Tor 09 dec 10:15–12:00
Sundsvall L304, Östersund K403, Online

Syftet med seminarieserien är att stärka forsknings- och utbildningsmiljön inom institutionens ämnen genom vetenskapliga diskussioner, presentation av forskning och pedagogiska idéer i en konstruktiv och kreativ miljö.

Personalbilder

Den som vill ge ett seminarium anmäler detta till den ansvarige koordinatorn, anna-karin.stockenstrand@miun.se (som planerar in seminariet) samt tillfrågar en kollega om denna vill vara ordförande på seminariet eftersom en formell ordförande bör känneteckna en högre seminarieserie.

 

Kontakt

Anna-Karin Stockenstrand

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427931