Science & Innovation Day: Skogens värden ‑ vetenskapliga reflektioner

Tors 20 okt. 11.30–12.15
Sundsvall
Quality Hotel Sundsvall

Den 20 oktober arrangerar Mittuniversitetet Science & Innovation Day - en dag där forskning och näringsliv möts.

Skogens värden

Årets huvudtalare på konferensen är Carolin Runnquist, Expert på cybersäkerhet och kriser samt Amer Muhammed, Digitalinnovatör and expert.

Utöver detta erbjuds ett fullspäckat program med nio parallella sessioner, bland annat ett spår om Skogens värden - vetenskapliga reflektioner. 

Parallell session: Skogens värden


Talare

Skogens olika värden kan balanseras
Jeannette Eggers, Dr. Skogshushållning SLU


Medverkande
Bengt-Gunnar Jonsson, professor i biologi Mittuniversitetet

Oskar Englund, docent i miljöteknik Mittuniversitetet

Hans-Erik Nilsson, dekan och professor, Mittuniversitetet

Peter Öhman, professor i företagsekonomi Mittuniversitetet

Inger Axbrink, kommunikatör Mittuniversitetet

Läs mer om Science & Innovation Day här

Läs mer om antologin Skogens värden här


Sidan uppdaterades 2022-10-19