Habib Kachlami är forskare i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning har stort fokus på socialt företagande.

Habib Kachlami, EJT

Berätta – vem är Habib Kachlami?
Jag har en bakrund som ingengör, men efter några år inom yrket bestämde jag mig för att läsa entreprenörskap och innovation och skrev min avhandling inom socialt entreprenörskap. Förutom jobbet är jag också intresserad av filosofi, konst, politik och fotboll.

Beskriv din forskning.
Jag fokuserar särskilt på sociala satsningar ur ett makroperspektiv. Det vill säga hur sociala satsningar bidrar till ökade ekonomiska förutsättningar, till exempel genom fler arbetstillfällen och satsningar kopplade till social och ekonomisk utsatthet- och utanförskap samt olika problem som följer med detta. 

Hur kommer det sig att du började intressera dig för detta område?
Jag tycker att socialt företagande är intressant eftersom det tillämpar entreprenörsanda och färdigheter för att just lösa sociala problem. Jag tror personligen att socialt företagande kan vara en lösning på många av vår tids ojämlikheter och orättvisor.

Varför behövs din forskning?
Sociala satsningar har ofta studerats med avseende på deras sociala fördelar och ofta ur ett mikroperspektiv och som fallstudier. Deras ekonomiska fördelar har dock sällan diskuterats. I min forskning studerar jag dels de ekonomiska fördelarna med sociala satsningar ur ett makroperspektiv, till exempel kopplade till arbetsmarknaden.

Hur fördelar du din tid mellan forskningen och undervisning?
Eftersom jag är anställd som lektor är jag till stor del involverad i undervisningen, men jag försöker få tid till min forskning, om än just nu i begränsad omfattning.

Drömscenario i termer av jobbet?
Då önskar jag mig en större balans mellan den tid jag lägger på forskning och undervisning.

Kontakt

Habib Kachlami

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427962