Mitt i vetenskapen: Om boende, integration och arbete i Timrå kommun

Varmt välkomna till ett webbinarium med fokus på boende, integration och arbete där integrationsprocesser i Timrå kommun beskrivs med ett särskilt fokus på bostadsområdet Tallnäs.

Businesspeople Stacking Hands Over Each Other

Projektet Boende, integration och arbete (BIA) analyserar integrationsprocesser i Timrå kommun med ett särskilt fokus på bostadsområdet Tallnäs. Detta sker genom en samtidig undersökning av betydelsen av hur bostadssituation och etablering på arbetsmarknad hänger samman med lyckosamma integrationsprocesser.

Projektet har nu nått halvvägs, och under seminariet redogör de inblandade aktörerna för sin syn på de aktuella samhällsutmaningarna Tallnäs och Timrå kommun står inför. Forskargruppen presenterar samtidigt aktuella resultat från undersökningen och berättar om projektets fortsättning.

Program:

14:00 – 14:10 Introduktion till projektet och seminariets upplägg. Annelie Ringbro, enhetschef, Timrå kommun, Micael Löfqvist, VD, Timråbo och Gustav Lidén, projektledare och forskare vid Mittuniversitetet
14:10 – 14:30 Timrå kommun och Timråbos syn på samhällsutmaningar respektive förväntningar på projektet. Annelie Ringbro, enhetschef, Timrå kommun och Micael Löfqvist, VD, Timråbo
14:30 – 14:50 Vad säger forskningen om bostadsområdesutveckling och boendets betydelse för integration? Sara Nyhlén, forskare vid Mittuniversitetet
14:50 – 15:00 Framgångsmekanismer för arbetsmarknadsintegration. Heléne Lundberg, forskare vid Mittuniversitetet
15:00 – 15:20 Kunskap från de som det handlar om – preliminära resultat från intervjustudie. Gustav Lidén, projektledare och forskare vid Mittuniversitetet
15:20 – 15:45 Frågor och vägen vidare

Angående webbinariet: Webbinariet är kostnadsfritt och genomförs via Zoom. Genom att anmäla dig till webbinariet nedan får du också tillgång till länken till webbinariet.

BIA (2019-2022) bedrivs inom ramen för samverkansavtalet med Timrå kommun, Mittuniversitetets forskningsmiljöer CER, RCR och FGV, samt Timråbo.

Läs mer om BIA här

 

Anmälan:

Kontakt

Gustav Lidén

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 89 26