Tid: Onsdag 6 december, kl 10:30-15:30, inklusive lunch Plats: Mittuniversitetet, campus Sundsvall, hus E, sal E409

Illustration workshop Hållbart Samhällsbyggande
- Hur kan vi samarbeta för att på ett hållbart sätt möta dagens och morgondagens utmaningar?

Vi bjuder in till bokrelease och samtal med många olika perspektiv mellan företagare, organisationer, offentlig verksamhet och akademi för att vi tillsammans ska lära av varandra. Välkommen!

Inbjudan och program
Campuskarta med husöversikt

Hållbarhetsdagen anordnas inom ramen för Hållbart Samhällsbyggande – ett samarbete mellan Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande, Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER), Forum för genusvetenskap (FGV) och Risk and Crisis Research Centre (RCR).
Hållbart Samhällsbyggande finansieras av Tillväxtverket.