HEEL 2020

Mån 16 nov. 09.00–16.00
Sundsvall
Online

Webbinarium på temat Livslångt lärande i en digital era / Webinar on Lifelong learning in a digital era

lärare pedagog klassrum grundskola teknik robot

Datum/Date: Måndag 16:e november / Monday November 16th
Tid/Time: 13.00-16.00 CET

Det här är ett webbinarium för dig som är intresserad av livslångt lärande, digitalsering i ett föränderligt utbildningssystem och lärande för yrkesverksamma. Det blir en inspirerande eftermiddag med tre internationellt välmeriterade experter som keynotes. Dessa kommer att ge kortare introducerande föreläsningar med efterföljande frågestund. Webbinariet kommer att ges på engelska. Deltagandet är kostnadsfritt.


Information in English
This is a webinar for you who are interested in issues concerning lifelong learning, digitalisation in a changing educational system, and professional development.
We hope to give you an inspiring afternoon with three internationally recognised experts as keynotes. They will each give you a shorter introductive presentation followed by a question and answer session. The webinar will be held in English. There will be no fee for participation.

Keynotes
Lisa-Marie Blaschke, Universitetet i Oldenburg
Lars Svensson, Högskolan Väst
Rikke Toft Nørgård, Aarhus Universitet


Mer information och anmälan här


Sidan uppdaterades 2021-09-30