Habib Kachlami är forskare i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning har stort fokus på socialt företagande.

Habib Kachlami, EJT

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-10-15