Tor 26 nov 12:00–15:00

Syftet med seminarieserien är att stärka forsknings- och utbildningsmiljön inom institutionens ämnen genom vetenskapliga diskussioner, presentation av forskning och pedagogiska idéer i en konstruktiv och kreativ miljö.

Personalbilder

Kontakt

Anna-Karin Stockenstrand

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1427931