Lovisa Högberg

Universitetslektor|Lecturer

Bakgrund

Jag har en Pol Mag-examen i nationalekonomi från Uppsala Universitet och är Tekn. Dr. i fastighetsekonomi från KTH, där jag disputerade på avhandlingen "Building Sustainability - Studies on incentives in construction and management of real estate". Under mina doktorandstudier var jag under ett år Valle-stipendiat vid Runstad Center for Real Estate vid University of Washington, Seattle.

Forskningsområden

Min forskning handlar framför allt om hållbara byggnader och hållbart byggande med särskilt intresse för renovering och social hållbarhet.

Jag har tidigare forskat om blandad och stegvis renovering och har varit med i forskningsprojekten Hållbart samhällsbyggande (HåSa) och RESENS - Regional utveckling och samhällsentreprenörskap i Norge-Sverige.

Forskning

Jamtli Living University i Östersund
Trygghetsboende i Sundsvall
Hantverksbryggerier i Jämtland-Härjedalen och Trøndelag

Undervisning

Jag undervisar i flera kurser i nationalekonomi på nivåerna A-C, samt i företagsekonomikursen i finansiering på avancerad nivå. Jag handleder uppsatsstudenter på kandidatnivå och är biträdande handledare åt Amanda Tomasdotter, doktorand i nationalekonomi och Maria Weimer-Löfvenberg, doktorand i företagsekonomi.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Dalborg, C. , Skoglund, W. , Wally Ryan, A. , Högberg, L. , Junker, E. , Rennemo, Ø. & von Friedrichs, Y. (2023). Craft breweries and local place development – Perspectives from a Scandinavian context. Local Economy, vol. 38: 2, ss. 155-176.  

Lind, H. , Annadotter, K. , Björk, F. , Högberg, L. & Af Klintberg, T. (2016). Sustainable Renovation Strategy in the Swedish Million Homes Programme : A Case Study. Sustainability, vol. 8: 4    

Borg, L. & Högberg, L. (2014). Organization of Laundry Facility Types and Energy Use in Owner-Occupied Multi-Family Buildings in Sweden. Sustainability, vol. 6: 6, ss. 3843-3860.    

DeLisle, J. , Grissom, T. & Högberg, L. (2013). Sustainable real estate : An empirical study of the behavioural response of developers and investors to the LEED rating system. Journal of Property Investment & Finance, vol. 31: 1, ss. 10-40.  

Högberg, L. (2013). The impact of energy performance on single-family home selling prices in Sweden. Journal of European Real Estate Research, vol. 6: 3, ss. 242-261.  

Högberg, L. , Lind, H. & Grange, K. (2009). Incentives for improving energy efficiency when renovating large-scale housing estates : A Case Study of the Swedish Million Homes Programme. Sustainability, vol. 1: 4, ss. 1349-1365.

Doktorsavhandlingar

Högberg, L. (2014). Building Sustainability : Studies on incentives in construction and management of real estate. Diss. (Sammanläggning) Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2014

Kapitel i böcker, del av antologier

Högberg, L. (2023). Begreppet social hållbarhet - teoretiska innebörder och olika uttolkningar. I Socialtjänstens arbete med social hållbarhet : Insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå. Lund : Studentlitteratur AB. S. 39-56.

Högberg, L. (2021). Hållbarhet i fastighetsföretagande. I Fastighetsnomenklatur : Fastighetsekonomi och fastighetsrätt. Lund : Studentlitteratur AB. S. 489-504.

Högberg, L. (2019). Modeller för att mäta samhällsvärde. I Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden. Steinkjer, Norge : Embla Akademisk. S. 183-212.

Högberg, L. (2018). Hållbarhet i fastighetsföretagande. I Fastighetsekonomi och fastighetsrätt : Fastighetsnomenklatur. Stockholm, Sverige : Fastighetsnytt Förlags AB. S. 475-488.

Warne, M. , Danielsson, E. & Högberg, L. (2017). Torget : en plats för hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 64-71.  

Konferensbidrag

Högberg, L. (2016). Social sustainability in a renovation context. I Proceedings.

Mandell, S. , Högberg, L. & Netzell, O. (2014). Price discovery over space. I Western Regional Science Association, 53d annual meeting.

Licentiatavhandlingar

Högberg, L. (2011). Incentives for energy efficiency measures in post-war multi-family dwellings. Lic.-avh. (Sammanläggning) Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2011

Rapporter

Högberg, L. , Lind, H. , af Klintberg, T. & Björk, F. (2016). Knivstamodellen BoKvar för renovering av bostäder : Hur man kan få en vettig avvägning mellan insatser och hyreshöjning. Stockholm : (Meddelande. Inst. för fastigheter och byggande 2016:7).  

Högberg, L. (2015). Who will close the energy efficiency gap? : A quantitative study of what characterizes ambitious housing firms in Sweden. KTH Royal Institute of Technology (Working Paper Series, Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin) 2015:1).

Lind, H. , Annadotter, K. , Björk, F. , Högberg, L. & af Klintberg, T. (2014). Sustainable renovation strategy in the Swedish Million HomesProgramme : A case study. KTH Royal Institute of Technology (Working Paper Series, Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin) 14/02).

Lind, H. & Högberg, L. (2011). Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd. (TRITA-FOB 2011:3).

Högberg, L. (2011). Individual metering and charging in rental housing : creating the right incentives for energy saving?.

Högberg, L. (2011). Real estate owners' views on renovation and energy efficiency in post-war multi-dwelling buildings.

Sidan uppdaterades 2023-11-20