Mingelevent med studenter och företag från CER-nätverket

Mingeleventet är till för dig som läser i åk 2 på ekonomprogrammet på campus Sundsvall. Här får du som student möjlighet att nätverka med företag från CER-nätverket, och knyta viktiga kontakter inför framtiden.

I anslutning till minglet (Speed Dating) erbjuder vi dig information om ekonomprogrammets fördjupningsinriktningar, som underlättar dina val som du behöver göra inför höstterminen i åk 3.

Program 28 januari:

11.00 – 11.05: Inledning Edith Andresen, programansvarig.
11.05 – 11.25: Presentation av fördjupningsinriktningarna, Peter Öhman och Edith Andresen.
11.25 – 11.30: Studieadministrativa frågor, Carina Åhlund.
11.30 -11.35: Speed Dating med företagsrepresentanter i ljusgården: Sundekon presenterar Speed Datingen, hur upplägget ser ut samt delar in studenterna i grupper och sätter igång med aktiviteten.
12.35 – 12.45: Återsamling, avslutning och prisutdelning Peter Öhman.

Efter avslutad aktivitet bjuder vi på lunchmacka och dryck!

Kontakt

Lena Burman

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428449