Lovisa Högberg är forskare i nationalekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennes forskning har stort fokus på fastighetsekonomi.

Lovisa Högberg

Sidan uppdaterades 2020-09-18