EJT:s högre seminarieserie

Tors 31 mars 10.15–11.30
online
Sundsvall L304, Östersund K403, Online

Syftet med seminarieserien är att stärka forsknings- och utbildningsmiljön inom institutionens ämnen genom vetenskapliga diskussioner, presentation av forskning och pedagogiska idéer i en konstruktiv och kreativ miljö.

Personalbilder

Välkommen till EJT seminarium 31 mars kl 10.15-11.30!

Seminariet kommer denna gång att hållas på svenska.

Vid detta seminarium kommer Erika Wall som är docent i sociologi och universitetslektor i rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet att diskutera mitt forskningsprojekt ”Kvinnor som arbetar längre - hinder och möjligheter för kvinnor i arbetslivet ” som också presenteras. Erikas forskning fokuserar på upplevelser av risk och trygghet i arbets- och vardagsliv. Projektet ”Kvinnor som arbetar längre” tar avstamp i pensionssystemets förändringar, befolkningens ökade genomsnittsålder och tanken att kvinnor kommer att behöva arbeta längre än tidigare för att få en bra pension, samtidigt som kvinnor, trots att de ofta vill, av olika skäl inte arbetar lika länge som män. Vad beror det på att kvinnor lämnar ett yrke i förtid? Och när de väljer att stanna; vad är det som gör att de väljer att arbeta länge och kanske till och med avancerar och intar ledande positioner?

Väl mött!


Sidan uppdaterades 2022-03-21