Centrum för forskning om ekonomiska relationer, CER

Spara favorit 19 mar mars 2019
CER- startbild

Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet bedriver branschnära forskning om företags och individers ekonomiska relationer, företrädesvis inom branscherna bank, fastighet, försäkring, pension och revision.

Den finansiella sektorn står inför flera utmaningar och aktuell kunskap behöver spridas både inom forskarsamhället och näringslivet.

För att få till stånd ett aktivt kunskapsutbyte bedrivs en viktig del av CERs verksamhet i ett branschnätverk med representanter från företag och offentliga organisationer inom de fem nämnda branscherna. I CER-nätverkets olika arbetsgrupper utbyter praktiker, forskare och studenter erfarenheter för att gemensamt initiera forsknings- och andra samverkansprojekt.

Stäng

Prenumerera

Windows

Har du Outlook på datorn så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration

Apple

Har du Apple Kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du blir tillfrågad om du tillåter prenumeration. Sedan klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Android

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Stäng

Prenumerera

Windows

Har du Outlook på datorn så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration

Apple

Har du Apple Kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du blir tillfrågad om du tillåter prenumeration. Sedan klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Android

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

cer-logotype
EU-logotyp

Kontakt

Peter Öhman 
Centrumledare

Åsa Nyberg
Centrumadministratör

Lena E Burman
Kommunikatör

Framtidstanken lanserar Norrank

Vetenskapsdagen

10 april lansera Framtidstanken sitt attraktivitetsverktyg Norrank som belyser tillväxt- och utvecklingsmöjligheter bland Norrlands alla 54 kommuner.
För mer info

Bomorrow 2019 - mötesplatsen för framtidens boende

Bomorrow2019

Bomorrow 2019, 11-12 april, fokuserar på framtidens boenden, nya finasieringsmodeller för unga, det hållbara boendet och mycket mer!
Läs mer om synmposiet här

Avslutningsaktiviteter HåSa -projektet

Hållbart byggande

Resultat från HåSa-projektet presenteras på förmiddagen den 12 april (som en del av övrigt konferensprogram för Bomorrow, 11 -12 april) samt efter lunch. Här presenteras och diskuteras även resultat från Stadskärneprojektet och Skepparen. 
För mer info och anmälan, klicka här

Kvällsföreläsning med Vahid Zohali 8 maj

Vahid Zohali

Den 8 maj kommer Vahid Zohali till Sundsvall för att prata om ledarskap och mångfald. Vahid Zohali är flyktingen som blev en hyllad ledare i näringslivet. Idag är han VD på DXC Technology i Sverige, ett av landets största IT-tjänsteföretag. 
Mer info, klicka här