Varmt välkomna till ett kostnadsfritt webbinarium om förändringsledning med fokus på självledarskap.

Glödlampa glödlampor energilampa

Världen är i ständig förändring där stora eller små, radikala eller inkrementella förändringar kräver olik hantering, organisation och pro-aktiva medarbetare. Förändringsförmåga hos både organisationer och enskilda medarbetare är avgörande för alla typer av organisationer som förväntas anpassa verksamheten och ställa om i tid på ett sätt som inte skapar för mycket motstånd.

Mycket av tillgänglig forskning inom området har ett ”ledare”-perspektiv, då just ledarskap pekas ut som en av de viktigaste faktorerna i förändringsarbete. Forskningen har dock ofta fokus på hur man kan och bör hantera förändringsmotstånd – inte så mycket på hur du som ledare kan bidra till att skapa förutsättningar till ett bra förändringsarbete. Insikt om vad som skapar motstånd mot förändring är viktig både ur ett ledare – och medarbetarperspektiv om olika förändringar ska kunna genomdrivas på ett effektivt sätt. 

Organisationers och individers förmåga att anpassa sig och förändras beror också på deras förmåga att förbereda och förstå varför förändring är viktigt, kommunicera betydelsen av förändring, samt att engagera och involvera de som berörs i utvecklings- och beslutsprocesser.

Upplägg:

Vi inleder med en kortare presentation av relevant forskning på området av Edith Andresen, forskare och verksam vid CER. 
Därefter följer ett panelsamtal med Maria Frisk, Affärschef Bank & Liv vid Länsförsäkringar Västernorrland, Maria Humla, Generaldirektör på Statens tjänstepensionsverk och Carina Bergquist Palm, Regionchef på Nordea. Samtalet leds av Edith Andresen.

Tid: 15 oktober kl 08.00-08.45
Plats: Webbinariet genomförs via Zoom
Arrangör: CER-nätverket. Webbinariet vänder sig till dig som arbetar på ett företag/organisation i CER-nätverket
Anmälan: Anmäl dig senast 14 oktober. Vid anmälan får du också tillgång till länken till webbinariet
Frågor: Kontakta Lena E Burman, kommunikatör vid CER

Anmälan:

Kontakt

Lena Burman

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428449