Tid: Onsdag 6 december, kl 10:30-15:30, inklusive lunch Plats: Mittuniversitetet, campus Sundsvall, hus E, sal E409

Illustration workshop Hållbart Samhällsbyggande
- Hur kan vi samarbeta för att på ett hållbart sätt möta dagens och morgondagens utmaningar?

Sidan uppdaterades 2018-07-09