EJT:s högre seminarieserie

Tors 25 feb. 13.00–15.00
online
Sundsvall L304, Östersund K403, Online

Syftet med seminarieserien är att stärka forsknings- och utbildningsmiljön inom institutionens ämnen genom vetenskapliga diskussioner, presentation av forskning och pedagogiska idéer i en konstruktiv och kreativ miljö.

Personalbilder

Du som önskar ge ett seminarium anmäler detta till den ansvarige koordinatorn, Anna-Karin Stockenstrand, anna-karin.stockenstrand@miun.se, (som planerar in seminariet). Du behöver också tillfrågar en kollega om denna vill vara ordförande på seminariet då en formell ordförande behövs vid ett högre seminarieserie.

Vi erbjuder dessa former för seminarier:

• Artikelseminarium (kl. 13-15): Den här formen av högre seminarium kan handla om en projektidé, en artikelidé, ett nästan färdigt manus till en artikel etc. En vecka innan seminariet skickas underlag ut till institutionen. Vid samma tillfälle anges även opponentskapet (om det är en utsedd diskutant eller om alla deltagare vid seminariet förväntas agera som diskutanter). En ordförande utses innan seminariet.

• Doktorandseminarium (kl. 13-15): Här ges utrymme för doktoranders/licentianders utveckling genom att de uppmuntras att ge seminarier, till exempel i form av en presentation av ett kapitel i kappan. En vecka innan seminariet skickas underlag ut till institutionen. Vid samma tillfälle anges även opponentskapet (om det är en utsedd diskutant eller om alla deltagare vid seminariet förväntas agera som diskutanter). Vid denna seminarieform kan det vara lämpligt att en annan doktorand/licentiand agerar huvuddiskutant. En ordförande utses innan seminariet.

• Konferensseminarium (kl. 13-15): Vid den här seminarieformen håller flera personer kortare presentationer vid samma tillfälle. Det finns en agenda och underlag skickas ut en vecka innan seminariet. Agendan och underlagen gör att kollegorna kan se vilka ämnen som kommer att tas upp samt i vilken ordning de olika presentationerna kommer att ges. Här kan en diskutant utses per presentation, alternativt får alla deltagare agera som diskutanter. Opponentskapet anges en vecka innan seminariet. En ordförande utses innan seminariet.

• Pedagogikseminarium (kl. 13-15): Den här formen möjliggör diskussioner med kollegor om exempelvis en pedagogisk idé i undervisningen. En vecka innan seminariet skickas underlag ut till institutionen. Vid dessa seminarier kan alla deltagare med fördel agera som diskutanter för att främja det kollegiala arbetet inom institutionen. Opponentskapet anges en vecka innan seminariet. En ordförande utses innan seminariet.

• Lunchseminarium (kl. 12-13): Denna seminarieform är något mer informell i den meningen att seminariet hålls under lunchtimmen som ett tillfälle att inspirera kollegor. Här kan personer presentera sin egen forskning eller annan intressant forskning samtidigt som deltagarna äter lunch. Det är särskilt viktigt att hålla lunchseminarierna inom den angivna tiden, då det kan bli informella och livliga diskussioner kring ett aktuellt forskningsämne. En vecka innan seminariet skickas underlag ut till institutionen. Vid detta seminarium förutsätts alla deltagare agera som diskutanter. En ordförande utses innan seminariet.


Sidan uppdaterades 2021-02-15