.  

Li, Y. , Pla, F. , Sjöström, M. & Fernandez-Beltran, R. (2022). Simultaneous Color Restoration and Depth Estimation in Light Field Imaging. IEEE Access, vol. 10, ss. 49599-49610.    

Dima, E. & Sjöström, M. (2021). Camera and Lidar-based View Generation for Augmented Remote Operation in Mining Applications. IEEE Access, vol. 9, ss. 82199-82212.  

Zakeri, F. S. , Sjöström, M. & Keinert, J. (2020). Guided Optimization Framework for the Fusion of Time of Flight with Stereo Depth. Journal of Electronic Imaging (JEI), vol. 29: 5    

Dima, E. , Brunnström, K. , Sjöström, M. , Andersson, M. , Edlund, J. , Johanson, M. & Qureshi, T. (2020). Joint effects of depth-aiding augmentations and viewing positions on the quality of experience in augmented telepresence. Quality and User Experience, vol. 5, ss. 1-17.    

Brunnström, K. , Dima, E. , Qureshi, T. , Johanson, M. , Andersson, M. & Sjöström, M. (2020). Latency impact on Quality of Experience in a virtual reality simulator for remote control of machines. Signal processing: Image communication, vol. 89: Nov    

Ahmad, W. , Vagharshakyan, S. , Sjöström, M. , Gotchev, A. , Bregovic, R. & Olsson, R. (2020). Shearlet Transform-Based Light Field Compression under Low Bitrates. IEEE Transactions on Image Processing, vol. 29, ss. 4269-4280.    

Ahmad, W. , Ghafoor, M. , Tariq, S. A. , Hassan, A. , Sjöström, M. & Olsson, R. (2019). Computationally Efficient Light Field Image Compression Using a Multiview HEVC Framework. IEEE Access, vol. 7, ss. 143002-143014.    

Paudyal, P. , Battisti, F. , Sjöström, M. , Olsson, R. & Carli, M. (2017). Towards the Perceptual Quality Evaluation of Compressed Light Field Images. IEEE transactions on broadcasting, vol. 63: 3, ss. 507-522.  

Li, Y. , Sjöström, M. , Olsson, R. & Jennehag, U. (2016). Coding of focused plenoptic contents by displacement intra prediction. IEEE transactions on circuits and systems for video technology (Print), vol. 26: 7, ss. 1308-1319.    

Li, Y. , Sjöström, M. , Olsson, R. & Jennehag, U. (2016). Scalable coding of plenoptic images by using a sparse set and disparities. IEEE Transactions on Image Processing, vol. 25: 1, ss. 80-91.    

Muddala, S. , Olsson, R. & Sjöström, M. (2016). Spatio-Temporal Consistent Depth-Image Based Rendering Using Layered Depth Image and Inpainting. EURASIP Journal on Image and Video Processing, vol. 9: 1, ss. 1-19.    

Muddala, S. M. , Sjöström, M. & Olsson, R. (2016). Virtual View Synthesis Using Layered Depth Image Generation and Depth-Based Inpainting for Filling Disocclusions and Translucent Disocclusions. Journal of Visual Communication and Image Representation, vol. 38, ss. 351-366.    

Schwarz, S. , Sjöström, M. & Olsson, R. (2014). A Weighted Optimization Approach to Time-of-Flight Sensor Fusion. IEEE Transactions on Image Processing, vol. 23: 1, ss. 214-225.      

Navarro, H. , Saavedra, G. , Martinez-Corral, M. , Sjöström, M. & Olsson, R. (2014). Depth-of-field enhancement in integral imaging by selective depth-deconvolution. IEEE/OSA Journal of Display Technology, vol. 10: 3, ss. 182-188.  

Schwarz, S. , Sjöström, M. & Olsson, R. (2014). Multivariate Sensitivity Analysis of Time-of-Flight Sensor Fusion. 3D Research, vol. 5: 3    

Schwarz, S. , Olsson, R. & Sjöström, M. (2013). Depth Sensing for 3DTV: A Survey. IEEE Multimedia, vol. 20: 4, ss. 10-17.      

Muddala, S. M. , Olsson, R. & Sjöström, M. (2013). Depth-Included Curvature Inpainting for Disocclusion Filling in View Synthesis. International Journal on Advances in Telecommunications, vol. 6: 3&4, ss. 132-142.    

Wang, K. , Barkowsky, M. , Brunnström, K. , Sjöström, M. , Cousseau, R. & Le Callet, P. (2012). Perceived 3D TV transmission quality assessment : Multi-laboratory results using absolute category rating on quality of experience scale. IEEE transactions on broadcasting, vol. 58: 4, ss. 544-557.    

Karlsson, L. S. & Sjöström, M. (2011). Layer assignment based on depth data distribution for multiview-plus-depth scalable video coding. IEEE transactions on circuits and systems for video technology (Print), vol. 21: 6, ss. 742-754.    

Sjöström, M. & Gulliksson, M. (2008). Identifiability Analysis of Prandtl-Ishilinskii Hysteresis Model with Saturation. Physica. B, Condensed matter, vol. 403: 2-3, ss. 266-270.  

Sjöström, M. , Grilli, F. & Spreafico, S. (2008). Modelling of a three-phase concentric HTS-cable. Physica. B, Condensed matter, vol. 403: 2-3, ss. 405-409.  

Sjöström, M. & Visone, C. (2006). "Moving" Prandtl-Ishilinskii operators with compensator in a closed form. Physica. B, Condensed matter, vol. 372: 1-2, ss. 97-100.  

Sjöström, M. (2004). Differentiation and power loss computation of classical Preisach model. Physica. B, Condensed matter, vol. 343: 1-4, ss. 96-100.  

Visone, C. & Sjöström, M. (2004). Exact invertible hysteresis models based on play operators. Physica. B, Condensed matter, vol. 343: 1-4, ss. 148-152.  

Grilli, F. & Sjöström, M. (2004). Prediction of resistive and hysteretic losses in a multi-layer high-Tc superconducting cable. Superconductors Science and Technology, vol. 17: 3, ss. 409-416.  

Sjöström, M. , Dutoit, B. & Duron, J. (2003). Equivalent Circuit Model for Superconductors. IEEE transactions on applied superconductivity (Print), vol. 13: 2, ss. 1890-1893.  

Sjöström, M. (2001). Possibilities and limitations of using Preisach model for hysteresis in superconductors. Physica B: Condensed Matter, vol. 306: 1-4, ss. 256-260.  

Politano, D. , Sjöström, M. , Schnyder, G. & Rhyner, J. (2001). Technical and Economical Assessment of HTS Cables. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 11: 1, ss. 2477-2480.  

Sjöström, M. & Politano, D. (2001). Technical and Economical Impacts on a Power System by Introducing an HTS FCL. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 11: 1, ss. 2042-2045.  

Schnyder, G. , Rhyner, J. , Politano, D. & Sjöström, M. (2000). Anwendung der Hochtemperatur-Supraleitung in elektrischen Netzen. Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins und des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunernehmen, vol. 18, ss. 11-17.

Sjöström, M. , Djukic, D. & Dutoit, B. (2000). Parameterized Hysteresis Model for High Temperature Superconductors. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 10: 2, ss. 1585-1592.  

Dutoit, B. , Sjöström, M. & Stavrev, S. (1999). Bi(2223) Ag Sheathed Tape Ic and Exponent n Characterization and Modelling under DC Applied Magnetic Field. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 9: 2, ss. 809-812.

Sjöström, M. , Cherkaoui, R. & Dutoit, B. (1999). Enhancement of Power System Transient Stability using Superconducting Fault Current Limiters. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 9: 2, ss. 1328-1330.

Sjöström, M. (1999). Frequency Analysis of Classical Preisach Model. IEEE Transactions on Magnetics, vol. 35: 4, ss. 2097-2103.

Rafiei, S. , Brunnström, K. , Andersson, J. & Sjöström, M. (). Investigation of Human Interaction with an Augmented Remote Operating System for Scaling in Mining Applications. Quality and User Experience, , ss. 91-121.

Doktorsavhandlingar

Sjöström, M. (2001). Hysteresis Modelling of High Temperature Superconductors. Diss. Lausanne, Switzerland : Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, 2001 (PhD Thesis / Lab. of Nonlinear Systems, Communication Systems Dept., Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL), : 2372)

Kapitel i böcker, del av antologier

Domanski, M. , Grajek, T. , Conti, C. , Debono, C. J. , de Faria, S. M. M. , Kovacs, P. , Lucas, L. F. , Nunes, P. & et al. (2018). Emerging Imaging Technologies : Trends and Challenges. I 3D Visual Content Creation, Coding and Delivery. Cham : Springer (Signals and Communication Technology). S. 5-39.

Conti, C. , Soares, L. D. , Nunes, P. , Perra, C. , Assunção, P. A. , Sjöström, M. , Li, Y. , Olsson, R. & et al. (2018). Light Field Image Compression. I 3D Visual Content Creation, Coding and Delivery. Cham : Springer (Signals and Communication Technology). S. 143-176.

Konferensbidrag

Takhtardeshir, S. , Olsson, R. , Guillemot, C. & Sjöström, M. (2024). A Deep Learning based Light Field Image Compression as Pseudo Video Sequences with Additional in-loop Filtering. I 3D Imaging and Applications 2024-Electronic Imaging. San Francisco Airport in Burlingame, California : . S. 1--6.

Willingham, S. , Sjöström, M. & Guillemot, C. (2024). Training Methods for Regularizing Gradients on Multi-Task Image Restoration Problems. I Proceedings of the International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications.. S. 145--153.  

Rafiei, S. , Singhal, C. , Brunnström, K. & Sjöström, M. (2023). Human Interaction in Industrial Tele-Operated Driving : Laboratory Investigation. I 2023 15th International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX).. S. 91--94.  

Gond, M. , Zerman, E. , Knorr, S. & Sjöström, M. (2023). LFSphereNet : Real Time Spherical Light Field Reconstruction from a Single Omnidirectional Image. I Proceedings of the 20th ACM SIGGRAPH European Conference on Visual Media Production. New York, NY, United States : . S. 1--10.  

Willingham, S. , Sjöström, M. & Guillemot, C. (2023). Prior for Multi-Task Inverse Problems in Image Reconstruction Using Deep Equilibrium Models. I 2023 31st European Signal Processing Conference (EUSIPCO).  

Li, Y. -. , Sjöström, M. , Knorr, S. & Sikora, T. (2023). Segmentation-based Initialization for Steered Mixture of Experts. I 2023 IEEE International Conference on Visual Communications and Image Processing (VCIP).  

Rafiei, S. , Dima, E. , Sjöström, M. & Brunnström, K. (2022). Augmented Remote Operating System for Scaling in smart mining applications : Quality of Experience aspects. I Proceedings of Human Vision and Electronic Imaging 2022..    

Hassan, A. , Sjöström, M. , Zhang, T. & Egiazarian, K. (2022). Light-Weight EPINET Architecture for Fast Light Field Disparity Estimation. I Light-Weight EPINET Architecture for Fast Light Field Disparity Estimation : 26-28 Sept. 2022, Shanghai, China. Shanghai, China : . S. 1--5.      

Jiang, M. , Nnonyelu, C. J. , Lundgren, J. , Sjöström, M. , Thungström, G. & Gao, S. (2022). Performance Comparison of Omni and Cardioid Directional Microphones for Indoor Angle of Arrival Sound Source Localization. I Conference Record - IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference.  

Edlund, J. , Guillemot, C. & Sjöström, M. (2021). Analysis of Top-Down Connections in Multi-Layered Convolutional Sparse Coding. I 2021 IEEE 23rd International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP).  

Boström, L. & Sjöström, M. (2021). Designing and Evaluating an Interactive Learning Resource for Scientific Methods : Visual Learning Support and Visualization of Research Process Structure. Paper presented at the ECER 2021, [DIGITAL],2021-09-08

Li, Y. & Sjöström, M. (2019). Depth-Assisted Demosaicing for Light Field Data in Layered Object Space. I 2019 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP).. S. 3746--3750.    

Brunnström, K. , Dima, E. , Andersson, M. , Sjöström, M. , Qureshi, T. & Johanson, M. (2019). Quality of Experience of hand controller latency in a Virtual Reality simulator. I Human Vision and Electronic Imaging 2019. Springfield, VA, United States : (Electronic Imaging)  

Dima, E. , Brunnström, K. , Sjöström, M. , Andersson, M. , Edlund, J. , Johanson, M. & Qureshi, T. (2019). View Position Impact on QoE in an Immersive Telepresence System for Remote Operation. I 2019 Eleventh International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX).. S. 1--3.    

Li, Y. , Olsson, R. & Sjöström, M. (2018). An analysis of demosaicing for plenoptic capture based on ray optics. I Proceedings of 3DTV Conference 2018.    

Li, Y. , Scrofani, G. , Sjöström, M. & Martinez-Corraly, M. (2018). Area-Based Depth Estimation for Monochromatic Feature-Sparse Orthographic Capture. I 2018 26th European Signal Processing Conference (EUSIPCO).. S. 206--210.  

Ahmad, W. , Sjöström, M. & Olsson, R. (2018). Compression scheme for sparsely sampled light field data based on pseudo multi-view sequences. I OPTICS, PHOTONICS, AND DIGITAL TECHNOLOGIES FOR IMAGING APPLICATIONS V Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. (Proceedings of SPIE)    

Dima, E. , Sjöström, M. , Olsson, R. , Kjellqvist, M. , Litwic, L. , Zhang, Z. , Rasmusson, L. & Flodén, L. (2018). LIFE: A Flexible Testbed For Light Field Evaluation. Paper presented at the 2018 3DTV Conference: The True Vision - Capture, Transmission and Display of 3D Video (3DTV-CON), Stockholm – Helsinki – Stockholm, 3-5 June 2018  

Ahmad, W. , Palmieri, L. , Koch, R. & Sjöström, M. (2018). Matching Light Field Datasets From Plenoptic Cameras 1.0 And 2.0. I Proceedings of the 2018 3DTV Conference.  

Brunnström, K. , Sjöström, M. , Imran, M. , Pettersson, M. & Johanson, M. (2018). Quality Of Experience For A Virtual Reality Simulator. I IS and T International Symposium on Electronic Imaging Science and Technology 2018.  

Ahmad, W. , Vagharshakyan, S. , Sjöström, M. , Gotchev, A. , Bregovic, R. & Olsson, R. (2018). Shearlet Transform Based Prediction Scheme for Light Field Compression. Paper presented at the Data Compression Conference (DCC 2018),Snowbird, Utah, US, March 27 - March 30, 2018  

Ahmad, W. , Vagharshakyan, S. , Sjöström, M. , Gotchev, A. , Bregovic, R. & Olsson, R. (2018). Shearlet Transform Based Prediction Scheme for Light Field Compression. I 2018 DATA COMPRESSION CONFERENCE (DCC 2018). (IEEE Data Compression Conference). S. 396--396.  

Ahmad, W. , Olsson, R. & Sjöström, M. (2018). Towards a generic compression solution for densely and sparsely sampled light field data. I Proceedings of 25TH IEEE International Conference On Image Processing.. S. 654--658.    

Ahmad, W. , Olsson, R. & Sjöström, M. (2017). Interpreting Plenoptic Images as Multi-View Sequences for Improved Compression. I ICIP 2017.. S. 4557--4561.      

Dima, E. , Sjöström, M. & Olsson, R. (2017). Modeling Depth Uncertainty of Desynchronized Multi-Camera Systems. I 2017 International Conference on 3D Immersion (IC3D).    

Dima, E. , Sjöström, M. & Olsson, R. (2016). Assessment of Multi-Camera Calibration Algorithms for Two-Dimensional Camera Arrays Relative to Ground Truth Position and Direction. I 3DTV-Conference.    

Li, Y. , Olsson, R. & Sjöström, M. (2016). Compression of Unfocused Plenoptic Images using a Displacement Intra prediction. I 2016 IEEE International Conference on Multimedia and Expo Workshop, ICMEW 2016.    

Paudyal, P. , Olsson, R. , Sjöström, M. , Battisti, F. & Carli, M. (2016). SMART: a Light Field image quality dataset. I Proceedings of the 7th International Conference on Multimedia Systems, MMSys 2016.. S. 374--379.  

Li, Y. , Sjöström, M. & Olsson, R. (2015). Coding of plenoptic images by using a sparse set and disparities. I Proceedings - IEEE International Conference on Multimedia and Expo.-Art. no. 7177510.    

Damghanian, M. , Olsson, R. & Sjöström, M. (2015). Depth and Angular Resolution in Plenoptic Cameras. I 2015 IEEE International Conference On Image Processing (ICIP), September 2015.. S. 3044--3048.    

Muddala, S. M. , Sjöström, M. & Olsson, R. (2014). Depth-Based Inpainting For Disocclusion Filling. I 3DTV-Conference.. S. Art. no. 6874752-    

Li, Y. , Sjöström, M. , Olsson, R. & Jennehag, U. (2014). Efficient Intra Prediction Scheme For Light Field Image Compression. I ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings.. S. Art. no. 6853654-    

Damghanian, M. , Olsson, R. & Sjöström, M. (2014). Performance analysis in Lytro camera: Empirical and model based approaches to assess refocusing quality. I ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings.. S. 559--563.    

Damghanian, M. , Olsson, R. , Sjöström, M. , Erdmann, A. & Perwass, C. (2014). Spatial resolution in a multi-focus plenoptic camera. I IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2014.. S. 1932--1936.    

Schwarz, S. , Sjöström, M. & Olsson, R. (2014). Temporal Consistent Depth Map Upscaling for 3DTV. I Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering : Three-Dimensional Image Processing, Measurement (3DIPM), and Applications 2014. (Conference volume). S. Art. no. 901302-    

Schwarz, S. , Sjöström, M. & Olsson, R. (2014). Time-of-Flight Sensor Fusion with Depth Measurement Reliability Weighting. I 3DTV-Conference.. S. Art. no. 6874759-    

Li, Y. , Sjöström, M. , Jennehag, U. & Olsson, R. (2013). Depth Image Post-processing Method by Diffusion. I Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering : 3D Image Processing (3DIP) and Applications.. S. Art. no. 865003-    

Li, Y. , Sjöström, M. , Jennehag, U. & Olsson, R. (2013). Depth Map Compression with Diffusion Modes in 3D-HEVC. I MMEDIA 2013 - 5th International Conferences on Advances in Multimedia.. S. 125--129.    

Muddala, S. M. , Olsson, R. & Sjöström, M. (2013). Disocclusion Handling Using Depth-Based Inpainting. I Proceedings of MMEDIA 2013, The Fifth InternationalConferences on Advances in Multimedia, Venice, Italy, 2013.. S. 136--141.    

Muddala, S. M. , Sjöström, M. , Olsson, R. & Tourancheau, S. (2013). Edge-aided virtual view rendering for multiview video plus depth. I Proceedings of SPIE Volume 8650, Burlingame, CA, USA, 2013 : 3D Image Processing (3DIP) and Applications 2013.. S. Art. no. 86500E-    

Eriksson, M. , Rahman, S. M. H. , Fraile, F. & Sjöström, M. (2013). Efficient Interactive Multicast over DVB-T2 : Utilizing Dynamic SFNs and PARPS. I IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting, BMSB.. S. Art. no. 6621700-    

Navarro-Fructuoso, H. , Saavedra-Tortosa, G. , Martinez-Corral, M. , Sjöström, M. & Olsson, R. (2013). Extended depth-of-field in integral imaging by depth-dependent deconvolution. Paper presented at the 24th IS and T/SPIE Stereoscopic Displays and Applications Conference, SD and A 2013; Burlingame, CA; United States; 4 February 2013 through 6 February 2013; Code 97281    

Damghanian, M. , Olsson, R. , Sjöström, M. , Navarro Fructuoso, H. & Martinez Corral, M. (2013). Investigating the lateral resolution in a plenoptic capturing system using the SPC model. I Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering : Digital photography IX.. S. 86600T-    

Wang, K. , Brunnström, K. , Barkowsky, M. , Urvoy, M. , Sjöström, M. , Le Callet, P. , Tourancheau, S. & Andren, B. (2013). Stereoscopic 3D video coding quality evaluation with 2D objective metrics. I Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. (Proceedings of SPIE). S. Art. no. 86481L-  

Li, Y. , Sjöström, M. , Jennehag, U. , Olsson, R. & Tourancheau, S. (2013). Subjective Evaluation of an Edge-based Depth Image Compression Scheme. I Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering : Stereoscopic Displays and Applications XXIV.. S. Art. no. 86480D-    

Brunnström, K. , Sedano, I. , Wang, K. , Barkowsky, M. , Kihl, M. , Andrén, B. , Le Callet, P. , Sjöström, M. & et al. (2012). 2D no-reference video quality model development and 3D video transmission quality. I Proceedings of the Sixth International Workshop on Video Processing and Quality Metrics for Consumer Electronics VPQM-2012.    

Sjöström, M. , Tourancheau, S. , Wang, X. & Olsson, R. (2012). A locally content-dependent filter for inter-perspective anti-aliasing. I Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering.. S. Art. no. 829006-    

Li, Y. , Sjöström, M. , Jennehag, U. & Olsson, R. (2012). A Scalable Coding Approach for High Quality Depth Image Compression. I 3DTV-Conference.. S. Art. no. 6365469-    

Schwarz, S. , Olsson, R. , Sjöström, M. & Tourancheau, S. (2012). Adaptive depth filtering for HEVC 3D video coding. I 2012 Picture Coding Symposium, PCS 2012, Proceedings.. S. 49--52.    

Olsson, R. , Adhikarla, V. K. , Schwarz, S. & Sjöström, M. (2012). Converting conventional stereo pairs to multi-view sequences using morphing. I Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering.. S. Art. no. 828828-    

Schwarz, S. , Sjöström, M. & Olsson, R. (2012). Depth Map Upscaling Through Edge Weighted Optimization. I Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering.. S. Art. no. 829008-    

Muddala, S. M. , Sjöström, M. & Olsson, R. (2012). Edge-preserving depth-image-based rendering method. I 2012 International Conference on 3D Imaging, IC3D 2012 - Proceedings.. S. Art. no. 6615113-    

Tourancheau, S. , Sjöström, M. , Olsson, R. , Persson, A. & Ericson, T. (2012). Evaluation of quality of experience in interactive 3D visualization: methodology and results. I Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering.. S. Art. no. 82880O-      

Damghanian, M. , Olsson, R. & Sjöström, M. (2012). Extraction of the lateral resolution in a plenoptic camera using the SPC model. I 2012 International Conference on 3D Imaging, IC3D 2012 - Proceedings.. S. Art. no. 6615137-    

Schwarz, S. , Sjöström, M. & Olsson, R. (2012). Improved edge detection for EWOC depth upscaling. I 2012 19th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP 2012. (Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP)). S. 1--4.  

Schwarz, S. , Sjöström, M. & Olsson, R. (2012). Incremental depth upscaling using an edge weighted optimization concept. I 3DTV-Conference.. S. Art. no. 6365429-    

Tourancheau, S. , Sjöström, M. , Olsson, R. , Persson, A. , Ericson, T. , Rudling, J. & Norén, B. (2012). Subjective evaluation of user experience in interactive 3D-visualization in a medical context. I Proceedings of the SPIE, vol 8318: Conference on Image Perception, Observer Performance, and Technology Assessment, San Diego, CA, USA, 4 - 9 February 2012.. S. Art. no. 831814-      

Damghanian, M. , Olsson, R. & Sjöström, M. (2012). The Sampling Pattern Cube : A Representation and Evaluation Tool for Optical Capturing Systems. I Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems. Berlin / Heidelberg : (Lecture Notes in Computer Science). S. 120--131.  

Sjöström, M. , Olsson, R. & Dalin, R. (2011). A digital 3D signage system and its effect on customer behavior. I The International Conference on 3D Imaging (IC3D).    

Olsson, R. , Andersson, H. & Sjöström, M. (2011). A modular cross-platform GPU-based approach for flexible 3D video playback. I Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). S. Art. no. 78631E-    

Sjöström, M. , Härdling, P. , Karlsson, L. S. & Olsson, R. (2011). Improved Depth-Image-Based Rendering Algorithm. I 3DTV Conference: The True Vision - Capture, Transmission and Display of 3D Video, 3DTV-CON 2011 - Proceedings.. S. Art. no. 5877183-    

Wang, K. , Barkowsky, M. , Cousseau, R. , Brunnström, K. , Olsson, R. , Le Callet, P. & Sjöström, M. (2011). Subjective evaluation of HDTV stereoscopic videos in IPTV scenarios using absolute category rating. I Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering Volume 7863, 2011. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). S. Art. no. 78631T-  

Olsson, R. & Sjöström, M. (2010). Multiview image coding scheme transformations: artifact characteristics and effects on perceived 3D quality. I Stereoscopic Displays and Applications XXI 2010. (Proceedings of SPIE)    

Sjöström, M. & Karlsson, L. (2010). Performance of scalable coding in depth domain. I Proceedings of the SPIE, Vol 7524 : Conference on Stereoscopic Displays and Applications XXI, San Jose, CA, JAN 18-20, 2010. (Proceedings of SPIE-IS&T Electronic Imaging). (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). S. 75240A-    

Karlsson, L. & Sjöström, M. (2009). Multiview plus depth scalable coding in the depth domain. I 3DTV-CON 2009 - 3rd 3DTV-Conference: The True Vision - Capture, Transmission and Display of 3D Video, Proceedings.. S. 5069631-    

Olsson, R. & Sjöström, M. (2008). A novel quality metric for evaluation of depth dependent coding artifacts in 3D images. I Stereoscopic Displays and Applications XIX. (Proceedings of SPIE-IS&T Electronic Imaging). S. 80307-    

Marx, B. , Kollecker, J. , Lammen, B. , Nordin, J. , Zhang, T. & Sjöström, M. (2008). Distributed Vehicle Simulation - A Student Project in Mechatronics and Distributed Systems. I 9th International Workshop on Research and Education in Mechatronics, Bergamo, Italy, 18-19 September 2008..

Karlsson, L. & Sjöström, M. (2008). Region-of-interest 3D video coding based on depth images. I 2008 3DTV Conference - True Vision - Capture, Transmission and Display of 3D Video.. S. 121--124.    

Olsson, R. & Sjöström, M. (2007). A depth dependent quality metric for evaluation of coded integral imaging based 3d-images. I Proceedings of 3DTV Conference. New York : . S. 403--406.    

Olsson, R. , Sjöström, M. & Xu, Y. (2007). Evaluation of combined pre-processing and H.264-compression schemes for 3D integral images. I Visual Communications and Image Processing 2007, Pts 1 and 2. Bellingham, Wash. : (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering,)    

Olsson, R. , Sjöström, M. & Xu, Y. (2006). A combined pre-processing and H.264-compression scheme for 3D integral images. I Proceedings International Conference on Image Processing, Vols 1-7. Atlanta, GA : . S. 513--516.    

Karlsson, L. , Sjöström, M. & Olsson, R. (2006). Spatio-Temporal Filter for ROI Video Coding. I Proceedings of the 14th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2006) Florence, Italy 4-8.Sept. 2006.

Karlsson, L. & Sjöström, M. (2005). A preprocessing approach to ROI Video Coding using Variable Gaussian Filters and Variance in Intensity. I Proceedings Elmar - International Symposium Electronics in Marine. Zagreb, Croatia : (Proceedings Elmar - International Symposium Electronics in Marine). S. 65--68.

Karlsson, L. & Sjöström, M. (2005). Improved ROI Video Coding using Variable Gaussian Pre-Filters and Variance in Intensity. I IEEE International Conference on Image Processing 2005, ICIP 2005 : Vol. 2. (Proceedings - International Conference on Image Processing, ICIP). S. 1817--1820.  

Sjöström, M. (2004). Methods for Identification of Preisach Model from Measurements. I PIERS 2004 - Progress in Electromagnetics Research Symposium, Extended Papers Proceedings. (PIERS Proceedings). S. 337--340.

Schnyder, G. , Rhyner, J. , Politano, D. & Sjöström, M. (2000). Application of High Temperature Superconductivity in Power Systems. I Anwendung der Supraleitung und neuer Isolierstoffe in der elektrischen Verteilung : Proceedings of ETG Tagung, ETH Zürich, 21 March 2000..

Nibbio, N. , Sjöström, M. , Dutoit, B. , Lombard, P. & Taghezou, D. (2000). Losses in HTS Tapes due to AC External Magnetic Field and AC Transport Current. I Applied Superconductivity 1999 : Proceedings of EUCAS 1999, the Fourth European Conference on Applied Superconductivity, Vol. 1. Bristol, UK : . S. 875--878.

Sjöström, M. (2000). Properties of Smoothing with Time Gating. I Proceedings of the IEEE 2000 International Symposium on Circuits and Systems. (Proceedings - IEEE International Symposium on Circuits and Systems). S. 707--710.

Dutoit, B. , Stavrev, S. & Sjöström, M. (1998). Bi(2223) Ag sheathed tape characterisation under DC applied magnetic field. I Proceedings of the Seventeenth International Cryogenic Engineering Conference : ICEC 17. Bristol, UK : . S. 419--422.

Sjöström, M. & Dutoit, B. (1998). Preisach Model Identification from Higher Harmonics. I Proceedings of 1998 International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications : Vol. 1.. S. 275--278.

Sjöström, M. , Rasmussen, N. , Schönauer, H. & Wildner, E. (1997). Black-box Parametric Estimation Methods for Longitudinal Beam Transfer Function Measurements. I EPAC96 : Fifth European Particle Accelerator Conference, Vol. 2.. S. 1606--1608.

Djukic, D. , Sjöström, M. & Dutoit, B. (1997). Preisach-type hysteresis modelling in Bi-2223 tapes. I Applied Superconductivity 1997. : Proceedings of EUCAS 1997 Third European Conference on Applied Superconductivity, Vol. 2.. S. 1409--1412.

Licentiatavhandlingar

Sjöström, M. (1997). Longitudinal Beam Transfer Function Measurement with Parametric System Identification. Lic.-avh. Sth : KTH, 1997 (Trita-S3-SB : 9730)

Manuskript

Olsson, R. & Sjöström, M. Pseudo video sequence based coding of still 3D integral images.

Li, Y. , Pla, F. & Sjöström, M. A Collaborative Graph Model for Light Field Demosaicing and Depth Estimation.

Karlsson, L. S. & Sjöström, M. A Spatio-Temporal Filter for Region-of-Interest Video Coding.

Li, Y. & Sjöström, M. Depth-Assisted Light Field Super-Resolution in Layered Object Space.  

Patent

Schwarz, S. , Girdzijauskas, I. , Sjöström, M. & Olsson, R. (2016). Depth or disparity map upscaling .

Rapporter

Dima, E. , Gao, Y. , Sjöström, M. , Olsson, R. , Koch, R. & Esquivel, S. (2021). Estimation and Post-Capture Compensation of Synchronization Error in Unsynchronized Multi-Camera Systems.  

Boström, L. , Sjöström, M. , Karlsson, H. , Sundgren, M. , Andersson, M. , Olsson, R. & Åhlander, J. (2018). Digital visualisering i skolan : Mittuniversitetets slutrapport från förstudien. Sundsvall : Mittuniversitetet  

Sjöström, M. , Damghanian, M. , Brännlund, A. & Hellgren, R. (2015). FUNKVYZ – En förstudie om visualisering i Mellannorrland.  

Sjöström, M. & Gulliksson, M. (2007). Identifiability Analysis of Prandtl-Ishilinskii Hysteresis Model with Saturation - Derivations. (MUCOM technical report ).

Olsson, R. , Sjöström, M. & Xu, Y. (2006). Evaluation of Combined Pre-processing and H.264-compression Schemes for 3D Integral Images. Sundsvall : Mittuniversitetet (MUCOM technical report ).

Karlsson, L. , Olsson, R. & Sjöström, M. (2006). Temporal filter with bilinear interpolation for ROI video coding. Sundsvall : Mid Sweden Univ. Dept. of Information Technology and Media (MUCOM technical report ).  

Sjöström, M. , Grilli, F. , Dutoit, B. & Spreafico, S. (2005). Modelling of a three-phase concentric HTS-cable. Sundsvall : Mittuniversitetet (MUCOM technical report ).

Schnyder, G. , Rhyner, J. , Politano, D. & Sjöström, M. (2000). Application of High Temperature Superconductivity in Power Systems.

Blas, A. , Hancock, S. , Koscielniak, S. , Lindroos, M. & Sjöström, M. (1999). Evaluation of vector signal analyzer for beam transfer function measurements in PS Booster.

Sjöström, M. , Djukic, D. & Dutoit, B. (1998). Parametrised Preisach Modelling of Hysteresis in High Temperature Superconductors.

Sjöström, M. (1998). Preisach Modelling: Symmetry Implementation and Frequency Analysis. (LANOS-REPORT 1998-002).

Sjöström, M. (1996). Beam Transfer Function Measurements - User Manual.

Sjöström, M. (1996). Some Aspects on Beam Transfer Functions and their Integrations.

Dataset

Ahmad, W. , Palmieri, L. , Koch, R. & Sjöström, M. (2018). The Plenoptic Dataset.  

Ahmad, W. , Olsson, R. & Sjöström, M. (2017). Interpreting Plenoptic Images as Multi-View Sequences for Improved Compression.    

Övrigt

Jaldemark, J. , Anderson, K. , Lindberg, J. O. , Persson Slumpi, T. , Sefyrin, J. , Snyder, K. & Sjöström, M. (2011). Slutrapport delprojekt 3.5.1 Forskning och forskarskolan i e-lärande. Härnösand : Mittuniversitetet..

Sjöström, M. (1992). Monitoring of Liquid Helium Supply for Superconducting Equipment at CERN. Linköping : Linköpings universitet. (LiTH-ISY-EX).

Sidan uppdaterades 2024-07-04