Lena Burman

Kommunikatör|Communications Officer

  • Tjänstetitel: Kommunikatör
  • Annan titel: Fakultetskommunikation HUV
  • Ansvarsområde: Jag är samordnare för studentkommunikation vid kommunikationsavdelningen. Jag arbetar även som forskningskommunikatör vid CER samt vid Båskoes - nätverk för forskning om och med det sydsamiska samhället.
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428449
  • Mobiltelefon arbete: 072-2159931
  • E-postadress: lena.e.burman@miun.se
  • Ort: Sundsvall

Mitt arbete omfattar bland annat kommunikationsplanering, projektledning, produktion, webb och relationsskapande aktiviteter. Samt:
– Utvärderingar och budgetuppföljningar
– Marknadskommunikation
– Eventkoordinering
– Omvärldsbevakning och pr-arbete
– Riktlinjer och handlingsplan för kommunikation

Publikationer

Proceedings (redaktörsskap)

Ehrnerfeldt-Burman, L. (ed.) , Fredman, P. (ed.) & Sandell, K. (ed.) (2008). Friluftsforskning 2008. Sammanfattning av presentationer vid konferensen Friluftsforskning 2008 den 12-13 november vid Karlstads universitet. (Friluftsliv i förändring 6).    

Samlingsverk (redaktör)

Fredman, P. (ed.) , Karlsson, S. (ed.) , Romild, U. (ed.) & Sandell, K. (ed.) (2008). Vad är friluftsliv? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Östersund : Mittuniversitetet. Etour (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 4).  

Fredman, P. (ed.) , Karlsson, S. (ed.) , Romild, U. (ed.) & Sandell, K. (ed.) (2008). Vara i naturen – varför eller varför inte? : Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Östersund : ETOUR (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 2).  

Fredman, P. (ed.) , Karlsson, S. (ed.) , Romild, U. (ed.) & Sandell, K. (ed.) (2008). Vilka är ute i naturen? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Östersund : ETOUR (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 1).  

Sidan uppdaterades 2023-09-21