Anna-Karin Stockenstrand

Universitetslektor|Senior Lecturer

Jag är lärare och forskare i företagsekonomi, särskilt externredovisning och finansiering.

Forskningsområden

Min forskning handlar om att förstå effekter av reglering. För närvarande bedriver jag forskning om pensioner och försöker besvara frågor såsom varför det svenska pensionssystemet ser ut som det gör idag, vem det är till för och vad systemet med olika typer av ny reglering får för samhälleliga konsekvenser på lång sikt.

Några centrala teoretiska begrepp i min forskning är glokalisering, svarande reglering, standardisering och institutionella logiker.

Forskning

Hållbara pensioner
Hållbarhet är ett brett begrepp som kan omfatta mycket, såsom sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Det här projektet fokuserar på hållbara pensioner, och ställer frågan hur hållbarhet på pensionsområdet kan uppnås. Projektet har fyra delfrågeställningar. Den första är hur försäkringsavtal ska redovisas för att pensionstagare ska få insyn i hur pensionssparandet utvecklas över tid. Den andra är hur pensionskapitalet ska förvaltas på ett hållbart sätt. Den tredje är hur en hållbar reglering bör utformas för att värna ett tryggt pensionssystem där pensionstagare samtidigt får utdelning i form av bra pensioner. Det fjärde är hur hållbara strukturer och förutsättningar för arbete kan skapas där människor kan arbeta och må bra längre i framtiden.

Kvinnor i arbetslivet
Idag är det stora skillnader mellan män och kvinnors pensioner. Detta är ett av skälen till att fler kvinnor vill arbeta längre och stanna i arbetslivet så länge det går. Samtidigt är det långt fler män än kvinnor som faktiskt arbetar efter 65. I det här forskningsprojektet intervjuas kvinnor mellan 40 och 65 år kring deras situation i arbetslivet. Projektet söker finna svar på varför kvinnor inte arbetar lika länge som män, och vad det egentligen är som skapar en hälsosam och framgångsrik karriär för kvinnor från 40 och framåt.

Undervisning

Jag undervisar i redovisningsteori och finansiell reglering.

Forskningsprojekt

Pågående

Accounting and auditing transformation

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Stockenstrand, A. (2019). Accountability Dilemmas and Identity Struggles. Journal of Accouting & Organizational Change, vol. 15: 1, ss. 2-29.    

Stockenstrand, A. & Henriksson, H. (2018). Vad är bra redovisning i en digital och global tid?. Organisation & Samhälle, : 2

Stockenstrand, A. & Henriksson, H. (2018). Vad är bra redovisning i en digital och global tid?. Organisation & Samhälle, : 2

Stockenstrand, A. (2016). Att leda för jämställdhet. Organisation & Samhälle, : 2

Stockenstrand, A. (2015). EBA och de magiska bankreglerna. Organisation & Samhälle, : 2  

Stockenstrand, A. & Ander, O. (2014). Arts Funding and Its Effects on Strategy, Management and Learning. International Journal of Arts Management, vol. 17: 1, ss. 43-53.

Forsberg, P. & Stockenstrand, A. (2014). Resistance to Financialization : Insights about collective resistance through distancing and persistence from two ethnographic studies. Journal of Organizational Ethnography, vol. 3: 2, ss. 169-187.  

Stockenstrand, A. (2014). Vackra ideal och krassa verkligheter – Om redovisning och varför vi tror på den. Organisation & Samhälle, : 1  

Stockenstrand, A. (2013). Accounting in banks. Mercury Magazine, : 3, ss. 52-54.

Artiklar, recensioner

Brunsson, K. & Stockenstrand, A. (2013). Vintage review: How to Run a Bassoon Factory, Mark Spade, London: Lowe & Brydone Printers (1950), 123 pp. Scandinavian Journal of Management, vol. 29: 1, ss. 116-117.  

Böcker

Marton, J. , Sandell, N. & Stockenstrand, A. (2023). Financial Accounting. Studentlitteratur AB

Stockenstrand, A. (2021). Introduktion till redovisning. Lund : Studentlitteratur AB

Elliot, V. , Stockenstrand, A. & Söderström, R. (2019). Bankboken : Hur banker fungerar, drivs och regleras. Lund : Studentlitteratur AB

Nilsson, F. & Stockenstrand, A. (2015). Financial Accounting and Management Control : The Tensions and Conflicts Between Uniformity and Uniqueness. Springer

Doktorsavhandlingar

Brettell Grip, A. (2009). Funding and Accountability – Studies of a Swedish and a British Chamber Orchestra. Diss. EFI The Economic Research Institute, 2009

Kapitel i böcker, del av antologier

Stockenstrand, A. , Söderström, R. & Öhman, P. (2019). Avslutning. I Finansiell reglering och tillsyn. Lund : Studentlitteratur AB. S. 305-311.

Stockenstrand, A. & Westerdahl, C. (2019). IFRS 9 i svenska kreditinstitut : när genomtänkta regler möter organisatoriska verkligheter. I Finansiell reglering och tillsyn. Lund : Studentlitteratur AB. S. 281-304.

Stockenstrand, A. & Öhman, P. (2019). Introduktion. I Finansiell reglering och tillsyn. Lund : Studentlitteratur AB. S. 23-35.

Crawford, J. , Kashyap, S. , Nilsson, F. , Stockenstrand, A. & Tirmén, M. (2017). Accounting and control in banks : A literature review. I Bank Regulation : Effects on Strategy, Financial Accounting, and Management Control. New York : Routledge (Routledge Studies in Accounting). S. 15-63.

Stockenstrand, A. (2017). Financial reporting issues and their connection to strategy and management control aspects in Swedish banks 1998-2012. I Bank Regulation : Effects on Strategy, Financial Accounting and Management Control. Routledge.

Norberg, M. & Stockenstrand, A. (2017). Regulating transaction-based and relationship-based elements in firm-bank exchanges. I Bank Regulation : Effects on Strategy, Financial Accounting and Management Control. Routledge (Routledge Studies in Accounting). S. 86-103.

Stockenstrand, A. (2017). Why all banks should not be governed and managed in the same way. I Bank Regulation : Effects on Strategy, Financial Accounting and Management Control. Routledge.

Stockenstrand, A. & Nilsson, F. (2016). Learning by lobbying : The role of networking in banks’ interpretation and implementation of accounting standards. I Extending the Business Network Approach : New Territories, New Technologies, New Terms. Basingstoke : Palgrave Macmillan. S. 283-300.  

Nilsson, F. & Stockenstrand, A. (2014). Funding, Strategies and Management Control Systems : Empirical Evidence from Two Chamber Orchestras. I Strategy, Control and Competitive Advantage : Case Study Evidence. Springer Berlin/Heidelberg (Management for Professionls). S. 213-234.

Stockenstrand, A. & Nilsson, F. (2013). Redovisning och styrning. I Controllerhandboken. Stockholm : Liber. S. 63-77.

Nilsson, F. & Stockenstrand, A. (2012). Strategisk ekonomistyrning : exemplet budgetering. I Bonnier Ledarskapshandböcker : Ekonomistyrning. Kapitel 3.6. Stockholm : Bonnier Business Publishing. S. 1-21.

Stockenstrand, A. (2011). Betydelsen av medarbetares lojalitet och ansvarskänsla i turbulenta tider. I Bonnier Ledarskapshandböcker. Bonnier. S. 1-13.

Konferensbidrag

Håkansson Lindqvist, M. & Stockenstrand, A. (2022). Important steps in creating conditions for networked learning in work-integrated learning using the lens of liminality. Paper presented at the The Thirteenth International Conference on Networked Learning (NLC2022), Sundsvall, Sweden, May 16-18, 2022.

Stockenstrand, A. (2022). Sense and Sensibility : Counteracting Standardization and Homogenization Through Balancing Feelings and Rationality from a Teacher Perspective. Paper presented at the Gender, Work & Organization Conference, Bogotá, Colombia, June 22-24, 2022.

Stockenstrand, A. & Scapens, R. (2017). Logics and liminality - understanding post crisis reporting requirements in a well-functioning bank. Paper presented at the Researching Management Accounting and Control: Reflections on its impact and implications for the future 8-9 June 2017, Groningen, The Netherlands

Stockenstrand, A. & Nilsson, F. (2013). The Middle Manager as Boundary Spanner in Linking Financial and Organisational Logics Over Time. Paper presented at the Colloquium of the European Group for Organizational Studies (EGOS)

Stockenstrand, A. (2012). The Horizons of Accountability. Paper presented at the 8th Conference on New Directions in Management Accounting, 12-14 December 2012, Brussels, Belgium

Rapporter

Stockenstrand, A. (2019). Redovisningens roll i den finansiella regleringen. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 6).  

Samlingsverk (redaktör)

Stockenstrand, A. (ed.) , Söderström, R. (ed.) & Öhman, P. (ed.) (2019). Finansiell reglering och tillsyn. Studentlitteratur AB

Stockenstrand, A. (ed.) & Nilsson, F. (ed.) (2017). Bank Regulation : Effects on Strategy, Financial Accounting, and Management Control. New York : Routledge (Routledge Studies in Accounting 19).

Övrigt

Stockenstrand, A. & Scapens, R. (2017). Downloading, uploading or glocalising? Understanding the Basel III standardisation of loan renegotiation practices in Sweden.

Sidan uppdaterades 2023-09-21