Mellanlägesseminarium för licentiatuppsats företagsekonomi

Välkomna till det högre seminariet i företagsekonomi där licentiand Irina Dimitrova kommer att hålla sitt mellanlägesseminarium.

 Irina Dimitrova

I licentiatuppsatsen  ingår artiklarna "Barriers to bank customers’ intention to fully adopt digital payment methods" och "Barrier-breakers influence on bank customers’ intention for digital payment methods full adoption"

Opponenter är professor Heléne Lundberg och doktorand Kristin Sabel.

Kontakt

Peter Öhman

Professor|Professor

010-142 86 77