Anna-Karin Stockenstrand är forskare i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennes forskning har stort fokus på pensionsområdet.

Anna-Karin Stockenstrand

Berätta – vem är Anna-Karin Stockenstrand?
Jag är en 42 årig kvinna bosatt i Uppsala med min man och våra två pojkar. Den största delen av min tid ägnar jag åt att läsa och skriva, både forskningsrelaterade texter men även annat. Jag räknade ut att jag läste lite över hundra skönlitterära böcker under förra året – jag är övertygad om att jag blir en bättre företagsekonom av att läsa mycket! Ett annat stort intresse är musik och fiolspel. Just nu ägnar jag mycket tanke åt det svenska pensionssystemet och varför kvinnor får en lägre pension än män. Jag tror den frågan är mer komplex än man kanske tror.

Vad handlar din forskning om?
För närvarande arbetar jag med ett forskningsprojekt om pensioner där jag ställer fyra frågor. Den första är hur försäkringsavtal ska redovisas för att pensionstagare ska få insyn i hur pensionssparandet utvecklas över tid. Den andra är hur pensionskapitalet ska förvaltas på ett hållbart sätt. Den tredje är hur en hållbar reglering bör utformas för att värna ett tryggt pensionssystem där pensionstagare samtidigt får utdelning i form av bra pensioner. Det fjärde är hur hållbara strukturer och förutsättningar för arbete kan skapas där människor kan arbeta och må bra längre i framtiden.

Hur kommer det sig att du började intressera dig för pensionsområdet?
Dels är det ett område som i grunden är svårgenomträngligt eftersom man i princip behöver vara matematiker för att förstå hur värdet på ett försäkringskontrakt räknas fram, samtidigt som just försäkringar och pensioner spelar sådana avgörande roller för alla människor och företag i samhället. Dessa kontraster väckte mitt intresse. Jag fick på allvar upp ögonen för flera av frågorna när jag till nyligen arbetade som regelverksspecialist på KPMG och där fick chansen att arbeta med just försäkringsbolag.

Varför behövs din forskning?
Försäkrings- och pensionsområdet genomgår just nu en fundamental omvandling i och med globalisering, digitalisering och big data utveckling. Därtill kommer nya regelverk och andra förändringar såsom att vi i framtiden ska gå i pension senare än vi tidigare gjort och att vi behöver spara mer själva. Allt detta sammantaget väcker många frågor som vi behöver gå till botten med.

Vad betydde det att kunna använda finansiering från Vetenskapsrådet?
Pengarna från Vetenskapsrådet innebar att jag kunde fokusera på min forskning under flera års tid, vilket var helt avgörande för mig i att bygga upp min forskning inom finansiell reglering och tillsyn. Jag var även gästforskare i England ett halvår och startade upp nya samarbeten både i Sverige och utomlands. Att bedriva empirisk forskning är enormt tidskrävande, och därtill behövs ro att analysera, bearbeta och rapportera resultat, allt det fick jag tid att göra.

Hur fördelar du din tid mellan forskningen och undervisning?
När jag hade pengar från Vetenskapsrådet bedrev jag forskning i princip på heltid under tre år, och just nu undervisar jag i princip bara. Det är precis så det ska vara tycker jag, perioder av mycket forskning och sedan perioder med mycket undervisning. Då har man möjlighet att göra båda uppgifterna riktigt bra och arbetet blir omväxlande och roligt.

Drömscenario i termer av jobbet?
Det bästa med mitt jobb är att få träffa unga människor i min undervisning. Om jag skulle lyckas ha en positiv effekt i mina studenters liv, om än så liten, så är drömscenariot uppnått.

Kontakt

Anna-Karin Stockenstrand

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427931