EJT:s högre seminarieserie

Tors 09 dec. 10.15–12.00
online
Teams

Syftet med seminarieserien är att stärka forsknings- och utbildningsmiljön inom institutionens ämnen genom vetenskapliga diskussioner, presentation av forskning och pedagogiska idéer i en konstruktiv och kreativ miljö.

Personalbilder

Välkommen till terminens sista EJT seminarium den 9 december kl 10.15!

Gäst vid detta seminarium är Sven-Arne Nilsson. Sven-Arne har både akademisk såväl som praktisk bakgrund inom externredovisning och det spännande temat för seminariet är ”Elva teser om externredovisningens framtid”. Intressant att notera är att en av spaningarna är att externredovisningen håller på att breddas till andra delar av företagsekonomin och företagande i allmänhet, vilket gör seminariet av intresse för en bredare publik!

Sven-Arne beskriver sig själv och seminariet på följande sätt:

”Sedan jag 1998 blev redovisningsexpert, först inom Andersen och sedan inom Deloitte, följer jag i mitt arbete externredovisningens förändring och utveckling. Särskilt de senare åren noterar jag hur externredovisningen breddas och fördjupas, utöver traditionella balans- och resultaträkningar med upplysningar i noter. Mot denna bakgrund fann jag elva teser om externredovisningens framtid, formulerade av bl.a. redovisningsprofessorn vid Ruhr-Universität, träffande, och högst relevanta även för oss i Sverige. Förändringen och utvecklingen kan sägas även medföra ökad kontaktyta mot andra delar av företagsekonomin och företagandet. Implikationerna för undervisning, även forskning, i externredovisning ser jag som långtgående. Framtiden är redan här, säger jag, men ännu mer gäller att vi undervisar, och forskar, för dem som ska vara aktiva i framtiden.”

För länk till mötet, kontakta Anna-karin Stockenstrand.


Sidan uppdaterades 2021-12-08