Uppstartsmöte Vinnovaprojektet
Tor 10 jan 12:00–13:00

Uppstartsmöte för projektgruppen till Vinnova - projektet.

Kontakt