Digitalt event för åk 2 inför fördjupningsvalen

Tis 02 mars 10.00–Ons 03 mars 11.00
online
ZOOM: https://miun-se.zoom.us/j/61933922775

Välkommen till vårt digitala event där vi berättar mer om de fördjupningsval som du ska göra inför höstterminsstart. Eventet vänder sig till dig som läser ekonomprogrammet åk 2 i Sundsvall.

Arbeta hemifrån

Med eventet vill vi att du som student ska få en tydligare bild över vad de olika yrkesrollerna innebär; vad jobbar tex en redovisningskonsult med, vilka olika typer av tjänster finns det inom banken mm. Målet är att du som student ska få en tydligare bild över de olika yrkesinriktningar som fördjupningsvalen innebär.

Program 2 mars:

10.00 - 10.05 Inledning av Edith Andresen, lärare på programmet
10.05 - 10.25 Peter Öhman och Edith Andresen, lärare på programmet, presenterar programmets fördjupningsinriktningar- finansmarknad, marknadsföring/management och redovisning/revision
10.25 - 10.30 Carina Åhlund, studieadministrativ handläggare på programmet, kommer och informerar om studieadministrativa frågor kopplade till fördjupningsvalen
10.30 - 10.35 Paus
10.35 - 10.55 Panelsamtal med representanter från CER-nätverket för de olika fördjupningsinriktningarna. Samtalet leds av Edith Andresen. Under panelsamtalet har du som student möjlighet att ställa frågor via Zoom om de olika fördjupningsinriktningarna.

Panelsamtalet är uppdelade i 3 block:
Block 1: Samtal kring fördjupningsinriktningen finansmarknad: Helena Johansson, Handelsbanken och Joakim Arctaedius, ekonomstudentföreningen Sundekon
Block 2: Samtal kring fördjupningsinriktningen marknadsföring/management: Helena Axelsson, PRO&PRO, Inger Nordqvist, SCA och Joakim Arctaedius, ekonomstudentföreningen Sundekon
Block 3: Samtal kring fördjupningsinriktningen redovisning/revision: Stina Altin, PwC, Inger Nordqvist, SCA och Joakim Arctaedius, ekonomstudentföreningen Sundekon

10.55 - 11.00 Avslutning Edith Andresen

 

Kontakt

Lena Burman

Kommunikatör|Communications Officer

+46 (0)10-1428449


Sidan uppdaterades 2021-02-27