Branschnätverket CER och Stadsutveckling Sundsvall välkomnar till ett möte om kraftsamling för att skapa en positiv utveckling av Sundsvalls stadskärna.

Businesspeople Stacking Hands Over Each Other

Program

8.15 – 8.20
Sofie Stark och Peter Öhman hälsar välkommen och anger syftet med mötet
8.20 – 8.30
Jonas Albecker ger en nulägesbild av arbetet kring Årets stadskärna. Vart är arbetet på väg?
8.30 – 8.40
Peter Öhman berättar om CERs engagemang kring stadsutveckling (och gör nedslag i Buffl-projektet om livslångt lärande och
regionens kompetensförsörjning samt evenemangen Bomorrow och Bünsow)
8.40 – 9.10
Samtal om hur vi tillsammans kan kraftsamla för att skapa en positiv utveckling av Sundsvalls stadskärna
9.10 – 9.15
Summering - vad blir nästa steg i arbetet?

Kontakt

Peter Öhman

Professor|Professor

010-1428677