Världens bästa rådgivningsregion

Spara favorit 30 jan januari 2018

Västernorrland är en av Sveriges starkaste regioner inom kundtjänst, rådgivning och IT. Under hösten 2017 har en förstudie genomförts, där företrädare från olika branscher och verksamheter har identifierat viktiga möjligheter och utmaningar för att ytterligare stärka vår position nationellt.

Fokus har legat på det digitala kundmötet, digitalt medarbetarskap och gränsöverskridande samverkan. Förstudien har resulterat i flera intressanta slutsatser.

Välkommen den 1 februari till till en eftermiddag om resultat från förstudien, och en inbjudan till fortsatt gemensamt arbete! Vi ses på Elite hotell Knaust i Sundsvall.

Program:
13.00 Inledning
13.15 Inspirationsföreläsning
14.00 Presentationer från pilotprojektet
14.30 Kaffe och mingel
15.00 Presentationer från pilotprojektet (fortsättning)
15.30 Nästa steg (tankar inför ett större projekt)
16.00 Plockmat och mingel (och tid för frågor till projektdeltagarna)

Arrangörer:
Lars Persson Skandevall         
Bron Innovation

Peter Öhman                     
CER

Edith Andresen
CER/Processledare               

Rickard Karlsson
Colegica/Processledare

Anmälan

Anmälan är stängd.