ROSES The Relevance of Science Education - Second | miun.se

ROSES The Relevance of Science Education - Second

ROSES, The Relevance of Science Education - Second, är ett internationellt jämförande projekt som syftar till att belysa affektiva faktorer som är viktiga för för att elever ska lära sig naturvetenskap och teknik.

Logotyp forskargrupp Roses

Sidan uppdaterades 2020-11-27