CER-nätverkets referensgruppsmöte

Professor Robert Scapens från Manchester Business School håller onlineföreläsning om akademiskt skrivande.

 Ekonomi

Länk till Teams: https://bit.ly/2ReeE7W

Kontakt

Anna-Karin Stockenstrand

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427931