Åsa Bång

Koordinator|Coordinator

Livslångt lärande

Jag jobbar på avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd där jag ingår i stödet för uppdragsutbildning. Jag arbetar framför allt med att koordinera/processleda olika uppdragsutbildningar samt att bygga strukturer och utveckla stödets processer.

Extra kontaktinformation

Information om uppdragsutbildning se www.miun.se/uppdragsutbildning

Information för medarbetare vad stödet kan bidra med se medarbetarsidorna om uppdragsutbildning

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Bång, Å. , Nilsson, C. & Holm, S. (2007). The potential role of tributaries as seed sources to an impoundment in northern Sweden : a field experiment with seed mimics. Rivers Research and Applications, vol. 23: 10, ss. 1049-1057.  

Kondolf, G. M. , Boulton, A. J. , O'Daniel, S. , Poole, G. C. , Rahel, F. J. , Stanley, E. H. , Wohl, E. , Bång, Å. & et al. (2006). Process-based ecological river restoration : Visualizing three-dimensional connectivity and dynamic vectors to recover lost linkages. Ecology & Society, vol. 11: 2, ss. 1-16.    

Winka, K. , Eriksson, O. E. & Bång, Å. (1998). Molecular evidence for recognizing the Chaetothyriales . Mycologia, vol. 90: 5, ss. 822-830.

Doktorsavhandlingar

Bång, Å. (2007). Genetic variation and gene flow in riparian populations of Filipendula ulmaria. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 30)

Kapitel i böcker, del av antologier

Boström, L. , Auno, U. & Bång, Å. (2020). Förstelärare - en kvalitetsdrivande reform?. I Att leda mot skolans mål : Vägval och möjligheter. Malmö : Gleerups Utbildning AB. S. 193-208.

Bång, Å. , Auno, U. & Boström, L. (2016). Förstelärare – en kvalitetsdrivande reform?. I Att leda mot skolans mål. Malmö : Gleerups Utbildning AB. S. 247-260.

Konferensbidrag

Jaldemark, J. & Bång, Å. (2020). Reaching for a hybrid and networked university through lifelong learning initiatives. I NETWORKED LEARNING 2020 : PROCEEDINGS FOR THE TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NETWORKED LEARNING. Kolding Denmark : . S. 51--54.    

Auno, U. & Bång, Å. (2016). Lead Teachers - a Swedish reform for developing quality in education and school improvement. I Leading education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers.

Bång, Å. , Nilsson, C. & Holm, S. (2004). What is the role of tributaries as seed sources for a run-of-river impoundment: a field experiment : Konferens SISORL 2004.

Nilsson, C. , Bång, Å. & Holm, S. (2003). Control of plant species diversity in riparian corridors : Konferens ESEB 2003.

Bång, Å. , Holm, S. & Nilsson, C. (2002). Control of plant species diversity in riparian corridors : Konferens OIKOS 2002.

Licentiatavhandlingar

Bång, Å. (2006). Go with the flow? : Filipendula ulmaria, a common riparian plant species. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2006 (Mid Sweden University licentiate thesis : 17)

Manuskript

Bång, Å. , Jägbrant, V. , Nilsson, C. & Holm, S. Differences in spatial genetic structure of riparian Filipendula ulmaria between an within river catchments in northern Sweden.

Bång, Å. , Jonsson, B. G. & Holm, S. Effects of pollination distance on reproductive success in Filipendula ulmaria.

Bång, Å. , Jonsson, B. G. & Holm, S. Equal seed set and germination rate over distance and indication of self incompatibility in artificial crosses of Filipendula ulmaria.

Holm, S. & Bång, Å. High gene flow and differences in pollination pattern in a paternity analysis of a small riparian population of Filipendula ulmaria.

Holm, S. , Bång, Å. & Jonsson, B. G. Paternity analysis in Filipendula ulmaria indicates high level of gene flow between populations, using AFLP.

Bång, Å. , Jägbrant, V. & Holm, S. Spatial genetic structure of a common riparian plant species, Meadowsweet (Filipendula ulmaria) in northern Sweden.

Bång, Å. , Jägbrant, V. , Nilsson, C. & Holm, S. Differences in spatial genetic structure of riparian Filipendula ulmaria between an within river catchments in northern Sweden.

Bång, Å. , Jonsson, B. G. & Holm, S. Effects of pollination distance on reproductive success in Filipendula ulmaria.

Holm, S. & Bång, Å. High gene flow and differences in pollination pattern in a paternity analysis of a small riparian population of Filipendula ulmaria.

Sidan uppdaterades 2023-09-21